Företagande

Under 2015 uppmättes antalet utlandsägda företag i Sverige till 13 986 stycket vilket är en liten ökning sedan 2014. Majoriteten är lokaliserad i de tre storstadslänen varav 34 procent återfanns i Stockholms län, 17 procent i Västra Götaland och 15 procent i Skåne enligt statistik från Tillväxtanalys. De utlandsägda företagen i Sverige är till stor del koncentrerade till tjänstesektorn.

Öresundsinstittutets (2016) ny studie visar att 70 procent av världens globala huvudkontor, som finns listade i Forbes global 2000 campanies, har en etablering i Europa. 25 procent av dessa finns representerade i den nordiska länderna. Öresundsregionen står för 24 procent av de regionala huvudkontoren i de nordiska länderna, varav 16 procent är placerade i Köpenhamn och 4 procent i Stor-malmö. Stockholms regionen innehar 51 procent av företagsetableringarna i de nordiska länderna. Både stor-Malmö och Helsingborg är attraktiva platser för regionala huvudkontor för utländska globala företag. 

Under hösten 2014 fanns det 352 statliga arbetsställen i Skåne, av dessa är utbildningsenheter vanligast. Antal arbetsställen inom forskningsbranschen* uppgick hösten år 2014 till 679 stycken vilket är en förbättring med drygt 130 sedan 2010 enligt statistik från SCBs företagsregister. 

Kapitlet avseende nyföretagande uppdaterades under juni 2017.