Medelinkomst

För att jämförelsen ska bli så rättvisande som möjligt, visas nedan en tabell med medelinkomsterna bland anställda män och kvinnor i åldern 40-44 år. Skillnader mellan kommunerna är stor, Vellinge och Lomma toppar inkomstligan medan Perstorp och Örkelljunga ligger i andra änden.

Skillnaden i medelinkomsten är också stora mellan kvinnor och män. Kvinnors förvärvsinkomst 2018 var i genomsnitt 81 procent av männens. Även detta mått skiljer sig mellan Skånes kommuner. I Malmö är det exempelvis "bara" 86,1 procent medan det i Perstorp och Bromölla är 73 procent.  För Skåne som helhet har tillväxten i medelinkomst varit större bland männen (20-64år) mellan 2017-2018. 

Medelinkomst för anställda 40-44 år år 2018
Sammanräknad förvärvsinkomst (Tkr). Källa: SCB

Kapitlet avseende inkomster uppdaterades under februari 2020.