Livsmedelstrategi_740.jpg

Skånsk livsmedelsstrategi

Våren 2015 påbörjades arbetet med en skånsk livsmedelsstrategi - för att utveckla och stärka den skånska matproduktionen, och skapa jobb och hållbar tillväxt.

Under 2016 har vi hållt flera dialogmöten för att diskutera utformningen av livsmedelsstrategin och vår målbild. Alla organisationer, företag och personer som har en verksamhetsmässig relation till livsmedel har varit välkomna att delta. 

Slutseminariet för arbetet med livsmedelsstrategin för Skåne är den 1 februari 2017.

Dokumentation från mötena

Det första mötet ägde rum på Krinova i Kristianstad den 8 februari. Cirka 120 personer deltog för att diskutera målbilden för arbetet. Dokumentation från den 8 februari ligger till grund för de övriga dialogmötena. 

Skåne kan påverka nationell strategi

Arbetet med en nationell livsmedelsstrategi och en skånsk regional strategi löper parallellt. Skåne har möjlighet att påverka utformandet av den nationella strategin och kommer löpande att bidra med inspel från ett skånskt perspektiv. Det första skånska inspelet till den nationella strategin skickades in den 17 september 2015.

Läs det skånska inspelet till den nationella strategin (pdf, öppnas i nytt fönster)

Både den regionala och den nationella livsmedelsstrategin ska vara färdiga under 2016. 

Ett samarbete

Region Skåne samordnar arbetet med livsmedelsstrategin tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län, LRF Skåne, Livsmedelsakademin, Krinova, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Högskolan Kristianstad, och Tourism in Skåne. En bred dialog med alla aktörer i den skånska livsmedelskedjan eftersträvas, samt en strategi som är tydlig, konkret och förankrad i hela livsmedelskedjan.

Om du vill veta mer om livsmedelsstrategin, eller hur du kan bidra till arbetet, kontakta oss gärna. 

Dialogmöte Skånsk livsmedelsstrategin 8 februari 2016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter