Infrastruktur

Skåne och Öresundsregionen är ett nav i norra Europa. En stor del av Sveriges och Skandinaviens varuflöde går via Skåne. Genom en god tillgänglighet till kontinenten och till Skandinaviens storstäder kan Skåne som knutpunkt stärkas.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

  • Den internationella tillgängligheten ha förstärkts genom en utveckling av Copenhagen Airport och Malmö Airport, färjetrafiken i Östersjön, ytterligare en fast förbindelse över Öresund samt bättre järnvägsstråk till övriga Europa och genom Sverige
    Inom ställningstagandet "Skåne ska vara globalt attraktivt"

Flygförbindelser

Antalet passagerare på Copenhagen International Airport uppgick till 30,3 miljoner under 2018, vilket innebär att flygplatsen för åttonde året i rad slår passagerarrekord. För Malmö Airport minskade antalet passagerare under 2018.

Under 2017 var Copenhagen Airport fortsatt nordens största flygplats och den 17:e största i Europa enligt Eurostat. Antal passagerare som reste från Kastrup ökade med 3,8 procent 2018. Mellan 2010-2017 har antalet flygpassagerare på Malmö Airport ökat vilket till stor del beror på etablering av lågprisbolag, men under 2018 minskade antalet passagerare. Den största delen av minskningen beror på inrikes affärsresor, resorna utrikes ökar. 

Färjeförbindelser

Passagerartrafiken vid Skånska hamnar har under senare år utvecklats i olika riktningar. Mellan Skåne och Polen har färjetrafiken trefaldigats sedan år 2003, räknat i antal personbilar. Mellan Skåne och Tyskland har istället en tredjedel av resandet försvunnit.

Ystad har färjeförbindelser med Swinoujscie och Bornholm. Totalt görs över 1,8 miljoner resor till eller från Ystad hamn och Ystad - Bornholm är den dominerande relationen. Resandet till Swinoujscie ökar dock i betydande utsträckning. Trelleborg har färjeförbindelser med Sassnitz, Rostock, Travemünde samt Swinoujscie. Årligen görs ungefär 1,7 miljoner resor till eller från Trelleborgs hamn.

Utöver Ystad och Trelleborgs finns i Skåne ytterligare färjetrafik i form av en linje med begränsad trafik mellan CMP Malmö och Travemünde samt färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör.

Järnväg

Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas att öppna år 2028, vilket innebär en väsentligt ökad tillgänglighet till norra Tyskland. Detta ger stora möjligheter att koppla samman Skåne med Tyskland och norra Europa.

Restider och upplevt avstånd kommer att kortas väsentligt för näringsliv och invånare. Det kommer att bli lättare att resa för bland annat arbetspendlare, och möjligheterna ökar för samverkan inom forskning- och utveckling, till exempel kopplingen mellan MAX IV, ESS och systeranläggningarna i Hamburg. Förbindelsen planeras bli 18 kilometer lång och kommer få både väg och järnvägsspår.

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Järnvägsombyggnaden är en av de större infrastrukturprojektet i Skåne de kommande åren. Stationerna. Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp. Bygget startade hösten 2017. Fyra spår mellan Lund och Arlöv beräknas vara i full drift 2024.