Varuexport

Varuexport i Skåne fördelat på största länder år 2017
Källa: SCB
Varuexport år 2017 fördelat på län
Källa: SCB

Siffrorna för export uppdaterades i februari 2019