Företagande

Under 2018 uppmättes antalet utlandsägda företag i Sverige till 14595 vilket är en liten ökning sedan 2017. Det utländska ägandet är fortsatt koncentrerat till storstadsregionerna. Av alla utländska arbetsställen i Sverige fanns 32 procent i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 15 procent i Skåne län enligt statistik från Tillväxtanalys. De utlandsägda företagen i Sverige är till stor del koncentrerade till tjänstesektorn.

Öresundsinstitutets (2016) studie visar att 70 procent av världens globala huvudkontor, som finns listade i Forbes global 2000 companies, har en etablering i Europa. 25 procent av dessa finns representerade i den nordiska länderna. Öresundsregionen står för 24 procent av de regionala huvudkontoren i de nordiska länderna, varav 16 procent är placerade i Köpenhamn och 4 procent i Stor-malmö. Stockholms regionen innehar 51 procent av företagsetableringarna i de nordiska länderna. Både stor-Malmö och Helsingborg är attraktiva platser för regionala huvudkontor för utländska globala företag. 

Under våren 2019 fanns det 329 statliga arbetsställen i Skåne, av dessa är utbildningsenheter vanligast. Antal arbetsställen inom forskningsbranschen uppgick hösten år 2019 till 777 stycken vilket är en förbättring med drygt 98 sedan 2014 enligt statistik från SCBs företagsregister. 

 

Kapitlet avseende nyföretagande uppdaterades under september 2019.