Kontakt

Utgiven av Region Skåne, Enheten för innovation och entreprenörskap, 2016 I samarbete med Winnet Skåne

Kontaktpersoner: 

Tobias Schölin, Tobias.scholin@skane.se

Linn Alenius, linn.alenius@winnet.se

Faktasammanställning: David Sandin, Tobias Schölin, Linn Alenius, Matilda Kullebjörk.