Referenspersoner för utvecklingsbidrag

Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra. I arbetet med att handlägga ansökningarna stämmer respektive utvecklare av ansökningarna inom sitt konstområde med en extern referensperson. Referenspersonerna är sakkunniga inom olika områden och verkar rådgivande.

Beslut som avser bidrag över sex prisbasbelopp tas av Region Skånes kulturnämnd. Besluten som avser bidrag under sex prisbasbelopp tas av kulturförvaltningens chef.

Referenspersoner:

Bildkonst och form

Carolina Söderholm är sedan år 2000 verksam som konstvetare, kritiker och frilansjournalist. Hon har skrivit två böcker om svensk designhistoria, har även uppdrag som curator samt undervisar vid Lunds Konst/Designskola

Dans och nycirkus

Abigail Sykes är chefredaktör för Landets Fria Tidning, redaktör för dess kultursidor och kulturrecensent med bas i Malmö. Hon har tidigare bland annat arbetat som kulturreporter för Sveriges Radio P4 Kristianstad och tidningen Norra Skåne. 

Film

Per Eriksson har arbetat med filmkultur och filmpedagogik i snart 20 år och har erfarenheter från att arbeta såväl kommunalt som regionalt och nationellt. Per är för närvarande tjänstledig från sin tjänst som regional samordnare på Svenska Filminstitutet för att arbeta som verksamhetsledare för Sveriges Förenade Filmstudios. 

Folkbildning

Janette Skogshus är föreningssamordnare på Riksbyggen. Hon har tidigare arbetat som musikansvarig på ABF och varit engagerad i frågor kring delaktighet i kulturlivet och människors möjlighet till eget skapande. Janette representerar den ideella sektorn i Leader MittSkånes LAG-styrelse som fördelar landsbygdsutvecklinsgpengar.

Kulturarv

Katja Sinn är antikvarie och arbetar på Biblioteks- och museienheten i Strängnäs kommun.

Litteratur

Immi Lundin är kulturjournalist och litteraturkritiker sedan 1970-talet samt författare och ofta anlitad föreläsare om böcker, författarskap och bokcirklar. Hon har haft uppdrag för Bibliotekstjänsts Granskningsnämnd och varit ordförande för Kulturrådets referensgrupp för stöd till kulturtidskrifter. Hon har också varit medlem i juryn för Augustpriset och Radions romanpris samt skrivit översikter av litteraturåret för Nationalencyklopedin.

År 2013 doktorerade hon i litteraturvetenskap vid Lunds universitet där hon nu är verksam som lärare och handledare vid Författarskolan på Språk- och Litteraturcentrum.

Musik

Ulrika Lind ärutbildad vid Göteborgs universitet och har en bakgrund som musiker, pedagog och producent. Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare med institutioner, myndigheter, förvaltningar och universitet över hela landet som uppdragsgivare.

Ulrika har bland annat handlagt de statliga musikstöden på Kulturrådet, arbetat med uppbyggnaden av Musikalliansen samt varit sakkunnig för Nordisk kulturfond och Nordiska ministerrådet/Kulturkontakt Nord.

Teater

Malena Forsare har varit verksam kulturjournalist och scenkonstkritiker sedan slutet på 1990-talet. Hon har arbetat med undervisning och forskning på Malmö högskola och även utvärderat projekt inom scenkonstområdet. Hon har varit redaktör för olika publikationer, senast en forskningsantologi om publikutveckling i Öresundsregionen. Hon sitter i styrelsen för Sveriges författarfond och ingår i fondens Dramatikerråd.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter