Natur och rekreation

Region Skåne ska skapa bättre förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet. Naturen i Skåne ska vara attraktiv och utvecklas med fokus på hållbarhet.

Den regionala natur- och landskapsvården syftar till att bevara det skånska landskapet, dess särart och biologiska mångfald. Inom detta område samarbetar Region Skåne med såväl Stiftelsen Skånska landskap som Länsstyrelsen i Skåne län och kommunerna.

Utveckla grön besöksnäring

Region Skåne arbetar tillsammans med branschorganisationer, näringslivet, Länsstyrelsen i Skåne län och kommunerna med att utveckla besöksnäringen i Skåne för att stärka Skåne som outdoordestination och skapa mervärde för de skånska företagen.

Målet är att besöksnäringen ska vara hållbar, vilket inkluderar att utveckla ekoturismprodukter och att hitta miljövänliga färdsätt för turister inom Skåne.

Huvudman för Skåneleden

Region Skåne är huvudman för och utvecklar den 118 mil långa Skåneleden. Målet är att Skåneleden ska vara en hållbar, exportmogen led av internationell standard år 2020. Region Skåne samarbetar med Stiftelsen Skånska landskap som ansvarar för viss förvaltning av leden. Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av Skåneleden.

Synpunkter på eller frågor om Skåneleden kan skickas till:

E-post: Contact

Till Skåneledens webbplats

Stiftelsen skånska landskap

Region Skåne ger stöd till Stiftelsen Skånska landskap med uppdraget att förvalta och sköta ett 20-tal strövområden runt om i Skåne.

Region Skåne har kommit överens med Stiftelsen Skånska landskap om att uppdraget bland annat innebär:

  • Underhåll och utveckling av existerande strövområden
  • Drift och utveckling av Fulltofta Naturcentrum
  • Tillgänglighet till natur- och strövområden för alla
  • Genomförande och utveckling av utomhuspedagogisk verksamhet för en bred målgrupp, med särskilt fokus på barn och ungdom.

Stiftelsen Skånska landskap

Verksamhetsprogram:

Attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter