SMARTABYN_WEBB.jpg

Bredband i Skåne och Blekinge

Skåne och Blekinge har höga mål att det ska finnas tillgång till bredband med hög hastighet för både hushåll och företag tillgängligt 2020. För att detta ska bli verklighet finns ett samarbetsprojekt – Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS) - med stödåtgärder för att nå de ambitiösa målen.

År 2020 ska Sverige och Blekinge ha 90 procent internetuppkopplingar på minst 100 Mb/s, för både hushåll och företag. Skåne har siktat ännu högre med 95 procent. 

För att nå målen driver Region Skåne projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS), ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge samt Netport Science park.

Bredbandsutveckling för kommuner

Projektet är en samverkanspart som ger olika stödformer till kommunern i deras bredbandsutveckling. De kommer att variera beroende på hur långt de olika kommunerna kommit. Målet är att alla 38 kommuner ska få någon form av stöd i sin fortsatta utbyggnad av fiberbaserat bredband.

Projektet samverkar också med olika fiberföreningar. På sikt är projektet också inriktat på att ge exempel om nyttan med fibern, för att öka utbyggnaden av bredband och samhällsutvecklingen digitalt.

Samverkan med kommuner

FABS-projektet har påbörjat besök hos de 38 kommunerna för att göra en nulägesanalys av bredbandsutbyggnaden. Ytterligare steg är nu att skapa ett nätverk för bredbandssamordnarna.

Tidigare dialogmöten

22 november var första nätverksträffen för bredbandssamordnare i Skåne.

I juni gjordes tre dialogmöten med kommuner, fiberföreningar och operatörer kring - Hur bygger vi bredband på kommersiella villkor utan stödmedel? 
Sammanfattning av dialogmöten (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter