Rädsla för våld

Utanför storstadsområdena är otryggheten lägre för män men densamma för kvinnor. Det är mycket tydligt att äldre personer är mer oroliga än yngre nationellt. För samtliga åldersgrupper utom 75+ har oron ökat.

Skåningen upplever större oro än övriga storstadslän i samtliga åldersgrupper. Störst förändring är det i gruppen 16-44 åringar där andelen skåningar som är rädda att gå ut på kvällen minskat med cirka 7,4 procent. Undersökningen 2011-2013 visar att personer födda i utlandet upplever större otrygghet medan i undersökningen 2016-2017 visar det omvända.