Skånskt Bredbandsforum

Skånskt Bredbandsforum är den samlade regionala kompetensen och motorn för bredbandsutvecklingen i Skåne. 

För att förankra och effektivisera bredbandsutbyggnaden i Skåne och se till att Bredbandsstrategin uppnås, krävs en bred samverkan mellan de skånska intressenterna. Detta sker i Skånskt Bredbandsforum (SBBF), ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne samt näringsliv och akademi.

Forumet ger olika intressenter möjlighet att vara en del av dialogen och få möjlighet till samverkan.

Arbetsgrupper

Styrgruppen tillsätter arbetsgrupper som får i uppdrag att analysera särskilda frågor eller områden. 

Arbetsgrupp 1: Aggregerad efterfrågan

För att nå målet om 95 procents anslutning till snabbt bredband behövs en utökad efterfrågan, från hushållen och en verksamhetsutveckling av digitala tjänster i samhället. Marknaden som gör utbyggnaden efterfrågar ett större intresse av ett geografiskt avgränsat, antal intressenter i form av såväl privata slutkunder som företag, offentliga inrättningar och mobilsajter.

Arbetet med aggregerad efterfrågan är avslutat.

Arbetsgrupp 2: Stöd till Skånes och Blekinges kommuner

Denna arbetsgrupp har i uppdrag att ge ett riktat metodstöd till Skånes kommuner. Tillsammans med projektet Fiber till alla i Skåne och Blekinge (FABS), så kommer ett riktat metodstöd också ges till Blekinges kommuner. Det blir en utökad kartläggning av utbyggnadsläget kring bredband och kommunernas utveckling kring digitala agendan och dess tjänster, för att få en bättre förståelse av påverkansfaktorer. Utifrån detta görs en sammanställning och handlingsplan för att kunna ge riktat metodstöd till de kommuner, för de kommuner som har mest behov.

Fiber till alla i Skåne och Blekinge

Styrgrupp

Styrgruppens deltagare och ordförande utses av Region Skåne, som i övrigt deltar via regionala utvecklingsnämndens presidium. 

 • Thomas Hansson, ordförande, SBBF, regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
 • Ilmar Reepalu, 1:e vice ordförande, SBBF, regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
 • Pontus Lindberg, regionråd, SBBF, regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
 • Kent Mårtensson, ordförande, Kommunförbundet Skåne
 • Marika Hansen, representant, Kommunförbundet Skåne
 • Matz Hammarström, landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen, Skåne
 • Christina Mattisson, ordförande, Region Blekinge
 • Henric Johnson, Pro Rektor BTH, Lärosäten Syd
 • Magnus Engelbäck, Regionchef, Företagarna Syd
 • Per Fröling, Svenska Statsnätsföreningen
 • Mats Ekstrand, ordförande, Innovation Skåne
 • Ola Svedin, VD, Mobile Heights
 • Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Handelskammaren
 • Elin Palmgren, TeliaSonera
 • Lars Sandqvist, Broadband, Telenor
 • Jacob Bolin, Head Public Affairs, ComHem
 • Mikael Philisson, v VD, IP-Only
 • Crister Mattsson, Senior Advisor, Acreo Swedish ICT

Övriga:

 • Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne
 • Lars Winther-Hansén, SBBF kansli
 • Per Torphammar, SBBF kansli
 • Karl Gemfeldt, SBBF-kansli
 • Magdalena Jacobsson, projektledare FABS
 • Jörgen Kamnert FABS, bredbandskoordinator Skåne
 • Rikard Svensson, bredbandskoordinator Blekinge

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter