Utveckling av BRP

Mellan 2000-2017 växte Skånes och Sveriges BRP med 43 procent medan Danmarks ökade med 21 procent och Region Hovedstaden 37 procent.

Detta kan delvis förklaras med att produktionen har utvecklat starkare i Sverige än i Danmark. Produktivitet, eller hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande för ekonomisk utveckling och välstånd. Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med Sverige som helhet och de andra storstadsregionerna de senaste decennierna. 

BRP per invånare har haft en svagare utveckling i Skåne än riket. Förklaringen är att Skånes och rikets ekonomiska tillväxt varit någorlunda densamma men att befolkningstillväxten i Skåne varit starkare än i riket som helhet, vilket resulterat i en svag utveckling av BRP per invånare. År 2017 uppgick Skånes BRP till 11,6 procent av rikets BNP, trenden är svagt positiv. Samtidigt har Skånes andel av rikets befolkning vuxit och uppgick till 13,3 procent 2017. 

Kapitlet avseende Bruttoregionalprodukt uppdaterades under mars 2019.