Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

KoSS vill skapa en samsyn kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. Syftet är att skapa ett brett engagemang, kunskap och ägandeskap för frågan samt en gemensam syn på hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

KoSS består av en styrgrupp respektive arbetsgrupp med representanter från: Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Region Skåne (ordförande).

2015 påbörjades en process att ta fram en strategi för Skånes kompetensförsörjning. Under 2016 ska strategin vara färdig.

KoSS arbete presenteras på ett lättillgängligt sätt i följande dokument:

KoSS Presentation.pdf

Deltagande organisationer

Kontakter inom Kompetenssamverkan Skåne

 • Kontaktpersoner i deltagande organisationer

  Arbetsförmedlingen
  Paul Andersson, Contact

  Kommunförbundet Skåne
  Peter Nilsson, Contact
  Nils Pihlsgård, Contact
  Jan-Åke Johansson, Contact

  Länsstyrelsen Skåne
  Hanna Savola, Contact
  Helena Hölerman, Contact
  Helene Brewer, Contact

  Lärosäten Syd
  Lindha Makne, Contact 
  Sara Virkelyst, Contact

  Region Skåne
  Sandra Lindeskog, Contact
  Mattias Präntare Contact
  Anders Axelsson, Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter