Infrastruktur

Skåne och Öresundsregionen är ett nav i norra Europa. En stor del av Sveriges och Skandinaviens varuflöde går via Skåne. Genom en god tillgänglighet till kontinenten och till Skandinaviens storstäder kan Skåne som knutpunkt stärkas.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Flygförbindelser

Antalet passagerare på Copenhagen International Airport uppgick till 29,2 miljoner under 2017, vilket innebär att flygplatsen för sjunde året i rad slår passagerarrekord.

Under 2016 var Copenhagen Airport nordens största flygplats och den 11:e största i Europa enligt Eurostat. Antal passagerare som reste från Kastrup ökade med 0,5 procent 2017. Antalet passagerare på Malmö Airport ökar precis som på Copenhagen Airport och uppgick under 2017 till knappt 2,3 miljoner passagerare. Sedan 2010 har antalet flygpassagerare på Malmö Airport ökat med 32 procent vilket till stor del beror på etablering av lågprisbolag. Andelen utrikesresor från Malmö ökade mest 2017. 

Färjeförbindelser

Passagerartrafiken vid Skånska hamnar har under senare år utvecklats i olika riktningar. Mellan Skåne och Polen har färjetrafiken trefaldigats sedan år 2003, räknat i antal personbilar. Mellan Skåne och Tyskland har istället en tredjedel av resandet försvunnit.

Ystad har färjeförbindelser med Swinoujscie och Bornholm. Totalt görs över 1,8 miljoner resor till eller från Ystad hamn och Ystad - Bornholm är den dominerande relationen. Resandet till Swinoujscie ökar dock i betydande utsträckning. Trelleborg har färjeförbindelser med Sassnitz, Rostock, Travemünde samt Swinoujscie. Årligen görs ungefär 1,7 miljoner resor till eller från Trelleborgs hamn.

Utöver Ystad och Trelleborgs finns i Skåne ytterligare färjetrafik i form av en linje med begränsad trafik mellan CMP Malmö och Travemünde samt färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör.

Järnväg

Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas att öppna år 2024, vilket innebär en väsentligt ökad tillgänglighet till norra Tyskland. Detta ger stora möjligheter att koppla samman Skåne med Tyskland och norra Europa.

Restider och upplevt avstånd kommer att kortas väsentligt för näringsliv och invånare. Det kommer att bli lättare att resa för bland annat arbetspendlare, och möjligheterna ökar för samverkan inom forskning- och utveckling, till exempel kopplingen mellan MAX IV, ESS och systeranläggningarna i Hamburg. Förbindelsen planeras bli 18 kilometer lång och kommer få både väg och järnvägsspår.

Regeringen beslutade att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett förslag till utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö och ta fram förslag till principer för finansiering av denna infrastruktur. Ett utbyggt system för höghastighetståg är ett steg på vägen mot att länka de nordiska storstadsregionerna samman och öka den internationella tillgängligheten med miljövänliga transporter. Förslaget lämnades till regeringen i december 2017. 

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Järnvägsombyggnaden är en av de större infrastrukturprojektet i Skåne de kommande åren. Stationerna. Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp. Bygget startade hösten 2017. Fyra spår mellan Lund och Arlöv beräknas vara i full drift 2024.