Bredband

Under perioden 2010-2017 har andelen hushåll med tillgång till bredband om 100 Mbit/s ökat från 37,7 procent till dagens 78 procent. Ökningen för arbetsställen under samma period är ungefär lika stor. Anledningen till den stora ökningen är dels utbyggnad av kabeltvnätet samt en utbyggnad av fibernätet som drivits av en ökad efterfrågan.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Tillgång till internetuppkoppling i Skåne. 

Kartan visar hushåll som har tillgång till 100 Mbit/sekund (grönt) och vilka som inte har det (rött). 

Kapitlet om bredband uppdaterades i mars 2019.