Publikationer inom Strukturbild för Skåne

2005 påbörjades arbetet med att ta fram fem olika rapporter inom olika ämnesområden. Efter att rapporterna publicerats beslutade man inom Strukturbild för Skåne att ta fram komplement till rapporterna med olika teman i form av temaPM, temablad, kommundialoger, planeringsverktyg, dialoger med näringsliv och utvärderingar.

Strategier

TemaPM

Rapporter

Temablad

Övrigt

In English

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter