logotyp - Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne för att driva fram utvecklingen av biogas.

Region Skåne har tagit på sig rollen att koordinera Skånes färdplan för biogas. Drygt 60 aktörer har skrivit på avsiktsförklaringen och är med i det viktiga arbetet mot ett hållbart och tillväxtkraftigt Skåne.

Biogasen är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall tas tillvara. Matrester och industrispill ger värdefulla och klimatsmarta produkter som fordonsgas, el och kraftvärme. En stor del av rötresten kan återföras till åkermark i form av biogödsel.

Genom att ansluta dig till Skånes färdplan för biogas deltar du tillsammans med bland annat kommuner, energibolag, jordbruksföretag, fordonsindustri, forskning och många fler.

Skåne – Europas ledande biogasregion 2030

13 mars 2015 antog Regionala utvecklingsnämnden målet, att Skåne ska vara Europas ledande biogasregion år 2030.

Det innnebär att år 2030:

  • är biogas en självklar del av Europas omställning till fossilbränslefrihet
  • är biogasen högt upp på EU:s agenda
  • är innovationsgraden i Skåne hög
  • är biogas ett effektivt drivmedel för fordons- och färjetrafiken
  • har Skåne en biogasinfrastruktur som passar marknadens behov
  • har biogasen en tydlig plats i det skånska kretsloppet
  • bidrar biogasen till att Skåne är klimatneutralt.

Tillsammans löser vi de utmaningar och möjligheter som gemensamt identifierats. Så får vi en positiv utveckling för biogasen längs hela värdekedjan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter