Kulturkonsumtion och deltagandekultur

Det mesta vad gäller kulturaktiviteter i Skåne följer trenden i landet som helhet.

Museibesöken följer en nationell trend och ökar i Skåne, detsamma gäller besöken på Skånes scenkonstinstitutioner, där vi kan se en kraftig uppåtgående trend avseende publiksiffror.

Vad gäller antal fysiska utlån och besök på folkbibliotek i Skåne, så har de minskat något mellan 2015 och 2016. Folkbildningen visar positiva siffror vad gäller antal cirkeldeltagare, medan deltagarveckor på folkhögskolor har gått ned något i antal.

Kapitlet om Kultur uppdaterades i november 2016