Varuexport

Varuexport fördelat på största länder år 2015
Källa: SCB
Varuexport år 2015 fördelat på län
Källa: SCB

Siffrorna för export uppdaterades i februari 2017