1,2,3 Playtime - en utforskande workshopserie inom området spel

Är du nyfiken på hur du skulle kunna utveckla spelbaserad konst som form, pedagogik och kritisk reflektion? Sök senast den 29 september för att delta i workshopserien 1,2,3 Playtime!

Workshopserien är en del i samarbetsprojektet mellan Inter Arts Center (IAC) vid Lunds universitet och Region Skåne. Målgruppen är museipersonal samt konstnärer inom samtliga konstområden, till exempel scenkonst och bildkonst. Även speldesigners och filmskapare som är intresserade av ett utforskande, analytiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt till sitt hantverk är intressanta målgrupper för utlysningen.

Handledning ges av utbildade konstnärer, pedagoger och spelutvecklare.

Som deltagare kan du förvänta dig att få både ett antal praktiska färdigheter och analytiska verktyg som kan vara till nytta vid framtida utveckling och presentationer av egna spelbaserade koncept efter serien. 

Tidplan

Workshopserien inleds den 22 november 2023, i samband med IAC:s arrangemang Immersive Days#3, och avslutas i september 2024. Serien består av tolv träffar. Därtill erbjuds också öppna föreläsningar inom spel och närliggande områden.

Immersive Days#3 (iac.lu.se)

Mer om workshopserien

Första deltagarträffarna kommer att vara i samband med Immersive Days#3, den 22–23:e november på IAC. Därefter fortgår större delen av projektet under våren 2024. Mellan mars och juni kommer det finnas ett flertal tillfällen för deltagarna att arbeta självständigt under handledning och få viss hjälp med programmering vid behov. Projektet avslutas sista veckan i september 2024 med en publik utställning och feedback-session på IAC. 

Workshopar och föreläsningar sker i de flesta fall på IAC, Bergsgatan 29 i Malmö.

Förkunskaper och tekniska förutsättningar

Det krävs inga förkunskaper, men för ett par workshopar behöver du i förväg ha installerat tex Python och Unity i egen dator. Om denna inte är mer än 5-6 år gammal bör den fungera, men siktar du på att skapa komplext 3D-innehåll kan det krävas mer dator-kraft. Minst 16Gb i ram är då att rekommendera. Vid behov kan någon av de kraftfulla stationära datorerna på IAC användas. Vi kommer att arbeta i gratisversioner till största delen men bekostar en 12 månaders-licens av Polycam Pro.

Föreläsningsserie öppen för alla intresserade

Parallellt med workshopserien kommer en serie föreläsningar att erbjudas inom spelområdet, såsom AI, robotik och kognitionsforskning. Föreläsningsserien är öppen för alla intresserade.

Den utforskande workshopserien och föreläsningarna har fokus på tre övergripande teman:

  • Konst genom spel och spelifierade konstupplevelser
  • Robotrelationer och antropomorfism i konsten
  • Världsbygge och den digitala konstens möjligheter. 

Mer information och anmälan

123 Playtime (iac.lu.se)

Bakgrund

Tanken med att sammanföra konstnärer och museipersonal är att olika aspekter av kreativitet och målsättningar ska korsbefrukta varandra och ge upphov till nytänkande. Genom att praktiskt arbeta med speldesign kommer du att få en djupare förståelse för vad spel är och kan vara, vilka frågor som kan ställas och hur man bäst kan utforska dem.  

Spel är ett stort och multidisciplinärt fält. Workshopserien reflekterar detta genom några nedslag i spelbaserade metoder och verktyg inom speldesign i både digitala och fysiska miljöer. Projektet erbjuder möjlighet att transformera eller utveckla ett spår inom det egna konstnärskapet eller professionen, i en spelrelaterad form. Som deltagare kommer du också utforska spelkoncept tillsammans med andra i mindre grupper.