Företagsutveckling

Genom ett antal riktade insatser samt utbildnings- och finansieringsprogram hjälper Region Skåne redan framgångsrika företag att ytterligare öka sin konkurrenskraft.

Exportstöd

Det är viktigt för den regionala tillväxten och utvecklingen att de skånska bolagen ökar sin export. Region Skåne stöttar flera exportfrämjande initiativ.

Skane.com – Export

Stödfunktion för leverantörer

Region Skåne jobbar med rådgivning kring offentlig upphandling och ger information om upphandlingar vid större forskningsanläggningar som ESS och MAX IV.

Skane.com – Rådgivning kring offentlig upphandling

Kvinnors företagande

Regeringen har under perioden 2011-2014 avsatt 400 miljoner kronor i programmet Främja Kvinnors företagande, som administreras via Tillväxtverket.

Region Skåne förfogar under programperioden årligen 3,5 miljoner kronor att fördela till affärs och innovationsutvecklingssatsningar för att främja kvinnors företagande.

Skane.com – Kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande 2007-2014