Statistik och uppföljning

Omvärldsanalysen är en del av arbetet för att proaktivt agera på förändringar i vår omvärld, men en annan viktig del är uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Region Skåne följer upp målen i utvecklingsstrategin "Det öppna Skåne 2030" och gör statistiska analyser över Skåne utveckling. ”Hur har det gått i Skåne?” sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal indikatorer.

För att komma till rapporten: Klicka här