• Ola Henricsson är fil. doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och har skrivit en avhandling om muntligt berättande.. Foto: Malena Wallin

Berättelsens kraft - en föreläsning med Ola Henricsson och Teater Sagohuset

Välkommen till en inspirerande föreläsning om berättelsens och berättandets kraft med Ola Henricsson, fil. doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, och Teater Sagohuset den 5 maj.

Ola Henricsson är berättare och grundskollärare. Han har disputerat med en avhandling i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet som handlar om lärares berättande i undervisning. Föreläsningen kommer att belysa på vilka sätt muntligt berättande gynnar språkutveckling, hur det kan väcka lust till berättelser och även till en ökad narrativ förståelse och kunskap. På föreläsningen får ni också lyssna på berättelser och prova att berätta själva. 

Teater Sagohuset är en fri professionell teatergrupp i Lund som verkar för en berättande, genreöverskridande och lekfull scenkonst för barn och unga. Med utgångspunkt i sin mångåriga erfarenhet av berättande och gestaltning ger här representanter från teatern redskap och inspiration till dig som möter barn och unga i din professionella vardag.

Hur kan du använda det muntliga berättandet på ett medvetet sätt i ditt språk- och läsfrämjande arbete med barn och unga, exempelvis på biblioteket?

Föreläsningen arrangeras av Teater Sagohuset med medel från Lärandespåret och är en del av Läsfrämjandelyftet Skåne.

Den ger en god teoretisk grund för dig som arbetar på bibliotek och som ska gå kursen Berättarteknik för bibliotekspersonal som går vid fyra tillfällen på Teater Sagohuset under 2023. Se Kalender biblioteksutveckling för mer info.

Målgrupp

Bibliotekspersonal och alla som arbetar läs- och språkfrämjande med barn och unga.

Praktisk information

Vi bjuder på fika.

Anmäl dig senast den 28 april

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter