Arbetslösa samt aktivitetsstöd i Skåne

Siffrorna för arbetslöshet uppdaterades i februari 2020