Bidrag till digital utveckling – ”developer in residence”

Region Skåne vill skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

Kulturverksamheter som får verksamhetsbidrag från Region Skåne kunde under 2016 söka bidrag för att anställa en utvecklare med särskild kompetens inom det digitala området – en så kallad developer in residence. Mer information kommer under våren 2017.

Vem kan söka?

Mer information kommer under våren 2017.

För vad kan man söka?

Mer information kommer under våren 2017.

När kan man söka?

Mer information kommer under våren 2017.

Hur kan man söka?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen.se. En fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan.

Kulturdatabasen.se

Vid bedömning av ansökningarna ses positivt på projekt som har:

  • samverkansparter, till exempel kommuner och/eller andra kulturaktörer
  • ambitioner att skapa kontaktytor både inom det egna kulturområdet och utanför (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt)
  • långsiktighet

Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas.

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare. Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kultur Skånes support Contact

Ditt e-brev besvaras normalt inom loppet av 1 till 2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kultur Skånes support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl. 11.00 ansökningsdagen. Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Handläggning och beslut

Ansökningar bereds av en arbetsgrupp av berörda handläggare på Kultur Skåne. Beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag tas av kulturchefen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter