• Bild från Teater Sagohusets föreställning "Du ljuger". Foto: Emma-Lisa Pauly  Bild från Teater Sagohusets föreställning "Du ljuger".

    Bild från Teater Sagohusets föreställning "Du ljuger". Foto: Emma-Lisa Pauly

Berättarteknik för bibliotekspersonal 1

Välkommen till en tvådagarskurs i berättarteknik för bibliotekspersonal med Teater Sagohuset den 10 maj och den 7 juni!

Teater Sagohuset och Region Skåne bjuder in dig som arbetar på bibliotek till en tvådagarskurs i berättarteknik på Teater Sagohuset i Lund.
Utbildningen är en del av Läsfrämjandelyftet Skåne.

Beskrivning av kursen

Med hjälp av teaterns verktyg får du inspiration att utveckla ditt berättande, något som du kan använda i ditt läsfrämjande arbete med barn och unga, exempelvis i sagostunder och bokprat, men också i många andra sammanhang.

Du får också en djupare förståelse för berättelsens betydelse i lärandeprocesser.

Teater Sagohuset har mångårig erfarenhet av att arbeta med och gestalta berättelser för barn och unga. Med relativt enkla medel kan en berättelse förstärkas för att fånga sin publik. Med hjälp av olika berättarövningar får du som kursdeltagare tillgång till de verktyg som teatern använder sig av, både när det gäller att kunna levandegöra en berättelse och att fånga en publik.

Under kursen får du arbeta med kroppsmedvetenhet och lära dig att ta plats i rummet. Tillsammans övar vi sedan på att levandegöra berättelser med emotioner och sinnliga beskrivningar.

Du som anmäler dig till denna kurs bör också gå på föreläsningen Berättelsens kraft med Ola Henricsson och Teater Sagohuset den 5 maj. Den ger dig en fin teoretisk grund inför denna mer praktiska kurs.

Målgrupp

Personal på skånska folkbibliotek

Praktisk information

Inför den andra kursdagen kommer du att behöva avsätta några timmar för förberedelse.

Vi bjuder på fika och lunch under kursdagarna.

Kursen är fullbokad.