Turism

Turismen i Skåne hade en positiv utveckling under 2018, sett till antalet övernattningar. Tillväxtverkets statistik över gästnätterna 2018 visar att Skåne är den region med störst tillväxt av storstadsregionerna. Hela 5,8 procent  ökade gästnätterna i Skåne, att jämföra med Stockholms län som låg på +3,9 procent och Västra Götalands län på +2,1 procent.

I Sverige totalt sett så var det 65 miljoner gästnätter under 2018 och 20 procent av de svenska gästnätterna spenderades i Stockholms län, 15 procent i Västra Götaland och 10 procent i Skåne län.

Antalet övernattningar på kommersiella boenden i Skåne uppgick till 6,2 miljoner 2018 och av dessa är 1,6 miljoner från utlandet. Gästnätter från utländska besökare (1,6 miljoner) ökade med 13 procent medan gästnätter från svenska besökare (4,6 miljoner) ökade med ungefär 3,5 procent.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Utländska gästnätter

Flest utländska övernattningar i Skåne står Tyskland för följt av Danmark. Mellan 2017 och 2018 ökade besöken från de flesta länder. Stor ökning hade, förutom Tyskland och Danmark, även Kina, Nederländerna och USA. Slovakien och Litauen mer än fördubblade besöken mellan 2017 och 2018 även om antalet besökare fortfarande är ganska få.

Ser man till de utländska gästnätterna har dessa ökat med 13 procent i Skåne mellan 2017-2018. Motsvarande siffror för Stockholm och Västra Götaland är 7,6 procent respektive 2,8 procent. För Skånes del är det Danmark som står för den största ökningen. De danska gästnätterna ökade med 24,8 procent under 2018 och står för 272 640 gästnätter under året. Största utlandsmarknaden är fortfarande Tyskland med sina 374 230 gästnätter, och en ökning på 8,6 procent.  

Gästnätter i Skåne 2018
källa: Tillväxtverket

Boendeformer

Det har skett totalt 6,2 miljoner övernattningar på kommersiella boenden 2018, en ökning med nästan 6 procent jämfört med 2017.

Vad gäller de kommersiella boendena så ökar gästnätterna på hotell med cirka 5 procent jämfört med 2017 och gästnätter på campingplatser med 9 procent. Gästnätter i stugbyar ökade med cirka 8 procent medan gästnätter på vandrarhem ökade marginellt. Den största procentuella ökningen skedde i boendeformen SoL (förmedlade stugor och lägenheter) som ökade med 17 procent.

Omsättning

Den totala turismomsättningen i Skåne växer tillsammans med antalet övernattningar och uppgick 2016 till 39,6 miljarder kronor, en ökning med 6,2 procent mot 2015.

Turismomsättningen står för 2,8 procent av Skånes BRP (Bruttoregionprodukt) 2016, vilket är på samma nivå som 2015. Vidare ger turismen upphov till sysselsättning motsvarande cirka 28 849 heltidstjänster 2016, som fördelar sig mellan olika branscher enligt diagrammet nedan. 

Kapitlet avseende Turism uppdaterades under september 2019.