Information för dig som har beviljats stöd

Information om Region Skånes logga, utbetalning av bidrag samt redovisning.

Använd Region Skånes logotyp

I allt tryckt och webbaserat material inklusive pressmaterial ska Region Skånes logotyp och/eller den förklarande texten "Med bidrag från Region Skåne" alltid finnas med i enlighet med Region Skånes varumärkesguide.

Logotypen finns att ladda ner från Skane.se i formaten .eps och .wmf.

Skane.se - Koncernlogotyp

Besked om beviljat bidrag

Beslut skickas per e-post till den e-postadress som finns angiven på ansökan. Beslut publiceras även här på Utveckling.skane.se på angivna datum.

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalningsdatum (och eventuella villkor) finns angivet på bidragsbeslutet som skickas till den e-postadress som finns angiven på ansökan.

Redovisning projektbidrag

Redovisning av genomförd verksamhet ska göras digitalt till Kultur Skåne, via Kulturdatabasen vid begärd tidpunkt. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Inloggning i kulturdatabasen

Du använder samma användarnamn och lösenord som du hade när du ansökte om utvecklingsbidrag. Du hittar redovisningen under rubriken "Dina redovisningar". Klicka på pennan för att påbörja redovisningen.

För projekt som inte startar vid överenskommen tidpunkt eller i övrigt inte genomförs enligt beviljad ansökan, kan bidraget komma att återkrävas.

Kulturdatabasen.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter