Kontakt

Utgiven av Region Skåne, mars 2017

Projektledare: Ida Karlsson, Kontakt: Ida.L.Karlsson@skane.se, Samhällsanalys, avdelning Regional utveckling
Processgrupp: Anna Ståhlhammar, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning, Karl Löfmark och Madeleine Nilsson, avdelning Regional utveckling.

Ett flertalet medarbetare inom Region Skåne har bidragit med trender, händelser och goda tankar i arbetet: Koncernkontoret:  Helena Tsiparis, Pia Sandell, Kristina de Geer, Inger Sellers, Anton Tornkvist, Kenneth Eriksson. Patrik Lindbom, Karl-Philip Barakate, Ulf Kyrling, Jennika Gill Noltorp, Christian Lindell, Gustaf Öhrvik, Jan Stenfell, Johan Lidmark, Thomas J Nilsson, Evelina Jönsson, Rita Jedlert, Eva Gustafsson, Angelika Looft, Birgit Modén, Simon Sköld, Rozalia  Weisz, Tobias Schölin. Skånetrafiken: Iris Rehnström och Mattias Schiöth. Skånes universitetssjukvård: Annika Hörlén, Anita Andersson, Eva Thorén Todoulos. Skånevård Kryh: Kristina Degerman och Anett Velin. Skånevård Sund: Annika Widerberg. Området för Ambulans Krisberedskap Säkerhet och Miljöledning: Johan Reuterhäll. Medicinsk service: Axel Tonning. Skåne European Office: Carl-Albert Hjelmborn.

Fotokällor: Joakim Lloyd Raboff