Flyttningar till och från Skåne

I sydvästra Skåne bor hälften av Skånes befolkning och regiondelen har det största flyttnettot (inflyttade minus utflyttade). Nivåerna var särskilt höga under åren 2006-2009 samt 2014-2019, men mellan 2010-2013 har nettot varit betydligt mindre.

Nordvästra Skåne, med en fjärdedel av Skånes befolkning, har det näst största flyttnettot bland regiondelarna under 2019. Nordöstra och sydöstra Skåne har låga flyttnetton. Inom Skåne flyttar många till de större kommunerna men även en del flyttning sker ut från de större städerna till omgivande kommuner. 

Skillnaden mellan könen är liten. Män flyttar något oftare än kvinnor i alla åldrar bortsett från 20-24 åringarna. Under 2019 har inflyttningen av män minskat från föregående år, detta bror på största del av att den utrikes invandringen har minskat för män. Även här är ålderskategorin 20-24 åringar undantaget med högre migration för kvinnor. Inflyttningen har ökat de senaste åren och det är bland männen som ökningen varit störst. Mellan 2018 och 2019 minskade dock Skånes inflyttning.

 

Uppdateringsinformation

Kapitlet om inflyttning uppdaterades i mars 2020