Beviljade bidrag

Bidrag som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes förvaltning Kultur Skåne.

Utvecklingsbidrag

 • Utvecklingsbidrag våren 2017
  • ArchFilmLund: Lund International Architecture Film Festival och Extras (80 000 kr)

   ArchFilmLund beviljas 80 000 kronor för Lund International Architecture Film Festival och Extras. Festivalen erbjuder ett högkvalitativt spelfilms- och dokumentärfilmsprogram kombinerat med seminarier, panelsamtal och workshops i gränssnittet mellan film, arkitektur och andra samhällsområden som har med vår livsmiljö att göra.

   Festivalen, som äger rum 5-8 oktober 2017, arbetar strategiskt med att bredda publiken och har sedan start haft ett särskilt fokus på barn och unga. I år utvecklar man temat "Filmen som Verktyg", för att fokusera särskilt på dokumentärfilmens viktiga roll i att öka förståelse för samtidens och framtidens sociala och urbana förändringar, både lokalt och globalt. Även en internationell konferens med filmare, stadsplanerare, sociologer och konstnärer är planerad för årets festival.

  • Banditsagor: Burger Princess (200 000 kr)

   Banditsagor beviljas 200 000 kronor till produktion av småbarnsföreställningen "Burger Princess", för barn mellan 3-5 år. Pjäsen är en parafras på HC Andersens klassiska saga, Prinsessan på ärten. En bildkonstnär kommer agera live på scen och skapa illustrationer i samarbete med två skådespelare i realtid. Pjäsens tema kretsar kring klass och social status samt hur det är för människor att hamna i främmande världar. I denna saga får vi träffa en modig prinsessa som tar makten över sitt eget liv. Föreställningen kommer ha premiär på Rosengårds bibliotek i september 2017 och därefter spelas på minst 40 olika platser i Skåne.

  • Bombina Bombast: PERSON A VR (150 000 kr)

   Bombina Bombast beviljas 150 000 kronor för att i ett förarbete pröva idé och teknik inför en kommande virtual reality-filmproduktion, "PERSON A VR", som bygger på Ingmar Bergmans kultfilm Persona. Scenkonstkollektivet Bombina Bombast´s syfte är att presentera ett 30 minuters verk för Bergmanåret 2018 och att undersöka möjligheten att översätta det radikala bildberättandet i Persona till 360 graders format. Avsikten är att låta publiken kliva in i karaktärerna i Persona genom virtual reality. Publiken placeras i fiktionen både genom film via headsets och genom fysisk interaktion. Verket görs i samarbete med en dansk filmstudio och med Inter Art Center i Malmö. Verket kommer att få stor spridning såväl nationellt som internationellt efter visningarna som hålls på Inter Art Center i Malmö.

  • Cecilia Josefson Enskild Firma: My beautiful homeland (150 000 kr)

   Cecilia Josefson Enskild Firma beviljas 15 000 kronor för projektet "My beautiful homeland". Projektet ska skapa möten mellan syriska kammarmusikgrupper inom ramen för den syriska exilorkestern Syrian Expat Philharmonic Orchestra och svenska kammarmusikgrupper. De ska även presentera nutida musik i två kulturliv i nära dialog med varandra. Projektet är interregionalt och genomförs i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sörmland hösten 2017.

   I Malmö planläggs en konsert med Damascus String Quartet, men fler samarbeten tillkommer. Kontakter ska tas med bland annat Refugees Welcome och andra organisationer för att nå en bred public. Kontakter ska även tas med musikproducenter och Musikhögskolans studenter för att skapa möjligheter för framtida samarbeten.

  • Erik Rask Enskild Firma: Lur – Distorting Patterns (100 000 kr)

   Erik Rask Enskild Firma beviljas 100 000 kronor för att skapa det multidisciplinära verket "Distorting Patterns". Genom projektet vidareutvecklas konceptet med scenkonstgruppen Lur för att på så sätt fördjupa samarbetet mellan sju artister inom olika konstområden. I projektet kombinerar Lur elektronisk musik med nycirkus, spoken word, videokonst, ljusdesign och kostymdesign utifrån temat snedvridna mönster, som fungerar både som tematik och arbetsmetod.

   Genom att undersöka och vrida om mönster, vanor, beteenden, könsroller och ideal vill Lur rucka på normer, bland annat genom att använda slumpen som ett verktyg för att komponera musik och ta fram texter utanför invanda mönster. Efter premiären hösten 2017 i Malmö ska föreställningen gå på turné 2018-2019.

  • Flautissimo: Glimåkra blockföljtsdagar 2017 (40 000 kr)

   Föreningen Flautissimo beviljas 40 000 kronor för att genomföra sommarkursen "Glimåkra Blockflöjtsdagar 2017". Föreningens långsiktiga mål är att stärka blockflöjten i Skåne och Sverige och göra kursen till en återkommande plattform där kulturskoleaktiva ungdomar, tidigare kulturskoleelever, musikhögskolestuderande och vuxna amatörer kan mötas.

   Glimåkra Blockflöjtsdagar består av en ensemblekurs för deltagare från 12 år och en solokurs för avancerade utövare och avslutas med en gemensam offentlig konsert i Glimåkra kyrka.

  • Flytande Galleriet: RoomX (250 000 kr)

   Flytande Galleriet beviljas 250 000 kronor för projektet "RoomX". Till RoomX bjuds koreografer och danskonstnärer verksamma i Skåne in till att skapa enskilda verk som tillsammans bildar en helhet. Varje danskonstnär är fri att skapa sin del i helheten med utgångspunkt för temat trygghet/otrygghet. Projektet ska dels erbjuda skånska arrangörer och publik en möjlighet att ta del av det rika utbud och bredd på uttryck som Skånes fria danskonstnärer står för, dels samla danskonstnärerna i ett gemensamt projekt för konstnärligt utbyte, gemensamt experimenterande och för att dela erfarenheter och upplevelser.

   RoomX kommer att presenteras på olika teatrar i Skåne med planerad premiär på Landskrona Teater den 17 oktober 2017. Övriga planerade spelställen är Palladium i Malmö, Ystad Teater och Kristianstad Teater. Tanken är att använda respektive teaters alla tänkbara rum och utrymmen och inte enbart det traditionella scenrummet. Hela programmet beräknas pågå under cirka tre timmar och publiken kan välja mellan att följa ett bestämt linjärt flöde mellan de olika rummen och verken eller att röra sig fritt och på så sätt skapa sig en egen dramaturgi.

  • Föreningen för Mixkultur: Världens musik i Skåne (210 000 kr)

   Föreningen för Mixkultur beviljas 210 000 kronor för att initiera ett turnésamarbete för världsmusik genom att skapa ett nätverk av arrangörer i Skåne. Konserter ska erbjudas ett antal arrangörer runtom i regionen, vilket därmed kan bidra till ett varierat musikutbud på fler orter.

   I projektet ingår Dunkers kulturhus i Helsingborg, Landskrona och Staffanstorps kommuner samt tre skånska medlemsföreningar i Folkets Hus och Parker, som vill utveckla sitt arrangörskap. Folkets Hus och Parker genomför en arrangörsutbildning för medverkande medlemmar och Mix Musik fungerar som stöd för samtliga i nätverket. Målet är att arrangera tre gemensamma konserter i turnéslingan under projekttiden 2017–2018.

  • Författarcentrum Syd: Jag skriver i dina ord – en skrivtävling för gymnasieskolan (160 000 kr)

   Författarcentrum Syd beviljas 160 000 kronor för den skånska delen av det nationella projektet "Jag skriver i dina ord". Projektet riktar sig till gymnasieelever i en tävling om att skriva en text utifrån färdiga, professionella texter. Som inspiration kommer man att arrangera författarbesök vid tolv gymnasier i Skåne som förväntas inspirera flera än de som sedan kommer att delta i tävlingen. Det personliga mötet med en författare är ett effektivt sätt att väcka lust till att skriva och läsa och just gymnasieskolan är, i förhållande till grundskolan, underförsörjd med författarbesök.

  • Gylleboverket: Det osagda (200 000 kr)

   Gylleboverket beviljas 200 000 kronor för projektet "Det osagda". Under ett års tid ska en fördjupad tvärkonstnärlig samverkan genomföras med utgångspunkt i konstens potential som social skulptur. Med Gylleboverket som bas, görs tre nedslag, ett på landsbygden i Östra Vemmerlöv, ett i den urbana miljön, i området Sorgenfri i Malmö och ett i konstrummet, på Skånes konstförening och Galleri Molekyl.

   Den konstnärliga utmaningen förhåller sig i gränslandet mellan den privata och den offentliga sfären och projektet är ett gestaltande konstnärligt forskningsarbete där samarbeten, publika möten, omvärldsanalys och tematik som mänsklig isolation, ensamhet och normalitet undersöks. I "Det osagda" placerar sig de medverkande på olika sätt och i olika konstellationer, i de miljöer där gestaltningarna ska ske och här korsas och möts film, ljud, bild, scenkonst, lukt, ljud, smak. Projektet sträcker sig från mars 2017 till mars 2018. Bidraget ska gå till arvodering av medverkande samt projektledning.

  • Iver_streetdance: VAR DAG (60 000 kr)

   Iver_streetdance beviljas 60 000 kronor för föreställningen "VAR DAG". Projektet innebär att Iver_streetdance och deras konstnärlige ledare Viktor Fröjd tar ett konstnärligt grepp om streetdancegenren. Projektet handlar mer om ett konstnärligt utforskande än att man vill berätta en specifik historia. Utgångspunkten är det till synes enkla och dess bakomliggande komplexitet och hur man genom att synliggöra dolda men förutbestämda mönster kan mötas och se på sig själv och på andra på ett nytt sätt.

   Premiären är planerad att äga rum på Bastionen i Malmö den 28 september 2017. Därefter finns förhoppningar om en turné som bland annat omfattar Lund, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

  • Karavan: Karavans Nycirkusfestival 2017 (60 000 kr)

   Karavan beviljas 60 000 kronor för att arrangera en nycirkusfestival under tre dagar på försommaren (2-4 juni) i Sofielund i Malmö. Till festivalen bjuds i första hand in regionalt verksamma aktörer och artister inom cirkus, varieté och gatuperformance men även vissa internationella inslag förekommer. Festivalen är öppen för alla och har ett tydligt barn- och familjefokus.

   Föreställningar och uppträdanden varvas med olika typer av workshops, seminarier och möjligheter för publiken att prova-på-cirkus. Festivalen är ett uttryck för en vilja att ta tillbaka staden och området, som ofta enbart beskrivs i negativa ordalag, och fylla det med kreativitet, lek, kultur, glädje och framtidshopp.

  • Kompani Kanalje: Toto, Otto och deras bästa vän Lilla (100 000 kr)

   Kompani Kanalje beviljas 100 000 kronor för en minimalistisk clown/nycirkusföreställning för barn (4-9 år) som är inspirerad av bland annat Barbro Lindgrens barnbok "Stora syster lille bror". Produktionen skapas i samarbete med Helsingborgs Stadsteater som framför allt går in med produktionsresurser. De planerar för turné i främst Skåne och Stockholm.

   Kompani Kanalje är bildat av två av Sveriges mest framstående nycirkusartister som med denna produktion vill etablera sig i Skåne. Premiären är planerad att äga rum på Helsingborgs Stadsteater i slutet av oktober. Totalt planeras 42 föreställningar i Helsingborg fram till december 2017. Därefter kommer föreställningen att erbjudas på turné i framför allt Skåne och Stockholm.

  • kreativitetsbanken: Skåne Goes Virtual Reality (200 000 kr)

   kreativitetsbanken beviljas 200 000 kronor för projektet "Skåne Goes Virtual Reality/ "Lund Goes Virtual Reality" "Sjöbo Goes Virtual Reality" "Eslöv Goes Virtual Reality" "Båstad Goes Virtual Reality" med flera". Projektet är ett innovativt metod- och kompetensutvecklingsprojekt för ungdomar där Virtual Reality (VR) – teknik, möter film och digitala spel i syfte att öka mångfalden i berättelser med rörlig bild.

   Projektet är tvärkulturellt i gränssnitten mellan bild, film, teater och litteratur. Ytterligare ett syfte är att med VR-teknik skapa förutsättningarna för en ökad empati och få en mer komplex bild av den andre hos målgrupperna. Projektet ska genomföra workshops och berättarinstallationer där VR möter film och ungdomars egna berättelser. Unga ska få möjlighet att lära sig VR-teknikens möjligheter och skapa egna berättelser baserade på sina livsberättelser. Projektgruppen har en dokumenterad bred tvärkompetens inom rörlig bild, VR-teknik, teologi, teater, dramatik.

  • Kristianstads konsthall/Regionmuseet: Man and Biosphere (130 000 kr)

   Kristianstads konsthall/Regionmuseet beviljas 130 000 kronor för projektet "Man and Biosphere". Projektet är ett tvärvetenskapligt spetsprojekt som knyter ihop empirisk kunskap med naturvetenskaplig forskning och utvecklar nya konstnärliga metoder inom ett mycket angeläget fält; klimatförändringarna och deras påverkan på människa och natur med stigande vattennivåer.

   Konstnären Caroline Mårtensson ska göra en förstudie som omfattar research och fältstudier i form av vandringar och workshops. Inom projektet samarbetar konstnären med forskare inom olika naturvetenskapliga fält, liksom Naturum Vattenriket, Naturum Falsterbo och Naturum Kullaberg. I sitt arbete utvecklar och vidgar konstnären den roll som konsten kan spela för människans förståelse för naturen, miljön och klimatförändringarnas påverkan.

  • Kulturföreningen Inkonst: HAL – European Hybrid Creation (100 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst beviljas 100 000 kronor för det internationella projektet "HAL – European Hybrid Creation". Projektet är ett treårigt interdisciplinärt samarbetsprojekt mellan femton europeiska festivaler för experimentell musik.

   Kulturföreningen Inkonst i Malmö är svensk part i projektet som ska utforska nya, kreativa och konstnärliga uttryck i en digital samtid. Genom "HAL" och nätverket av festivaler möjliggörs samarbeten där kulturarbetare och konstnärer kan utbyta kunskap och erfarenheter i form av bland annat samproduktioner, residens och gemensam utveckling av nya verk. Projektet har sökt bidrag från EU-programmet Kreativa Europa.

  • Kulturföreningen Kavona: Yiddish Revolution (150 000 kr)

   Kulturföreningen Kavona beviljas 150 000 kronor för att skapa ett konsertprogram med sånger på jiddisch om och från Förintelsen. Konserten ska turnéra på skolor och andra platser i Skåne våren 2018. Föreningen, som har fokus på visor, verk och folkmusik på jiddisch, vill skapa dialog och eftertanke kring Förintelsen och med musiken som redskap öka ungdomars kunskap. I projektet ska Kavona tonsätta dikter av poeter med anknytning till Förintelsen samt arrangera redan befintliga melodier. Även nyskrivna sånger kommer att ingå i programmet. Konserten/föreställningen framförs av de musiker i föreningen som utgör bandet Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye.

  • Kulturföreningen Street Art Österlen: Street Art Österlen 2017/ Österlen Totem (120 000 kr)

   Kulturföreningen Street Art Österlen beviljas 120 000 kronor för projektet "Österlen Totem". Med projektet utvecklar Street Art Österlen sin verksamhet med avstamp ur "Graffiti goes allmoge". "Österlen Totem" har en feministisk profil och pedagogiska inslag. Genom att bjuda in företrädesvis kvinnliga graffitikonstnärer skapas både kollektiva och individuella konstverk i Simrishamn och Tomelilla kommuner.

   Konstnärerna kommer även skapa en kollektiv installation med graffitipålar mitt inne i Simrishamn. En av pålarna lämnas omålad för allmänheten att måla och skriva på. Kollektiva muralmålningar ska utföras i Borrby och Gärsnäs. Workshops kommer att hållas av konstnären Saadia Hussein, vilka riktar sig till alla åldrar men med särskild inbjudan till nyanlända kvinnor. Under den workshopen skapas ett kollektivt konstverk med hjälp av sprayburkar, stenciler, penslar och färg. Projektet ska genomföras under Street Arts Österlens sommarfestival en vecka i juli 2017, i Simrishamn och Tomelilla.

  • Kunskapsklubben Folkuniversitetet Syd: Kärlek och kemi (40 000 kr)

   Kunskapsklubben Folkuniversitetet Syd beviljas 40 000 kronor för en föreläsningsserie på temat kärlek och kemi som genomförs i Helsingborg, Lund och Kristianstad. Folkuniversitetet har genomfört en framgångsrik pilot och arbetar med att utveckla föreläsningen som metod. De vill bygga en scen för populärvetenskap under lustfyllda och kreativa former genom att man får smaka på mat under temat, ta foto, skådespela, frågesport med mera.

  • Malmö Dockteater: Limmerskan (225 000 kr)

   Malmö Dockteater beviljas 225 000 kronor för produktion av "Limmerskan", en föreställning och en installation i vilken bildkonst och teater, dock- och objektsteater smälter samman. Limmerskan skapar exempelvis skulpturer, installationer, fanzins och poesi med lim som både fungerar som metafor och konkret material. I detta verk som berättas med skulpturer och modeller i lim undersöker hon, både självvald och ofrivillig ensamhet och fantasi, som spelas upp till tonsatta arior i hennes egen poesi.

   Limmerskan har skapat ett eget universum där hon relaterar allt till lim, lagning och trasighet. Limmerskans laboratorium byggs upp i teaterlokalen. Publiken som träder in lokalen upplever en ständig förändring ur detta ständigt pågående skede av utforskande och skapande. Produktionen planeras ha premiär i slutet av november 2017 på Underverket i Malmö och därefter spelas på turné i Skåne för en vuxen publik med både intresse för konst- och scenkonst.

  • MALMÖTXT: MALMÖTXT (70 000 kr)

   MALMÖTXT beviljas 70 000 kronor för att under 2017 arrangera fyra uppläsningskvällar på scenen hos Skånes konstförening. MALMÖTXT är en litteraturscen för läsning och diskussion av text som vill skapa möten mellan den etablerade och den nya litteraturen. Under 2016 arrangerade man sex evenemang med författare, öppen scen (70 personer medverkade 2016) och läsningar via Skype. Med hjälp av digital teknik söker man nya former för möte mellan dels en public, dels etablerade och oetablerade författare såväl på scenen som via nätet.

  • Manegen: Daglig träning 2017 (150 000 kr)

   Manegen beviljas 150 000 kronor för att fortsätta arrangera och utveckla daglig träning för professionella cirkus- varieté- och gatuperformanceartister i Skåne under 2017. Under året planeras 45 veckors schemalagd träning med fem halvdagar per vecka kompletterat med olika behovsstyrda workshops. Manegen är en centrumbildning för cirkus, varieté och gatuperformance.

  • Marie Helen Andersson Enskild Firma: Naturen i Mitten (140 000 kr)

   Marie Helen Andersson Enskild Firma beviljas 140 000 kronor för projektet "Naturen i Mitten" (arbetstitel). Projektet är en tvärkonstnärlig dansföreställning som med kroppens, ljusets och ordets kraft behandlar naturen, naturens kraft och vårt förhållande till den. Förutom dans/koreografi kommer projektet att arbeta mycket med videokonst och text. Föreställningen skapas av Marie Helen Andersson, en relativt ung danskonstnär som efter examen från Danska Scenkunstskolen (2013) har bosatt sig i Skåne, i Tjörnarp. Förutom dansen har hon de senaste åren studerat självhushållning och permakultur och i denna föreställning vill hon kombinera dessa två sidor; det praktiska, logiska och konkreta i naturen och det abstrakta och flyktiga i dansen.

   Projektet riktar sig till mellanstadieelever och som ett komplement till föreställningen kommer Helene att utarbeta och erbjuda en workshop som kan knyta an till biologiundervisningen. Målgruppen kommer att vara involverad i processen genom att såväl föreställningen som workshopen kontinuerligt testas med olika elevgrupper. Premiären är planerad till mitten/slutet av november 2017 och kommer att erbjudas en skola i antingen Hörby, Höör, Hässleholm eller Kristianstad.

  • Memory Wax: Shapes (100 000 kr)

   Memory Wax beviljas 100 000 kronor för dansföreställning "Shapes". Memory Wax skapar föreställningen tillsammans med det kubanska danskompaniet Danza Teatro Retazos. Det är deras tredje gemensamma produktion. Med de två tidigare föreställningarna har Memory Wax etablerat en god kontakt med arrangörer och publik såväl i Skåne som nationellt. I Shapes vill de utforska och vårda det unika i varje enskilt möte mellan människor. Även när samma människor möts återkommande uppstår det något unikt i stunden.

   Föreställningen kommer att tas fram delvis i Skåne, delvis på Kuba. Målgruppen, som i första hand är ungdomar och vuxna, kommer att bjudas in till att ta del av processen genom bland annat presentationer på Dansstationen och Danscentrum Syd, öppna repetitioner samt genom ett filmmaterial som publiceras på olika digitala kanaler. Förberedelsearbetet med planering, research och konstnärligt utvecklingsarbete påbörjas i maj 2017 för att under hösten 2017 intensifieras och kompletteras med turnéläggning och konkret planering under hösten 2017 innan det under våren 2018 är dags för fördjupade repetitioner fram till premiären i maj 2018.

  • Meteor International: Srinagar Biennale 2017-Conflicting Spaces (21 000 kr)

   Meteor International beviljas 21 000 kronor för publika aktiviteter i samband med konstutställningen "Conflicting Spaces" vid Sevedsplan i Malmö våren 2017. Bland dem finns workshops för ungdomar, konstfilmsvisning i stadsrummet och på landsbygden, samt en performance av en gästande konstnär från Indien.

   Conflicting Spaces är en del av den indiska konstsatsningen Srinagar Biennale 2017 och dess Malmöbaserade del genomförs i nära samarbete med kurator och konstnärer i Sibpur, Howrah, Indien. Som gemensam utgångspunkt möts konstnärer och kuratorer på båda platserna i ett forskande kring vad som sker med befolkning i forna industristäder när villkoren för arbete förändras.

  • Nordiska Konstförbundet – Svenska sektionen: CPR Baltic 2017 i Malmö (41 400 kr)

   Nordiska Konstförbundet – Svenska sektionen beviljas 41 400 kronor för projektet "Curatorial Program research (CPR) Baltic 2017 i Malmö". Projektet bjuder in åtta internationella konstcuratorer till Malmö för att under tre dagar i oktober träffa kollegor, konstnärer och representanter för institutioner och organisationer i Malmö och Skåne. Projektgruppen består av två svenska konstcuratorer samt den amerikanska verksamhetsledaren för CPR. Projektet genomförs genom open-call och drivs i samverkan med CRIS (Curatorial Residency i Stockholm) och Iaspis/Konstnärsnämnden.

   CPR Baltic 2017 bidrar till internationaliseringen av den lokala konstscenen och sprider kunskap om Malmö som konststad. Genom projektet möjliggörs utbyten mellan konstaktörer från olika delar av världen för ökad kunskap och förståelse. Projektet genomförs i Malmö/Skåne mellan den 12 och 14 oktober 2017.

  • Riksteatern Skåne: Länk Skåne 2018 – Regional scenkonstfestival för unga ensembler i Skåne (70 000 kr)

   Riksteatern Skåne beviljas 70 000 kronor för projektet "Länk Skåne 2018" som är en regional scenkonstfestival för unga amatörensembler i Skåne. Sex grupper från Höganäs, Helsingborg, Simrishamn, Kristianstad, Malmö och Lund möts under en festivalhelg i slutet av mars 2017, på Helsingborgs stadsteater för att spela upp nyskriven, könsneutral dramatik samt delta i olika workshops.

   Projektet görs i samarbete med Helsingborg och Malmö Stadsteatrar, Dunkers kulturhus samt Sundsgårdens folkhögskola. Institutionsteatrarna är en professionell ram med både scen och teknik samt personalen som ger eleverna feedback, stöd och perspektiv på deras framförande. Projektet ska stärka och inspirera unga scenkonstutövare i deras konstnärliga uttryck och att göra den professionella scenkonstvärlden tillgänglig för målgruppen unga. Deltagarna är mellan 15-25 år och ingår i grupper från exempelvis estetiska gymnasieprogram, kulturskolor, folkhögskolor och amatörteaterföreningar.

  • Rörelsen - Koreografer i Skåne: LÅR (120 000 kr)

   Rörelsen - Koreografer i Skåne beviljas 120 000 kronor för dansföreställningen "LÅR". Föreställningen riktar sig till unga tonåringar om kroppsfixering och relationen till den egna kroppen. Föreställningen tar avstamp i danskonstnärernas eget mycket problematiska förhållande och syn på sina egna kroppar med speciell tyngdpunkt på låren.

   Föreställningen tas fram av två relativt unga danskonstnärer, Lisa Nilsson och Jilda Hallin som valt att efter avslutad utbildning i Stockholm etablera sig i Skåne med Malmö som bas. Premiären är planerad till att äga rum hos PotatoPotato i oktober 2017. Målgruppen kommer att vara involverade i processen genom olika förhandsvisningar för en provpublik samt en djupare dialog med en referensgrupp i samverkan med kultursamordnare på grundskoleförvaltningen i Malmö.

  • Schhh Production AB: Spatial elektronmusik på Österlen (50 000 kr)

   Schhh Production AB beviljas 50 000 kronor för projektet "Spatial elektronmusik på Österlen". Projektet presenterar experimentell elektroakustisk konstmusik i Östra Hoby i Simrishamns kommun på ett sätt som gör den tillgänglig för en bred publik och skapar nyfikenhet och intresse för nya konstformer. Fyra tonsättare kommer vid fyra tillfällen under hösten 2017 presentera sig själva och sin musik för att därefter framföra elekroakustiska verk på ett acousmonium, ett surround-ljudsystem med cirka 40 högtalare placerade runtom publiken. Målgrupper är flyktingar och invånare på Österlen, som även får möjlighet att själva utforska acousmoniet i en workshop i anslutning till konserterna. På sikt är målet att etablera en ny scen för elektroakustisk musik och ljudkonst på Österlen.

  • Skånes Arkivförbund: Metodutveckling av kommunspecifika arkiv-pedagogiska resurser för Skånes skolor (200 000 kr)

   Skånes Arkivförbund beviljas 200 000 kronor för ett projekt där förbundet vill utöka sitt arkivpedagogiska skolmaterial. Med digitaliserade primärkällor ur Arkivförbundets samlingar som utgångspunkt vill man skapa läroplananpassade studiematerial för högstadie- och gymnasieskolor i hela Skåne. Projektet ska ta fram studiematerialet tillsammans med några pilotklasser i ett antal kommuner. Genom projektet vill man också involvera lokala arkiv i samarbetet. Positivt i sammanhanget är att lärare och elever ska vara delaktiga under projektets gång som "dialog-, test- och referenspartner" vilket bidrar till att studiematerialet blir anpassat efter målgruppens behov och att väcka deras lust till att lära.

  • Skånes hembygdsförbund: Kontext – att låta tingen tala (250 000 kr)

   Skånes hembygdsförbund beviljas 250 000 kronor för att genomföra ett projekt som ska öka hembygdsföreningarnas arbete med att presentera föremål ur sina samlingar. Förbundet har mer än 100 medlemsföreningar med stor spridning runt om i Skåne. Föremål som visas på hembygdsmuseer kan ofta sakna en berättelse/informationstext och en kontext som gör föremålen mer tillgängliga för besökare. Hembygdsföreningar ska genom projektet få verktyg som med digital teknik underlättar att skapa tillgänglig information och berättelser kring utställda föremål. I några utvalda medlemsföreningar ska metoden testas och genomföras praktiskt och därefter vill hembygdsförbundet producera digitala utbildningsenheter för att säkerställa en spridning till andra föreningar i Skåne.

  • Staffan Björklunds Teater: Internationellt dockspel i Hög 2017 (125 000 kr)

   Staffan Björklunds Teater beviljas 125 000 kronor till projektet "Internationellt dockspel i Hög 2017". Under sommarn 2017 arrangerar Staffan Björklunds Teater internationella gästspel i Hög, från fem europeiska länder, med grupper som teatern på olika sätt samarbetar med. Projektet består av olika delar, exempelvis en tre veckors internationell dockteaterfestival, med start till midsommar, i Pegasus trädgård. Deltagande grupper kommer från Bulgarien, Danmark, Sverige, Polen, England och Slovenien. Ett flertal föreställningar är ordlösa men någon spelas på danska respektive engelska. Verksamheten har ett tydligt deltagarperspektiv då besökarna under professionell ledning får tillverka egna dockor i anknytning till föreställningarna. Målgruppen är familjer.

  • Sugarbox: Mönsterjakt: på jakt efter olika kulturers mönster-traditioner (50 000 kr)

   Kulturföreningen Sugarbox beviljas 50 000 kronor för projektet "Mönsterjakt" som är ett projekt där människor från olika kulturer möts med utgångspunkt i mönster. Tio workshops ska genomföras under hösten, delvis i samarbete med Skurups kommuns kulturenhet. Projektet genomförs av fyra professionella konstnärer och en grafisk designer, från Sverige, Kina och Syrien. Det riktar sig till nyanlända flyktingar, både vuxna och tonåringar. I projektet finns kompetens för olika språk, genom flerspråkiga deltagare från bland annat Syrien och Afghanistan. Projektet förhåller sig sinnrikt till andra kultursatsningar i kommunen, där kinesisk och afrikansk konst, samt folkloristiska dräkter visas under året och främjar även ett utbyte mellan det lokala och globala, då skilda kulturers och regioners mönstertraditioner utforskas.

  • Teater InterAkt: Händelser vid havet – scenkonst-epos om gränsstaden Malmö (100 000 kr)

   Teater InterAkt beviljas 100 000 kronor till produktion av Community teaterföreställningen "Händelser vid havet" som bygger på medverkandes egna berättelser och framförs på ett flertal olika språk. Berättelserna skildrar livet för människor som bott i Malmö under längre tid samt livet för människor som nyss kommit hit. Utifrån människors olika egna upplevelser med havet, sker mötet mellan samtidens och dåtidens erfarenheter och upplevelser. Föreställningen blandar talad text, inspelad och projektioner. Delar av texten är utbytbar så att föreställningen kan göras mer platsspecifik.

   Teater InterAkt planerar att spela 20 föreställningar på olika utomhusplatser belägna vid havet i Helsingborg, Landskrona, Ystad och Trelleborg, med premiär den 18 augusti 2017. Produktionen görs i samarbete med Malmö Stadsarkiv som kommer hålla seminarier och workshops, Malmö museer som håller inspirationsträffar samt Inter Art Center. Teater InterAkt vänder sig i första hand till en publik som bor, men inte är född i Sverige och till människor som vanligtvis inte besöker scenkonstens institutioner.

  • Teater JaLaDa: Hem (200 000 kr)

   Teater Jalada beviljas 200 000 kronor för produktion av den interkulturella, flerspråkiga och nyskrivna föreställningen "Hem". Teater Jalada skapar föreställningen i samarbete med scenkonstgruppen Bombina Bombast för att utveckla en ny form med influenser från spelvärlden. Förutom att Teater Jalada använder kodväxling, vilket innebär att pjäsen spelas på flera språk samtidigt, blandar teatern europeiska spelstilar med arabiska. Barnen får uppleva verket i mindre grupper tillsammans med guidande skåde-spelare. Under föreställningen får barnen uppleva fyra olika miljöer på tema hem; hemmet i misär, resan som hem, flyktingförläggningen och "idealhemmet". Materialet bygger bland annat på intervjuer med nyanlända ungdomar, huvudsakligen boende i Helsingborg. Föreställningen har premiär i september 2017 och kommer därefter spelas på turné i Skåne för elever på högstadiet och gymnasiet.

  • Teatr Weimar: 37,2° – From her to eternity (150 000 kr)

   Teatr Weimar beviljas 150 000 kronor för produktion av en nyskriven pjäs av manusförfattarna Annika Nyman och Fredrik Haller. Pjäsen har titeln "37,2 °" och handlar om att få barn och de fasansfulla konsekvenser det kan medföra. Den tematiska visionen och dess syfte ligger i att undersöka de svårdiskuterade bevekelsegrunderna för längtan efter barn samt om det är en rättighet för den normativa heterosexuella tvåsamheten. Den konstnärliga idén springer ur tanken om att arbeta med iscensättning och gestaltning på flera nivåer. På så sätt vill teatern fördjupa förståelsen för dramaturgi och berättelse utifrån gestaltningsperspektiv.

   Scenkonstgruppen Teatr Weimar kommer att arbeta med de olika konstnärliga delarna som ljud, text, video, scenografiskt rum och gestaltande/skådespeleri i växelverkan. Föreställningen kommer spelas 15 gånger i Malmö på Bastionen från början av oktober 2017 samt spela på turné i Skåne för en vuxen publik med både konst och scenkonstintresse.

  • Tjörnedala Konsthall: Skapandeworkhops för barn och unga (50 000 kr)

   Tjörnedala Konsthall beviljas 50 000 kronor för att med start hösten 2017 genomföra konstpedagogisk verksamhet genom workshops på temat minne för barn och unga. Syftet är att genom möten med barn och unga från olika kulturer bygga nya plattformar för konsten, samt skapa möjlighet för eget skapande. Workshoparna genomförs i samarbete med konsthallens konstpedagog samt professionella konstnärer från den lokala konstscenen samt organisationer som till exempel stödföreningar för flyktingar. Tanken är även att deltagarna tillsammans utformar en trycksak, till exempel i form av en bok. Avslutningsvis presenteras projektet i en utställning på konsthallen.

  • Tre tärningar: Nordic Literatures in Change and Exchange (NolitchX) (155 000 kr)

   Tre tärningar beviljas 155 000 kronor för att skapa en plattform för samarbeten mellan författare, översättare och litteraturscener i syfte synliggöra litteratur och författare som skriver på andra språk än svenska och minoritetsspråken. Projekttiden är 2017 och merparten av pengarna är tänkta för etablering av nätverk och litteraturevenemang i Skåne. Projektet är en del av ett större nordiskt projekt som vill kartlägga författarna, ge möjlighet till nätverkande, skapa en digital mötesplats och även arrangera möten/workshops och sprida litteraturen genom uppläsningar och i ett senare skede översättning och utgivning. Under 2016 kom rapporten "Litteratur och serier i Skåne: Vitalisering, samverkan, mångfald" och den visade att det finns ett behov att uppmärksamma författare som inte skriver på svenska.

  • Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar: “Next step – Wanås Konst a permanent home for Live Art” (225 000 kr)

   Wanås Konst beviljas 225 000 kronor för projektet "Next Step". Projektet är andra etappen i ett treårigt utvecklingsprojekt som ska integrera dans, koreografi och performativ konst (Live Art) som en naturlig del av deras verksamhet, såväl vad gäller programverksamheten som deras pedagogiska verksamhet. Under detta andra projektår kommer det arbete som påbörjades under förra året att utvecklas ytterligare.

   Programverksamheten omfattar bland annat ett publikt program där tre koreografer undersöker hur man kan skapa föreställningar i Wanås utomhusmiljö. Man vill även undersöka hur deras satsning på Live Art kan få en nationell och internationell relevans. Inom den pedagogiska verksamheten vill man engagera regionalt baserade dansare och bland annat skapa ett läger/kollo för barn och unga. Denna del av det 3-åriga projektet pågår mellan 3 april 2017 och 30 januari 2018.

  • Ystad Kloster Konserter: Ystad klosterkonserter 2017 (25 000 kr)

   Ystad Kloster Konserter beviljas 25 000 kronor för att genom tre konserter under 2017 som ska undersöka intresset för en reguljär kammarmusikverksamhet i Ystad. Konserterna äger rum i Ystad Klosterkyrka och ska ge underlag och erfarenheter för en fast verksamhet med målet att framföra och främja kammarmusik i Ystad under hela året. Föreningen tänker engagera professionella utövare och ensembler av hög kvalitet samt uppmuntra unga musiker, sångare och kompositörer. Ett annat mål är att utveckla en lyssnarkultur hos skolelever bland annat genom uppsökande verksamhet.

  • Ängelholms kommun: (X)Sites Skåne (250 000 kr)

   Ängelholms kommun beviljas 250 000 kronor för projektet "(X)Sites Skåne" som är en del av ett större Land art-projekt, (X)Sites, som leds av Konstnärscentrum Väst med stöd av Region Halland. (X)Sites Skåne säkrar dialogen mellan de fyra skånska kommunerna Helsingborg, Båstad, Höganäs och Ängelholm, med ledning av Ängelholms kommun. Genom detta tvärregionala och tvärkommunala samarbete vill (X)Sites utveckla konstnärliga upplevelser på platser i landskapet längs Kattegattleden, Sveriges första nationella cykelled. Långsiktigt vill man stärka det Nordiska turism- och näringslivet, öka intresset för natur- och ekoturism med effekt på kringnäringar längs leden. Tvärprofessionella möten mellan stads- och landskapsplanering och konstnärer skapar en helhetsupplevelse för turister, kommuninvånare, barn- och unga och elever i konst- och landskapsutbildningar. Ett pilotgenomförande genomförs under april 2017 - november 2017. Därefter ska samarbetet Skåne-Halland analyseras för att kunna utvecklas i ett mer långsiktigt perspektiv.

 • Utvecklingsbidrag hösten 2016
  • ABF Malmö: Malmö Seriefest (85 000 kr)

   ABF Malmö får 85 000 kronor från Region Skåne för projektet Malmö Seriefest. Föreningen Malmö Seriefest kommer 2017 för tredje året att hålla en tvådagars-festival på Malmö stadsbibliotek för unga/nya serieskapare som själv publicerar sina tidningar, så kallade fanzines. Det är en festival med försäljning, workshop och föreläsningar av mer kända namn. Vid årets festival kom 700 besökare. Man vill också anordna fyra workshops i tillverkning av fanzines på orter/bibliotek i Skåne och ge deltagarna möjlighet att visa sina fanzines under festivalen. Malmö Seriefest engagerar många kvinnor och HBTQ-personer.

  • ajabu!: Femena Skåne (200 000 kr)

   Organistaionen ajabu! får 200 000 kronor från Region Skåne för projektet "Femena Skåne". Det treåriga projekt Femena (tidigare Sounds of Middle East) handlar om att skapa interkulturella utbyten och musikaliska möten mellan kvinnliga musiker och konstnärer från Skåne och Mellanöstern och att bygga en plattform samt skapa nya nätverk mellan Sverige och Mellanöstern. Projektet avslutas i Skåne i maj 2017 och innehåller ett program med konserter, samtal, seminarium, workshops och improviserade sessions i Malmö, följt av en turné med de medverkande runtom i Skåne.

  • Altitude Meetings, Malmö: Läs- och litteraturfestival (75 000 kr)

   Altitude Meetings får 75 000 kronor från Region Skåne för projektet Läs- och litteraturfestival. Kultur- och samhällskonferensen Readme har ett fungerande koncept med stor potiental och goda nätverksmöjligheter bland olika litteraturförmedlare.

   Genom projektet ska samverkansformerna kring konferensen Readme utvecklas när det gäller etablerade litteraturförmedlande institutioner. Målet med projektet är att engagera människor utanför institutionerna och att göra detta genom samarbete kring en årlig konferens tillsammans med Malmö Stadsbibliotek.

  • Bombina Bombast: Local Hero Part 2 (125 000 kr)

   Bombina Bombast får 125 000 kronor från Region Skåne för projektet "Local Hero Part 2" som är den tredje produktionen om superhjältar och copyright där Bombina Bombast fortsatt utmanar upphovsrättsprejudikat som skyddar karaktärer, kostymer och uttryck. I projektet skapas bland annat en scenisk föreställning samt produktion av en film för VR (virtuell realitet) med nyskriven text inspirerad av superhjältarna i Homeros Illiaden.

   Verken skapas i samspel för att kunna integrera de olika arterna i respektive form. Produktionen spelas på Inkonst Malmö, i Stockholm på Experimental Room Festival, samt i Spanien, Norge och Danmark

  • Brita Björs: Folkmusikens Beyoncé (90 000 kr)

   Musikern Brita Björs får 90 000 kronor från Region Skåne för att göra en folkmusikalisk tolkning av Beyoncé som fenomen, en enmansföreställning som vänder och vrider på föreställningar kring folkmusikens hemvävda image och popstjärnans utmanande utstrålning. Tillsammans med tre andra konstnärer skapar Brita Björs en scenshow inspirerad av Beyoncés estetik med utgångspunkt i folkmusik och folkkultur. Föreställningen ska i första hand spelas i Malmö, med work-in-progress-nedslag runtom i Skåne under 2017.

  • Centrum för dramatik SYD: Dramatik i Skåne - Manusfolket (175 000 kr)

   Centrum för dramatik SYD får 175 000 kronor från Region Skåne för tredje året till etablerandet av Centrum för dramatik i södra Sverige. Centrum för dramatik får bidrag för fortsatt uppbyggnad och vidareutveckling av sin regionala verksamhet som centrumbildning med nätverk, utbildning, samarbeten och arbetsmarknad.

  • C-Y (ContemporarY): Sound Disturbance / Sound Art Days Malmö/Hearing the visual (50 000 kr)

   Musikföreningen C-Y ContemporarY får 50 000 kronor från Region Skåne för att genomföra en internationell ljudkonstfestival i Malmö i februari 2017. Med utgångspunkt i frågeställningarna "Vad är ljudkonst?" och "Hur kan ljudkonst fungera som en länk mellan konstarter, människor och samhälle?" rymmer festivalen konst, konserter/performances, seminarier och ett nordiskt nätverksmöte om och för ljudkonst. En fortsättning på projektet blir ytterligare två festivaler i Norge respektive Finland.

  • Doc Lounge: Doc Lounge Live 2016-2018 (250 000 kr)

   Doc Lounge får 250 000 kronor från Region Skåne för projektet "Doc Lounge Live". Projektet är treårigt och bygger på tidigare erfarenheter av att live-sända Doc Lounge-events digitalt till andra orter än de större städerna.

   Projektet tar stor hänsyn till de lokala förutsättningarna och kommer att arbeta med kunskapsutveckling med fokus på bland annat publikfrågor och arrangörsskap. Målgruppen är bibliotek, kulturhus och biografer. Projektet samfinansieras av medel för biblioteksutveckling och särskilda satsningar på rörlig bild.

  • Föreningen ARNA i Fågelriket: Birds upside down (93 000 kr)

   Föreningen Arna i Fågelriket får 93 000 kronor från Region Skåne  för projektet "Birds upside down". ARNA i Fågelriket utvecklar ett internationellt samarbete, stärker rollen som påverkansaktör i ett blivande UNESCO biosfärområde. Dialog sker mellan barn från Fågelriket och Noosa Biosphere area i Australien genom barnens konstverk. Med den australiensiska konstnären Nicola Moss studerar de skånska barnen naturen i sitt närområde och jämför den med Noosa Biosphere, Australien. Verken visas på Noosa Regional Gallery. Samtidskonst, medborgare, offentlig sektor möts om konst, natur och hållbar utveckling.

  • Kollaborativet: …när vi lyser för varandra… (150 000 kr)

   Kollaborativet får 150 000 kronor från Region Skåne för den andra produktionen inom projektet ...när vi lyser för varandra...Produktionen ingår i ett treårigt projekt.

   Det nya verket: "Performativt laboratorium, ett magiskt universum" blir en fortsatt konstnärlig undersökning i det svenska teckenspråket och scenkonst som är tillgänglig för både hörselskadade och hörande barn i förskoleåldern. Aspekter av bland annat taktila upplevelser och mera interaktivitet införs i projektet. Syftet är även att öka teckenspråkiga barns deltagande i kulturlivet.

   Verket spelas främst i Malmö och Lund, och görs tillgängligt för turné i Sk��ne. Under planering finns även en turné till Stockholm. Projektet stöd också av Allmänna Arvsfonden.

  • Konstitutet: Interregional resursutveckling och dialog ((150 000 kr)

   Region Skåne ger 150 000 kronor till föreningen Konstitutet, med bas i Malmö, för att den ska etablera sin verksamhet som samordnande resursplattform för bild- och formkonsten långsiktigt på flera platser i Skåne. Detta sker genom att Konstitutet ingår samarbeten med individer eller verksamheter lokalt på ett antal orter som till exempel Bromölla och Höör. Konstitutet vill också dela kunskap interregionalt om metodutveckling för resurser inom bild- och formkonst-området genom ett nätverk med Region Halland och Region Blekinge.

  • Kulturföreningen Inkonst: Intonal (200 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst får 200 000 kronor från Region Skåne för projektet "Intonal" - en plattform och festival där samtida konstmusik, elektroakustisk musik och ljudkonst möter experimentell klubbkultur. Projektet är ett nationellt och internationellt samarbete mellan Inkonst, Elektronmusikstudion, Inter Arts Center och de två festivalerna Unsound och CTM i Polen respektive Tyskland. Samarbetet manifesteras i en festival i slutet av april 2017.

  • Kulturföreningen Triennal: Agrikultura (300 000 kr)

   Kulturföreningen Triennal får 300 000 kronor från Region Skåne för projektet Agrikultura. Genom projektet Agrikultura kommer man att engagera konstnärer, forskare, stadsodlare, ungdomsgrupper och stadsbor som gemensamt ska skapa en miljö för utveckling kring nya idéer om mark och matproduktion. Två platser i Hyllie i ett av Malmös mest expansiva områden är utvalda. På dessa kommer man under sommaren 2017 kunna ta del av kulturföreningen Triennals projektsamarbete med Malmö stad som blir en presentation av det urbana landskapet med ekologisk design, teknik, förnybar vattenförsörjning och hållbar landskapsdesign.

   Gemensamt för platserna i Hyllie är att de är föremål för stark förändring, att de ligger i ett av stadens mest expansiva områden, där jorden är som bördigast samtidigt som staden växer. Kulturföreningen Triennal får genom projektet en unik möjlighet att pröva okonventionella metoder för urban stadsutveckling. Besökare kommer kunna ta del av som installationer, landart, performances och mobila kök.

  • Lilith Performance Studio: You are invited… (100 000 kr)

   Lilith Performance Studio får 100 000 kronor från Region Skåne för projektet "You are invited..." 2017 firar Lilith Performance Studio tio år. "You are invited" är ett jubileum som spänner över hela hösten. Sex konstnärer från studions 10-åriga historia bjuds in till Malmö för att göra fria tolkningar av vad en middagsbjudning kan vara. Konstnärerna jobbar utifrån samma ramar: 1 middag, 2 kvällar i rad för 100-150 personer/kväll. Publiken erbjuds något utöver det vanliga, utifrån något som de flesta kan relatera till oavsett ålder och bakgrund – en middag!

  • Lunds kammarsolisters vänner: LuKaS – Lunds Kammarsolister (30 000 kr)

   Lunds kammarsolisters vänner får 30 000 kronor från Region Skåne för projektet "LuKaS". Lunds kammarsolister är en nybildad kammarorkester i Lund, på initiativ av sju yrkesmusiker bosatta i staden. Under 2017 planeras en konsertserie om fyra produktioner, varav en för barn och en med inriktning på i Skåne verksamma tonsättare. Tanken är också att öka interaktionen med publiken genom öppna repetitioner, som ger möjlighet att uppleva den kreativa processen från idé till konsert i en professionell kammarensemble.

  • Lunds kommun: Litteralund på väg (33 000 kr)

   Lunds kommun får 33 000 kronor från Region Skåne för projektet "Litteralund på väg". Fler skånska kommuner kommer kunna ta del av det skolprogram som festivalen Litteralund erbjuder.

   Lunds kommun får bidrag för att bygga upp en turnéorganisation och sprida innehållet i festivalens skolprogram till kommuner i Skåne. Genom att flera kommuner delar på kostnader ska fler skolor runt om i Skåne kunna få besök också av långväga svenska och internationella författare. Man vill också genom projektet höja kompetensen runt författarbesök på skolor. Ambitionen är att på sikt få ett självfinansierat koncept där många kommuner delar på författarnas resor och boende.

  • Malin Andersson Film: Projekt Blodssystrar (200 000 kr)

   Malin Andersson Film får 200 000 kronor från Region Skåne för projektet "Blodsystrar". Blodssystrar är en skånsk dokumentärfilm som lyfter identitet, systerskap, flykt och det trauma som många flyktingar är drabbade av men också läkandets kraft. Projektet Blodssystrar får bidrag för att genom filmen diskutera svåra frågor med underrepresenterade grupper i hela Skåne. Regissören håller i workshopar med Kvinnorättsförbundet, ABF Skåne, Fryshyset, FN-föreningens upparbetade målgrupper 2017 i kommuner runt om i Skåne.

  • Malmö Dockteater: ”0,10” (250 000 kr)

   Malmö Dockteater får 250 000 kronor från Region Skåne för projektet "0,10". Med inspiration från Kazimir Malevitjs tavla "Svart kvadrat på vitt" vill Malmö Dockteater formmässigt utforska objektteater och totalteater utan ett direkt narrativ, en uppvisning av bilder och form utan karaktärer samt det som uppstår i mötet mellan bild- och scenkonst.

   Projektet görs i samarbete med Orionteatern i Stockholm och studenter från Malmö Högskola K3. Föreställningen ska turnera i Skåne genom samarbete med Riksteatern Skåne, konstinstitutioner samt konst- och musikföreningar.

  • Mediaverkstaden Skåne: Julbokmarknad 2016 (30 000 kr)

   Region Skåne ger Mediaverkstaden Skåne 30 000 kronor för projektet Julbokmarknad 2016. Mediaverkstaden ska arrangera en julbokmarknad med medverkande från Skånes 20-30 småförlag. Dessa spelar en mycket stor roll för den litterära infrastrukturen och här finns en möjlighet till synliggörande och marknadsföring som efterfrågas av flera aktörer.

   Projektet är en punktinsats som utnyttjar en befintlig plats och en aktuell social situation och innebär att små förlag på ett enkelt sätt kan bli mera kända och komma i kontakt med en oförutsägbar men möjlig målgrupp som annars skulle vara svår att nå.

  • Mediaverkstaden Skåne: Swedish Artist´s Book Fair (80 000 kr)

   Mediaverkstaden Skåne får 80 000 kronor från Region Skåne till ett projekt som avser förundersökning, konceptutveckling och pilotgenomförande av "Swedish Artist´s Book Fair" i mars 2018. Detta kommer att bli Sveriges första internationella mässa för artists books - en konstgenre som lockar allt fler utövare. Mässans deltagare är såväl nationella som internationella konstnärer, förlag, bokhandlare och organisationer. Mässan ska pågå i tre dagar och vara öppen även för en intresserad allmänhet. Projektet syftar till att visa på och skapa en medvetenhet om boken som ett primärt medium i konstnärlig praktik.

  • MINT/Nordisk Barn Media Festival: Nordic Kids Media Festival (150 000 kr)

   Region Skåne ger 150 000 kronor till MINT/ Nordisk Barn Media Festival för Nordic Kids Media Festival. NKMF är en nordisk och internationell mötesplats för verksamma inom rörlig bild för barn och unga. Festivalen pågår under tre dagar i september 2017 och samlar producenter inom tv, radio, spel och webb. Festivalen är samproducerad med SVT, YLE, DR, UR och SR. Seminarier, workshops och andra aktiviteter inom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kommer att äga rum i Malmö.

  • Miscellaneous AB: Figuren (150 000 kr)

   Region Skåne ger 150 000 kronor till Miscellaneous AB för produktionen av en 45 minuter lång dansföreställning för fem scenkonstnärer som granskar dagens skönhetsideal baserat på samtal och intervjuer med 14-18 åriga flickor. Intervjuerna genomförs av en socionom. Manus, som baserar sig på intervjutranskriptioner, kommer att styra skapandet av det koreografiska materialet vilket i sin tur kommer att prövas på en referensgrupp ur målgruppen. Samarbete med United Sisters/Fryshuset Malmö.

  • PotatoPotato: I´m her(e) (170 000 kr)

   Region Skåne ger 170 000 kronor till PotatoPotato som ska skapa en familjeföreställning, en monolog om hur tjejer idag beskriver och gestaltar sig själva på sociala medier och i videodagböcker. Detta görs relaterat till litteraturhistoriens beskrivning av kvinnorum. Researcharbete utifrån och med målgruppen kommer att äga rum i form av referensgrupper från exempelvis gymnasieskola samt olika tjejföreningar. En videokonstnär ska med olika tekniker skapa en virtuell och fördjupad komplex fiktionsvärld. Föreställningen är planerad att spelas i Malmö, Skåne och ute i landet.

  • Sardine Sauvage: Jag behöver ömsa skinn ibland (115 000 kr)

   Region Skåne ger 115 000 kronor till Sardine Sauvage för projektet "Jag behöver ömsa skinn ibland". Detta är ett projekt som består av fem olika typer av kortare soloverk som kan visas i olika konstellationer tillsammans eller separat. Vertikal dans med olika tekniska och tematiska förutsättningar, motion design och ett möte en-till-en med publiken utan möjlighet till ögonkontakt finns bland de tekniker och förutsättningar som förekommer i verken. Vissa av verken är riktade till barn i olika åldersgrupper. Utgångspunkten är att verken ska kunna visas i det offentliga rummet men även i teatermiljö. Verken visas i Malmö och Helsingborg och går på turné i Skåne samt nationellt och internationellt.

  • Share Music: Share Music i Skåne 2.0 (250 000 kr)

   Region Skåne ger Share Music 250 000 kronor för projektet "Share Music i Skåne 2.0". Organisationen Share Music vill fortsätta etablera sin verksamhet i Skåne. Man vill bland annat rekrytera nya workshopledare, arrangera workshopdagar i samverkan med kommuner, sprida kunskap och intensifiera samarbetet med Skånes Dansteater. Share Music arbetar för att vidga scenkonsten genom att låta konstutövare med olika förutsättningar dela scen på lika villkor. Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

  • Skånes Hemslöjdsförbund: Väva spis - intryck och uttryck från Hemslöjdens samlingar (200 000 kr)

   Skånes Hemslöjdsförbund får 200 000 kronor från Region Skåne till ett samarbetsprojekt med Fine Little Day, där formgivare och slöjdare/småskaliga tillverkare tar fram unika föremål och försäljningsprodukter med inspiration från Hemslöjdens samlingar.

   Projektet redovisas i utställningsform i bland annat Landskrona och Kristianstad, och på ett seminarium i anslutning till "Utvalt i Skåne". Skånes Hemslöjdsförbund vill genom projektet nå främst yngre, som är verksamma inom eller har intresse för slöjd, konsthantverk och form.
   I Hemslöjdens samlingar finns många exempel på fruktbara samarbeten mellan Hemslöjden och textilformgivare vid 1900-talets mitt. I projektet sammanförs formgivare med slöjdare/andra småskaliga tillverkare för att utforska förutsättningarna och prova samarbetsmodeller för produktutveckling och produktion idag. De olika kompetenserna kan sporra varandra till förnyelse och utveckling, både i produktionen och för den enskilda individen. Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är produktidéer av Elisabeth Dunker, formgivare, fotograf och bloggare för Fine Little Day och illustratören Henning Trollbäck från ett tidigare samarbete.

  • Skånska Operan: Madame Butterfly – turné i Skåne (200 000 kr)

   Region Skåne ger Skånska Operan 200 000 kronor för projektet "Madame Butterfly". Skånska Operan ska sätta upp Puccinis Madame Butterfly som en kammaropera i arenaform sommaren 2017. Operan kan betraktas både som en tragisk kärlekshistoria och en kritisk betraktelse över världen, och Skånska Operan vill med sin uppsättning lyfta fram alla människors lika värde och inneboende möjligheter och drömmar. Kammarversionen av operan omarrangeras för violin, cello, klarinett, piano och kontrabas och kommer att gå på turné i hela Skåne samt till Kalmar och Köpenhamn.

  • Smockadoll: projektet Fristad utan fördom (100 000 kr)

   Fristadsförfattaren Jude Dibia med samtalsparten Kristian Carlsson planerar skolbesök i högstadie-/gymnasieskolor runt om i Skåne på orter utanför storstadsområdet. Genom författarens besök vill man skapa medvetenhet om kulturens kraft och orsaken till att kulturutövare tvingas i exil samt väcka debatt både om sexuellt likaberättigande och fördomarna bakom afrofobi.

  • Sommarteater på Krapperup: Tolvskillingsoperan (250 000 kr)

   Region Skåne ger Sommarteater på Krapperup 250 000 kronor för projektet "Tolvskillingsoperan". Sommarteatern på Krapperup ska sätta upp Tolvskillingsoperan av Brecht och Weill i Höganäs och Landskrona. Det är en platsspecifik vandringsteater som spelas i nerlagda ruffiga industrilokaler på båda orterna. Uppsättningen är förlagd till 30-talet med anspelningar på nutid. Ensemblen består av både professionella och amatörer med bland annat Marika Lagercrantz. Projektet bygger på bred lokal förankring och görs i samverkan med Helsingborgs Stadsteater.

  • SpectScenkonst, Lund: Som man bäddar (150 000 kr)

   SpectScenkonst får 150 000 kronor från Region Skåne för projektet "Som man bäddar får man ligga". Teaterproduktionen bygger på metoden improvisationsteater och manus skapas i en kollektiv process inom ensemblen. Berättelsen handlar om en medelålders kvinna från svensk medelklass som faller genom samhällets skyddsnät och ensam kämpar för sin överlevnad. Vad händer med en människa när livet plötsligt rämnar? Produktionen erbjuds för turné i Skåne.

  • Studieförbundet Bilda Sydväst: Kulturkompis Skåne – Make friends through culture (50 000 kr)

   Bilda får från Region Skåne 50 000 kronor för att genomföra ett projekt som syftar till att göra kulturlivet i Skåne tillgängligt för nyanlända. Kulturlivet ger nyanlända och svenskar möjlighet att uppleva kulturarrangemang tillsammans, gå på bio, konserter eller museibesök. Det skapas möjlighet för samtal och möjlighet att inleda relationer. Projektet kommer att starta i Malmö, Lund och Simrishamn.

  • Södra Communityteatern: En treårsplan för Communityteater i Skåne (250 000 kr)

   Södra Communityteatern arbetar i första hand med underrepresenterade målgrupper och vill genom verktyg hämtade från communityteatern öka representationen av dessa gruppers egna berättelser samt närvaro på scen och i salong. Region Skåne ger 250 000 kronor till verksamheten som bland annat består av att producera stora bygdespel och mindre föreställningar med amatörer och professionella, teaterskola, ledarutbildning, communitycamera, seminarier, språkskola och debattarrangemang.

  • Teater mutation: Konvergens (125 000 kr)

   Region Skåne ger teater mutation 125 000 kronor för projektet "Konvergens". Utifrån tematiken förflyttning och möten vill Teater mutation skapa ett sceniskt hörspel, ett kammarspel där text och musik ska krocka såväl fysiskt som tematiskt. Konvergens är ett ljudverk med aktuellt samhällstema som skrivs för två skådespelare samt en sopran och en elektroakustisk musiker. Projektet är tvärkonstnärlig och ställer frågor om det normativa. Föreställningen spelas i Skåne och Stockholm.

  • Without Walls: The Political Body (100 000 kr)

   Region Skåne ger Without Walls 100 000 kronor för projektet "The Political Body". Koreograf Emma Ribbing kommer att göra en produktion för förskolebarn som hon liknar med en "audiovisuell beat-boxing-dans" som ger barnen en möjlighet att vara delaktiga. Föreställingen ska vara lätt att spela i olika rum för att kunna turnera. Hon vill tydliggöra de hierarkier som finns i samhället där verbala individer har en högre status och där det fysiska uttrycket inte uppmärksammas i lika hög grad. I projektet ingår utbyte med musiker i Senegal och ett pedagogiskt koncept.

  • Woodpecker Projects: The Encouter of Bodies (245 000 kr)

   Region Skåne ger Woodpecker Projects i Malmö 245 000 kronor för projektet "The Encouter of Bodies". The Encounter of Bodies är en internationell konstutställning som är curerad av Woodpecker Projects och som visas på Ystads konstmuseum hösten 2017. Fjorton konstnärer utgår i sina verk från temat makt - kopplat till kropp, genus, klass och språk.

 • Utvecklingsbidrag våren 2016
  • Banditsagor: Snövit och de sju sjuksköterskorna (225 000 kr)

   Teatergruppen Banditsagor får bidrag för att producera barnföreställningen "Snövit och de sju sjuksköterskorna". Pjäsen är en nytolkning av folksagan om Snövit och de sju dvärgarna. Utifrån aktuella problem tematiserar teatergruppen det enskilda barnets förmåga till handling, betydelsen av samarbete och kollektivets roll. Föreställningen planeras spela 10 gånger i Malmö och därefter cirka 20 gånger på skolor och bibliotek i Skåne.
   Banditsagor är en turnerande fri teatergrupp med bas i Malmö som främst ger föreställningar på förskolor, skolor och bibliotek runt om i Skåne.

  • Bromölla kommun/Ifö Center – Scanisaurus 2.021 – ett levande kulturarv att bevara, använda och utveckla (400 000 kr)

   Bromölla kommun/Ifö Center får bidrag för att restaurera och vidareutveckla "Scanisaurus" – ett nationellt kulturarv som också är Europas största stengodsfontän. Projektet syftar till att ta tillvara en kulturhistoriskt unik tillgång och samtidigt utveckla ett centrum och en mötesplats för långvarigt samarbete mellan professionella konstnärer, hantverkare, tekniker, volontärer - både Bromöllabor och nyanlända.

   Gunnar Nylund, konstnären bakom stengodsfontänen var en av landets främsta keramiker. "Scanisaurus" är hans paradverk och samtidigt kronan på en epok inom svensk keramikhistoria. Verket kom till i ett sammanhang mellan konstnären och en stark tillverkningsindustri med högklassigt hantverkskunnande – som mest var mer än 60 personer engagerade i arbetet. Iföverken har sedan 1800-talet arbetat med keramik och är idag fortfarande i full drift med produktion bland annat av sanitetsporslin och specialkeramik.

   Sedan 2014 har ett konstnärsdrivet kulturprojekt öppnat delar av Iföverken för kulturverksamhet och turism. IFÖ Center är både ett kulturhus med kursverksamhet, utställningar och visningar samt ett utomhusgalleri i världsklass. Centret drivs av en konstnärsledd förening som förfogar över delar av fabrikens lokaler där det idag finns kollektivverkstäder och en av Skånes största utställningshallar. Genom projektet kan Bromölla både rädda ett kulturarv och vidareutveckla ett centrum för konstnärer, hantverkare och för besökare.

  • Deep Imprint: Sounds of Exile (60 000 kr)

   Produktionsbolaget Deep Print med bas i Malmö får bidrag för turné av projektet "Sounds of Exile" som är ett film- och musikevenemang på temat invandring och musik. Turnén blir i Skåne under 2016, med både skol- och kvällsföreställningar. Syftet med projektet är att synliggöra integrationens positiva effekter i Malmö och Sverige och samtidigt lyfta fram musik från hela världen. Varje evenemang inleds med musikdokumentären "Sounds of Exile/Berättelser från Malmö", följt av ett samtal och en livekonsert med filmens medverkande artister med band.

  • Doc Lounge - Doc Lounge Live 2016-2018 (300 000 kr)

   Doc Lounge får bidrag för att utveckla sitt arbete med filmvisningar kombinerade med publikarbete och kulturaktiviteter till fler kommuner i Skåne. Projektet Doc Lounge Live syftar till att fler människor främst i de mindre kommunerna i Skåne ska få större tillgång till ett utbud av internationella dokumentärfilmer.

   Doc Lounge är en nordisk organisation med huvudkontor i Malmö och verksamhet på 19 orter i fyra länder. Utvecklingen av Doc Lounge under de snart 10 åren har också lett till ett stort kontaktnät i filmbranschen både nationellt och internationellt.

   I Skåne finns en kontinuerlig visningsverksamhet i Malmö, Lund och Helsingborg. Därutöver har man också samarbetat med kommuner som Lomma, Höganäs, Svalöv, Landskrona och Skurup.
   Projektet "Doc Lounge Live 2016-2018" är treårigt och bidraget avser projektets första år då fler kommuner ska bli involverade i filmvisning av ett kvalitativt internationellt utbud i samarrangemang med andra kulturaktiviteter. Projektet innebär också att man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och ger stöd för lokalt arrangörskap och publikarbete i kommunerna.

  • Gylleboverket Folkets Bio: Film som mötesplats (120 000 kr)

   Föreningen Gylleboverket Folkets bio i Östra Vemmerlöv, Österlen får bidrag för projektet Film som mötesplats med tre tematiska event; "Transform" som handlar om hållbar utveckling, "Gylleboverket Independent - det fria uttrycket" - filmer som genom tiderna orsakat debatt samt "Hej, vad heter du? Hello, what´s your name?", som fokuserar på integrationsfrågor och som blir en filmfest för familjer med barn och unga, svenskar, nysvenskar och nyanlända.

   Gylleboverket är ett nätverk av samtidskonstnärer som har sin bas på ett före detta sågverk och byggåtervinning i Östra Vemmerlöv på Österlen. Platsen består av två 300m2 stora hangarer, den ena hangaren rymmer en filmstudio och den andra är ett projektrum för scenisk konst och installationer. Gylleboverket är både en arbetsplats för medlemmarnas kollektiva och individuella konstnärskap, men även en plats för utåtriktad offentlig verksamhet.

  • Helsingborg Arena och scen/Helsingborgs Stadsteater: Väsen – digitalisering och eget skapande i det transmediala scenkonstprojektet Lilla Robinson (150 000 kr)

   Helsingborgs Stadsteater får bidrag för att utveckla en app i två versioner som består av ett sjökort över området kring teatern. Projektet är kopplat till teaterns uppsättning Robinson, i regi av Sara Cronberg med avsikt att skapa en transmedial scenkonstupplevelse utöver själva teaterföreställningen.

  • KKV Grafik Malmö: Nu är det dags att ta språnget! Del 2 av Höja blicken (165 000 kr)

   KKV Grafik får bidrag från Region Skåne. KKV Grafik stärker därmed sina internationella relationer genom två nya residens och tar nu emot konstnärer från USA genom Womens Studio Workshop i New York och Japan genom Nagoya university of Arts. Samarbetet med Künstlerhaus Lukas i Tyskland fördjupas och gränsöverskridande samarbeten mellan KKV Grafik och KKV Monumental förstärks genom såväl det praktiskt konstnärliga arbetet som Artist talk. Verkstaden stärker på så sätt medlemmarnas möjlighet till konstnärlig utveckling och internationella kontakter.

  • Kulturen, Lund – Flyktingdokumentation (690 000 kr)

   Malmö Museer, Regionmuseet Kristianstad, Kulturen i Lund och Lunds universitet har i ett samarbetsprojekt dokumenterat och samlat material sedan hösten 2015 om människor på flykt som via Skåne söker sig till Sverige. Syftet med dokumentationen är att museerna i framtiden ska kunna ge en bild av skeendet - varför människor tvingades att fly från sina hemländer, vilka upplevelser de haft på vägen och hur de upplevde att komma till Sverige.

   Genom Region Skånes bidrag kan de tre regionala museerna fördjupa och kvalitetssäkra dokumentationen av flyktingars upplevelser, myndigheternas arbete och frivilligas insatser samt följa människorna vidare genom integrationsprocesser eller avslag och utvisning. Dokumentationsmaterialet kan användas i utställningar, publikationer och filmer samt som forskningsmaterial. Drygt 160 000 människor på flykt sökte sig till Sverige under 2015.

  • Landskrona stad, kulturnämnden – Landskrona Foto (350 000 kr)

   Landskrona stad får bidrag för att skapa ett centrum för fotografi på nordisk nivå med inriktning på kunskapscenter för forskning kring den fotografiska bilden, svenskt fotomuseum, bevarandefrågor samt fotofestival.

   Bidraget ger stöd till fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för det långsiktiga projektet Landskrona Foto. Målet är att etablera ett center med utbildning, forskning, fotohistorisk utställning, en internationell fotofestival samt olika aktiviteter inom samtida fotografi.

   Genom att medvetet arbeta i nära dialog med kommunens egna kulturskapare kunde Landskrona 2013 introducera en helt ny kulturhändelse, Landskrona Fotofestival. Festivalen som har ett kvalitativt, internationellt och angeläget innehåll återkommer årligen och har fått stort genomslag. Festivalen är en del i Landskronas långsiktiga satsning på att skapa ett centrum och en mötesplats för fotografer och fotografiskt intresserade från Öresundsregionen och Europa.

  • Litteraturhus Lund: Novellfest 2016 (70 000 kr)

   Föreningen Litteraturhus Lund får bidrag för att arrangera Novellfest 2016. Publiken får under en helg i september möjlighet att lyssna till noveller från både regionalt förankrade och nordiska författare samt studenter från Författarutbildningen vid Lunds universitet. Med författaruppläsning av kortare texter sätts själva den litterära texten i centrum. Nytt för året är samarbetet med Lunds gymnasieskolor i syfte att sprida intresset för litteratur och läsning till nya och yngre läsare.

  • Ljudlek: Shell-phones (44 000 kr)

   Föreningen Ljudlek i Malmö får bidrag för projektet Shell-Phones. Ljudkonstnären James Brewster ska bygga en interaktiv ljudinstallation där ljud både hörs igenom och skapas med hjälp av snäckskal. Installationen ska ställas ut på ett galleri i Folkets Park i Malmö sommaren 2016, men får även en fortsättning i form av en ljudresa till en ö söder om Malmö, där installationen används för att öppna sinnena till öns naturliga ljudmiljö. Syftet med projektet är bland annat att visa hur ljudkonsten kan vara en lekfull, experimentell och intuitiv upplevelse.

  • Malmö Dockteater: Skvalpet (250 000 kr)

   Malmö Dockteater får bidrag för att producera en dokumentär dockteater för vuxna som heter Skvalpet. Föreställningen och titeln utgår från ett uttalande, gjort av en före detta generaldirektör för Arbetsförmedlingen, om människor som inte passar in på arbetsmarknaden. Scenografin utgörs av en mekanisk dockskåpsvärld, självspelande dockor och dockor gjorda av skumgummi.

  • Manegen – centrum för cirkus, varieté och gatuperformance: Daglig träning i Malmö (200 000 kr)

   Organisationen Manegen får bidrag för att i samarbete med Karavan i Malmö fortsatt arrangera och utveckla daglig träning för professionella utövare av cirkus, varieté och gatuperformance. Även fortbildande workshops för målgruppen kommer att anordnas. Perioden som bidraget avser löper från april 2016 till april 2017.

  • Operaimprovisatörerna: Gravity of Life (40 000 kr)

   Operaimprovisatörerna får bidrag för att med "Gravity of Life" skapa en fullskalig improviserad opera, tillsammans med flera svenska körer och orkestrar i Skåne och Stockholmsregionen. Projektet innefattar körworkshops, publiksamtal och föreställningar och planeras äga rum under perioden 2016-2017. Målet är att tillsammans med körer och orkestrar utveckla och sprida nya metoder för operaskapande, genom scenisk, berättande, rörelse- och musikalisk improvisation.

  • Ozma Speldesign: Den Tysta Staden (100 000 kr)

   Spelföretaget Ozma Speldesign får bidrag för projektet "Den Tysta Staden". Projektet syftar till att bjuda in allmänheten till samtal kring hur man kan använda spel för att arbeta med svåra frågeställningar i samhället och samtidigt hur man omvandlar frågor och svar till en konstnärlig process i manusutvecklingen av spelet "Den tysta staden". Projektet genomförs i samarbete med Malmö stadsbibliotek, Dunkers kulturhus och Malmö högskola

  • Regionmuseet Kristianstad - Metodutveckling pedagogik (500 000 kr)

   Regionmuseet Kristianstad får bidrag för att inom ramen för ett samarbetsprojekt undersöka och utveckla de museipedagogiska metoder som idag används på ett stort antal skånska kulturinstitutioner. Inventeringen, observationer och intervjuer kommer att göras på plats av forskare från Malmö högskola som tidigare har gjort en förstudie inför projektet.

   Genom projektet stärker dialogen och samarbetet mellan kulturinstitutionerna, skolan och forskningen, vars forskningsmetoder kan höja kunskapen och kompetensen inom museipedagogiken.

   Resultaten i form av förbättrade kulturpedagogiska arbetsmetoder kommer – barn och unga – tillgodo, både på regional och nationell nivå.

   Tolv kulturinstitutioner omfattas av projektet. Det är Landskrona museum, Trelleborgs museum, Klostret i Ystad, Ystads konstmuseum, Malmö Museer, Fredriksdals museer och trädgårdar, Wanås Konst, Glimmingehus borg, Uppåkra Arkeologiska Center, Kulturen i Lund, Regionmuseet Kristianstad och Skoletjenesten Öresund.

  • Robinson Sound: The Silent Witch (50 000 kr)

   I sökandet efter nya uttrycks- och distributionsformer vill Robinson Sound utveckla en plattform för digital publicering, som kombinerar litteratur, musik, animation och bild på nya interaktiva sätt. I seriesagan "The Silent Witch" kombineras traditionellt berättande och teman från äventyrs-/fantasygenren, för att lyfta ett tidlöst budskap. Projektet vill skapa ett nätverk av organisationer och frilansande kulturarbetare i Skåne med sikte på den internationella digitala mediemarknaden.

  • Skanör-Falsterbo församling: Festival of Sacred Arts (175 000 kr)

   Skanör-Falsterbo församling får bidrag för projektet "Festival of Sacred Arts" som syftar till att skapa en återkommande festival med sakral konst som profil, en internationell mötesplats där begreppet om vad som är heligt i olika konstnärliga uttryck, och i naturen, utforskas och diskuteras. Festivalen ska genomföras i Skanör-Falsterbo i augusti 2016 med inbjudna professionella musiker från USA samt regionala och lokala utövare. Festivalen innehåller bland annat ett tiotal kyrkokonserter, två större utomhusevenemang samt en körworkshop.

  • Skillinge Teater – Dissekering av ett snöfall av Sara Stridsberg (320 000 kr)

   Skillinge Teater producerar årligen en större föreställning med premiär på midsommarafton som både når bosatta i området och besökare från andra delar av Skåne. Teatern väljer ofta, till skillnad från andra sommarscener, att sätta upp mer allvarsam dramatik, något som uppskattas av publiken.

   Skillinge Teater får bidrag för att i sommar producera föreställningen "Dissekering av ett snöfall" av Sara Stridsberg. Föreställningen är ett samarbete med den franska scenkonstgruppen "Colletif Masque". Berättelsen utgår från drottning Kristinas liv och undersöker kvinnlig makt i förhållande till förväntningar som ställs på män och kvinnor. Föreställningen kommer att spelas 25 gånger på hemmascenen i Skillinge innan den går på turné till Frankrike.

  • Skånes konstförening: Det Postapokalyptiska Hantverkskollektivet Babels Rehab (200 000 kr)

   Hur skulle vi konstruera världen om vi fick chansen att börja om? Den frågan ställer sig Skånes konstförening i projektet "Det Postapokalyptiska Hantverkskollektivet Babels Rehab". Skånes Konstförening får bidrag för ett 1-årigt workshop-projekt som vänder sig primärt till barn och unga. Workshoparna bygger på praktiskt arbete med exempelvis lera, trä, teckning, plast och skrot och tillverkning av vattenledningssystem eller kanske leksaker och magiska objekt som deltagarna tycker att det behövs i den nya världen.

  • Stiftelsen Wanås Utställningar: Step up – Wanås Konst a permanent home for performing arts (225 000 kr)

   Wanås Konst i Östra Göinge kommun får bidrag för att utvidga sin verksamhet till att omfatta scenkonst och live art-området. Projektet innefattar bland annat att skapa en ny tjänst "associated curator dans", skapa ett dansprogram och undersöka förutsättningarna för dans på Wanås. Dans kommer även att bli en permanent del av det pedagogiska utbudet.

   Sedan 1987 visar Wanås Konst internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer. Varje år bjuds nordiska och internationella konstnärer in för att skapa konst i Parken. Idag finns i parken över 50 permanenta verk och varje år deltar närmare 6000 barn i den pedagogiska verksamheten baserad på konsten.

  • Svalövs kommun Allmänkultur: Sound of Svalöv (100 000 kr)

   Svalövs kommun får bidrag för att tillsammans med Fridhems folkhögskola genomföra ett konstnärligt integrationsprojekt, "Sound of Svalöv". Projektet innebär att unga vuxna i Svalöv ska berätta sin historia och ljuden blir vägen till den gemensamma berättelsen. Ungdomarna kommer att arbeta med den konstnärliga processen tillsammans i grupp under en termin. Projektet är ett pilotprojekt.

  • Teater Insite: Mörkrets Hjärta – det yttre ljuset (200 000 kr)

   Teatergruppen Teater Insite i Malmö får bidrag för att skapa en platsspecifik vandringsföreställning, en dystopisk framtidsskildring med science fiction som estetisk form. Den nyskrivna pjäsen med nykomponerad musik tar avstamp i romanklassikern "Mörkrets hjärta" av Joseph Conrad, men pjäsen vänder på maktförhållandet så att mänskligheten hamnar i underläge i förhållande till utomjordingarna. Föreställningen är förlagd till de gamla lokstallarna i Kirseberg i Malmö.

  • Tusen Serier: AltCom 2016 (75 000 kr)

   Föreningen Tusen Serier får bidrag för festivalen AltCom 2016. Festivalen AltCom som vill lyfta den internationella alternativseriekulturen anordnas för fjärde gången, och i år av föreningen Tusen Serier i Malmö. Under fyra dagar, 28-31 juli kommer man att på temat arbete/arbetsliv visa utställningar och hålla workshops, seminarier och en seriemässa i Malmö Folkets park. Föreningen Tusen Serier arbetar för att öppna seriekulturen med mer internationell inriktning.

  • Tycho Brahe-museet, Landskrona stad – Tycho on screen – ökad tillgänglighet och förståelse för barn (270 000 kr)

   Barnfamiljer och elever i grundskolan, särskilt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer lättare kunna leva sig in och förstå hur människor levde under Tycho Brahes tid. Landskrona Museum får ett bidrag för att genom digital teknik och genom att utveckla olika inlärningsmetoder göra den nya basutställningen på Tycho Brahemuseet på Ven mer tillgänglig. Barnen tillsammans med vuxna får uppleva kulturarvet utifrån sina rörelser, sin känsel, hörsel och syn. Våren 2017 planeras den nya basutställningen öppna.

  • Vy Film AB: Robert Mckee – STORY Seminar, Malmö Live 25-27 november (50 000 kr)

   Produktionsbolaget Vy Film får bidrag för delfinansiering av projektet "Story Seminar" med Robert Mckee, amerikansk guru inom manusutveckling som kommer till Malmö i november. Hans seminarium "Story Seminar" är en intensiv kompetensutveckling under tre dagar och vänder sig till manusförfattare i Sverige och Norden som arbetar med berättande inom bland annat rörlig bild: film, digitala spel och transmedia. Seminariet ger deltagarna möjlighet att ta del av Robert Mckee's tankar och metoder om berättande, skrivande och skapandet av historier.

   Studenter inom film och rörlig bild i Öresundsregionen kommer att bjudas in till seminariet. Projektet vill lansera en modell för hur man kan få internationell spetskompetens till Skåne och skapa branschmötesplatser kring utveckling av film och rörlig bild.

  • Ystads Teater: W – The Truth Beyond (200 000 kr)

   Ystads Teater får bidrag för det svensk-tyska samarbetsprojektet "W – The Truth Beyond" som syftar till att producera en nyskriven deckaropera om kommissarien Kurt Wallander. Den planeras ta vid där Henning Mankells romanserie slutar. Det blir en opera om åldrande och demens samtidigt som ett gammalt mordfall väntar på sin lösning. Musiken är skriven av tonsättaren Fredrik Sixten och librettot av dramatikern Klas Abrahamsson. Efter urpremiären i Übingen i Tyskland spelas sju föreställningar i Ystad i augusti 2016.

 • Utvecklingsbidrag hösten 2015
  • Allaktivitetshuset Älvkullen, Höörs kommun: UKM-Regional Festival (125 000 kr)

   Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör arrangerar UKM-Regional Festival. Höörs kommun får bidrag för att tillsammans med tio kommuner och med ett utökat antal kommuner genomföra en regional Ung Kultur Möts 2016. De får medel för att stabilisera och långsiktigt säkra det arrangörskap som Allaktivitetshuset Älvkullen är för UKMs regionala festival i Skåne. 

  • ArchFilmLund: Lund International Architecture Film Festival 2016 och Extras (80 000 kr)

   Festivalen utökar sitt program med seminarier och andra programpunkter kring film och arkitektur för att öka förståelsen av globaliseringens fysiska, kulturella, miljömässiga och sociala konsekvenser. Festivalen har stark lokal betydelse och är för regionen en smal festival, men som förenar filmkonst med de utmaningar som vi står inför när det gäller klimatet, den tekniska utvecklingen, urbaniseringen och boendet. Festivalen är ett exempel på hur filmkonst kopplas till andra samhällsområden och konstområden.

  • Banditsagor: Gallring pågår (200 000 kr)

   Banditsagor beviljas bidrag för att skapa produktionen "Gallring pågår", en nyskriven platsspecifik samhällsthriller för vuxna. Genom projektet vidareutvecklas en form av vuxenteater i biblioteksmiljö, ett koncept teatergruppen framgångsrikt prövat för barnpublik. Med innovativa tekniska lösningar, avseende ljud och ljus, kommer publiken kunna följa en berättelse om utanförskap kontra innanförskap, som utspelar sig mellan bokhyllorna med och bland låntagarna.

    
  • Bombina Bombast: NOISE (175 000 kr)

   Bombina Bombast beviljas bidrag för produktionen NOISE. Föreställningen vill beskriva samspelet mellan teknologier, digitala gemenskaper och de nya fysiska rum som skapas genom dessa. Teatergruppen vill genom projektet utveckla och fördjupa en form som undersöker spel kontra verklighet samt teknologi och perception i vår samtid. Publiken kommer uppleva föreställningen i parallella världar, i mötet mellan den fysiska och den virtuella världen.

  • Centrum för dramatik: Dramatik i Skåne – på plats för samverkan! (200 000 kr)

   Centrum för dramatik får bidrag för fortsatt uppbyggnad och vidareutveck-ling av den regionala verksamhet som startades förra året. För att skapa bättre försörjningsmöjligheter för professionella och yrkesverksamma dramatiker/manusförfattare vill man bredda arbetsmarknaden, starta långsiktiga samarbeten och projekt med bland andra arbetsförmedling, museer, kommuner och skolor.

  • Dunkers kulturhus: Tillgänglighet 2.0 (250 000 kr)

   Med projektet "Tillgänglighet 2.0" ska Dunkers Kulturhus genomföra ett specialpedagogiskt program kopplat till en utställning om Sven Nordqvists konstnärskap som visas på Dunkers Kulturhus från den 22 april 2016 till den 31 januari 2017. Efter konceptet "Alla ombord", på Wasamuseet ska Dunkers kulturhus samarbeta med två skådespelare med specifik pedagogisk kompetens i syfte att möta besökare på deras villkor samt låta bild och litteratur möta drama.

  • Elleroch AB: Formgalleriet Skåne 2016 (100 000 kr)

   Elleroch AB beviljas bidrag för utställningen "Formgalleriet Skåne 2016" på Landskrona konsthall sommaren 2016. Elleroch vill med projektet skapa en arena för talangfulla formgivare som har sin bas i Skåne och i utställningen visa produktdesign som ännu inte nått en större publik. Utställningen kommer att fokusera på själva designprocessen och innehålla skisser, proto-typer etc av ett 30-tal formgivare verksamma i Skåne. Publika samtal med formgivarna ska arrangeras i samband med utställningen.

  • Freebird Malmö: Workshop Devising Opera (30 000 kr)

   Scenkonstgruppen Freebird Malmö beviljas bidrag för att utveckla en arbetsmetod med devising för opera, ett konstnärligt förarbete inför skapandet av ett operaverk. Tillsammans med Vindla String Quartet
   startas en process där projektets alla deltagare (musiker, sångare, regissör/ dramatiker och producenter) tillsammans skapar en ny typ av scenkonstverk, genom workshops, research och möten.

  • Irakiska bildfront: Kulturkvällar (100 000 kr)

   Irakiska bildfront vill utveckla föreläsningen som form till halvdagars arrangemang med interaktiva workshops som genomförs 2016. Detta kommer man att göra tillsammans med fyra bibliotek i sydvästra Skåne med stöd av professionella kulturaktörer, författare, konstnärer och designer. Syftet är att genomföra sex kulturkvällar och bjuda in invånare i stadsdelarna till biblioteken i centrum. Föreningen vill i samarbete skapa breda mötesplatser för samtal och kunskapsutbyte.

  • KKV-Textiltryck Malmö: Fortsättning och vidareutveckling av KKV- Textiltryck Malmö – en plattform för gestaltningsuppdrag (100 000 kr)

   KKV-Textiltryck Malmö får bidrag för steg två i en omfattande vidareutveckling av plattformen för gestaltningsuppdrag, textil konst. Projektet ska ytterligare identifiera och förstärka kommunikationsvägarna mellan konstnärer och beställare och förstärka möjligheterna för konstnärer att utföra gestaltningsuppdrag på verkstaden. Fokus är konstnärens roll i produktionen, fler samarbetspartners, ytterligare profilera nätverket för Textil konst i Skåne och KKV-Textiltryck Malmö.

  • Kristianstad bibliotek: Hela Skånes bokfestival (100 000 kr)

   Kristianstad bibliotek får bidrag för att sprida deltagandet i den årliga Bokfestivalen till innevånare i hela Skåne. Genom att arbeta med publikanalys och publikarbete, nya marknadsföringskanaler och utvärdering vill man öka kunskapen om Bokfestivalen. Festivalen är kommunalt väl inarbetad med hög litterär kvalitet, men man vill att den utvecklas till att också vara ett betydelsefullt litterärt regionalt arrangemang för både allmänhet, författare, förlag och litterära nätverk.

  • Kulturföreningen Inkonst: Intonal (125 000 kr)

   Projektet Intonal handlar om att skapa en plattform och festival där samtida konstmusik, elektroakustisk musik och ljudkonst möter experimentell klubbkultur, i ett nationellt och internationellt samarbete mellan Inkonst, Elektronmusikstudion, Inter Arts Center och de två festivalerna Unsound och CTM i Polen respektive Tyskland. Samarbetet kommer att manifesteras i en festival i slutet av april 2016 med det övergripande målet att utveckla festivalsamarbetet under tre år framåt.

  • Lunds kommun: LitteraLund på väg (40 000 kr)

   Lunds kommun får bidrag för att genom mindre författarturnéer sprida innehållet i LitteraLunds skolprogram till fler skånska kommuner. Genom att dela på kostnader ska flera skolor kunna få besök också av långväga svenska och internationella författare. Man vill också samverka och höja kompetensen runt författarbesök på skolor. Ambitionen är att på sikt uppnå ett självfinansierat koncept där många kommuner delar på resor och boende.

  • LW Dance: Because the day was sunny (190 000 kr)

   LW Dance beviljas utvecklingsbidrag för att producera ett dansverk med utgångspunkt i Wislava Szymborskas poesi för en bred publik. Verket för fyra dansare bygger vidare på associationer från Szymborskas dikter, även dikternas konstruktion kommer att användas som inspiration i arbetet. Planerad premiär i maj 2016 i Malmö och turné i Skåne under hösten.

  • Malmö Dockteater (genom Counterforce Produktion): Golem (200 000 kr)

   Malmö Dockteater beviljas bidrag för produktion av skräckföreställningen Golem som gestaltas med dockor. Berättelsen bygger på den judiska myten om ett monster som kabbalister kan skapa av lera och skänka liv genom magiska tecken. I föreställningen gestaltas en mardrömsvärld av levande väggar och lerstatyer som tappar kontroll över både minne och sinne. Föreställningen undersöker dockans mystik och temat ting som får liv och liv som förtingligas. Spelas för vuxna bland annat i Skåne.

  • Memory Wax: Claroscuro (120 000 kr)

   Memory Wax beviljas bidrag för produktion av dansföreställning med två målgrupper, barn i 3-5 års ålder och seniorer. Målet är att skapa en föreställning som är en "familjeföreställning" som ger behållning för både barn och vuxna. Framtagandet av föreställningen sker i dialog med målgrupperna. Planerad premiär i Malmö september 2016.

  • Modern Art Teatergrupp: Sinbad (150 000 kr)

   Modern Art Teatergrupp beviljas bidrag för produktion av föreställningen Sinbad. Föreställningen bygger på berättelsen om Sinbad sjöfarare. Den knyts ihop med poesi av Tomas Tranströmer och Adna Al Sayehh. Projektets vision är att skapa konstnärliga möten mellan olika länder och att ge mänsklig röst åt den flyktingkris som pågår just nu. Föreställningen som spelas på svenska och hebreiska kommer att spelas på turné både regionalt, nationellt och internationellt.

  • Plattform: Plattform 2016 (170 000 kr)

   Den ideella kulturföreningen Plattform beviljas bidrag för ett konstprojekt i offentliga rum i Skåne, med fokus på platser som vanligtvis inte brukar nås av bildkonst. Professionella konstnärer ska på plats tillsammans med boende i två stadsdelar i Landskrona och Helsingborg under 2016 arbeta praktiskt med konst. Plattform arbetar med att stärka barn- och ungdomsperspektivet i relation till bildkonst genom att uppmuntra barn och ungdomar att medverka direkt i projekten, på riktigt.

  • Re:Orient/Moriska Paviljongen: Democratic Exchange Forum - internationellt utbytesprogram 2016 (150 000 kr)

   Re:Orient/Moriska Paviljongen vill med projektet "Democratic Exchange Forum - internationellt utbytesprogram 2016" främja utvecklingen av en kulturutövning som bidrar till social förändring och demokratisk utveckling. Genom workshops, samarbetsmöten och kontinuerligt nätverksbyggande ska Democratic Exchange Forum möjliggöra utbyten och samarbeten mellan artister, producenter och arrangörer inom musik, film och scenkonst, från Skåne, Danmark, Norge och länder i Mellanöstern och Nordafrika.

  • Regionmuseet: ”Heterogent kulturarv. Att ändra framtiden” (360 000 kronor)

   Som ett led i arbetet att göra kulturarvet mer inkluderande och angeläget för fler människor arbetar Regionmuseet i Kristianstad tillsammans med en rad regionala och nationella institutioner med begreppet heterogent kulturarv.

   Kulturnämnden har beviljat Regionmuseet ett utvecklingsbidrag på 360 000 kronor för projektet "Heterogent kulturarv. Att ändra framtiden". Projektet ska utmynna bland annat i en vandringsutställning under 2017.

  • Riksteatern Skåne: Filmutveckling för dans (90 000 kr)

   Ett intressant och angeläget projekt som fyller ett behov som finns både inom dansen och filmen. Projektet vill undersöka på vilket sätt de båda konstarterna kan mötas för att utvecklas samt öppna upp dörrarna för en bredare arbetsmarknad både för filmare och dansare. Projektet innehåller en hög konstnärlig kvalitet och aktörerna är professionella och några av dem har medverkat i liknande pilotprojekt tidigare utomlands. Projektet beviljas medel för kompetensutvecklingsinsatser.

  • Share Music Sweden: Share Music i Skåne (200 000 kr)

   Share Music Sweden beviljas bidrag för att etablera Share Music i Skåne med en medarbetare placerad i Malmö. Planerade aktiviteter 2016 är bland annat
   att utveckla en regional nod i Skåne, att arrangera en minikurs, att sprida kunskap i regionen och internationellt utbyte i Östersjöregionen. Organisationens vision är "att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla".

  • Signal – Center för samtidskonst: Sending a Signal out in the Ether: Live on Radio Athènes & Radio Athènes sending a Signal (150 000 kr)

   Signal beviljas bidrag för ett internationellt kultursamarbete i två delar med konstorganisationen Radio Athènes i Aten. Projektet tar sin utgångspunkt i tankar om radion som medium, inte primärt utifrån ett teknikperspektiv, utan snarare som ett sätt för ord, berättelser och ljud att färdas och trigga igång mentala rum och bilder inom oss. Formatet är "veckoprogrammet", en serie events som presenteras vid samma tidpunkt varje vecka under en viss period under 2016, i Malmö och Aten.

  • Skånes Hemslöjdsförbund: Framtiden för Hemslöjdens samlingar Skåne (200 000 kr)

   Skånes Hemslöjdsförbund får bidrag för att fullfölja ett digitaliseringsprojekt. Projektet avser både att digitalisera samlingarna och att publicera i den svenska versionen av digitalt museum men också att starta ett utvecklingsarbete där digitalt museum och andra digitala och sociala media utforskas, som redskap för kunskapsförmedling, interaktion med omvärlden och ett sätt att nå nya målgrupper.

  • Skånska Operan: Askungen (200 000 kr)

   Skånska Operan sätter upp Askungen av Rossini för turné sommaren 2016. Syftet är att göra en kvalitativ operaföreställning som når en bred publik och som även vänder sig till barn och unga. I sagans form vill Skånska Operan belysa Askungens utsatthet i hemmets fientliga miljö, med ett anslag som tar karaktärerna och händelserna på allvar utan att humorn och skrattet går förlorade. Föreställningen är tänkt att gå på turné i åtta skånska kommuner samt Halmstad, Kalmar och Köpenhamn.

  • Staffan Björklunds Teater: Internationellt Dockspel i Hög (100 000 kr)

   Staffan Björklunds Teater beviljas bidrag för att arrangera fem internationella dockteaterföreställningar, från Spanien, Danmark, Slovenien, Tjeckien och Polen. Föreställningarna kommer att visas under år 2016 för att skapa en kontinuitet inför den planerade festivalen år 2017 i Hög.

  • Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge: Naturfotofestivalen 2016 (100 000 kr)

   Naturfotofestival 2016 får bidrag eftersom de under flera år arbetat upp en unik naturfotofestival i Hässleholm med en bred publik från Norden. Festivalen visar 2016 en naturfotoutställning med 48 kvinnliga naturfotografer samt utvecklar samarbetet med vänorterna i Tyskland och Polen. Festivalen fungerar även som mötesplats för lokala fotografiföreningar i Skåne. Festivalen äger rum den 5 mars 2016 på Hässleholms kulturhus.

  • Södra Communityteatern: Skånsk Communityteater FÖRPROJEKT (200 000 kr)

   Södra Communityteatern beviljas bidrag för FÖRPROJEKT. Organisationen ska tillsammans med ungdomar undersöka förutsättningarna för att utveckla och etablera en modell för skapande av Communityteater. Ett långsiktigt mål är att hitta en form som möjliggör att unga personer kan berätta sina berättelser tillsammans med andra unga och för unga. En grupp av vuxna professionella ska omge de unga i deras arbete. Projektet bygger på bred samverkan nationellt och internationellt.

  • Teater JaLaDa: Trottoarer (200 000 kr)

   Teater JaLaDa beviljas bidrag för produktionen Trottoar, ett nyskrivet verk som bygger på berättelser från barn från Tunisien och Egypten, som lever på gatorna och på flykt undan fattigdom i sina hemländer. Projektet bygger på bred samverkan och görs i samarbete med en tunisisk teatergrupp. Föreställningen som är flerspråkig spelas på fyra olika språk och ska belysa fattigdom och vad fattigdom i relation till olika politiska system kan driva barnen till.

  • Teater Mutation: Kain, Abel, boys will be boys (80 000 kr)

   Teater Mutation beviljas bidrag för att skapa föreställningen Kain, Abel, boys will be boys, ett verk med både nyskriven text och musik. Verket tar utgångspunkt i Första Moseboken och vill utifrån berättelsen om bröderna Kain och Abel ställa filosofiska frågor om rivalitet, maskulinitet och samhällssystem. Genom att pröva mytologin från nya vinklar vill Teater Mutation försöka förstå eller omtolka den samtida kulturen.

  • Trelleborgs Museum: Ett historiskt hackathon (150 000 kr)

   Trelleborgs museum får bidrag för att under våren 2016 genomföra ett tvådagars hackathon (komprimerad förstudie) med målet att dra nytta av digital teknik, samarbete och spetskompetens kombinerat med generationsövergripande målgrupper och gemensamt hitta lustfylld kunskapsförmedling. Det handlar om att hitta nya vägar som ökar förståelsen och intresset för vårt gemensamma kulturarv. Projektet ska genomföras på stapelbäddsparken i Malmö.

  • Underlandet – Plattform för serieskapare: Laboratorium för serie-skapare: Publikarrangemang (30 000 kr)

   Den ideella kulturföreningen Underlandet får bidrag för att i sex workshops under 2016 utforska andra former att kommunicera/ställa ut tecknade serier och utveckla publika arrangemang. Föreningen vill testa seriernas rumslighet och hur inslag av skådespeleri, musik, högläsning påverkar gestaltning, konstupplevelse och mötet med en ny publik. Workshops genomförs internt i arbetsgruppen och i samarbete med andra serieaktörer i Skåne. Digital dokumentering sker för förmedling inom fältet och som grund för ett senare publikt projekt.

  • Ystads konstmuseum: Trekking in Time (150 000 kr)

   Ystads konstmuseum beviljas bidrag för en utställning hösten 2016 med konstnärer som på olika sätt förehåller sig till "att vandra" i sina konstnärskap. Utställningen visas samtidigt som Skåne står värd för det stora europeiska vandringseventet Eurorando, som äger rum vart femte år. Museet planerar arrangera specialvisningar och vandringsturer för barn med efterföljande workshops samt en föreläsningsserie med inbjudna gäster som ger sitt perspektiv på att vandra.

 • Utvecklingsbidrag våren 2015
  • Landskrona stad: Fotostad Landskrona (250 000 kr)

   Kulturnämnden beviljar Landskrona stad 250 000 kronor i utvecklingsbidrag till arbetet med att skapa ett centrum för fotografi på nordisk nivå, ett kunskapscenter för forskning kring den fotografiska bilden, ett fotomuseum, arbete med bevarandefrågor samt en fotofestival.

  • ajabu!: Sounds of Middle East (200 000 kr)

   Kulturnämnden har beviljat 200 000 kronor i utvecklingsbidrag till ajabu!, en Malmöbaserad organisation med mångårig erfarenhet av internationell kulturverksamhet. Det treåriga projektet "Sounds of Middle East" handlar bland annat om att skapa utbyten mellan musiker och konstnärer från Skåne och Mellanöstern. Projektet har ett särskilt fokus på kvinnliga musiker och konstnärer.

   ajabu!

  • Banditsagor: Game over (150 000 kr)

   Teatergruppen Banditsagor får bidrag för att skapa produktionen ”Game over”, en föreställning som uppstår i ett konstnärligt möte mellan den analoga teaterns värld och den digitala spelvärlden.

   Föreställningen handlar om ett dödssjukt barn vars pappa skapar ett dataspel som ska hjälpa familjen hantera framtiden genom en virtuell värld. ”Game Over” är tänkt att turnera i Skåne och riktar sig till barn 6-10 år. 

  • C-Y ContemporarY: En studie i instängdhet (100 000 kr)

   Föreningen C-Y ContemporarY beviljas bidrag för kammaroperan "En studie i instängdhet" som uruppfördes hösten 2014 i Fångtornet på Malmöhus slott. Föreningen vill vidareutveckla verket sceniskt och musikaliskt på andra platser i Skåne, som har koppling till temat instängdhet/fångenskap, med föreställningar under sommaren 2015. Projektets konstnärliga idé bygger på att sångare och instrumentalister har likvärdiga sceniska och musikaliska roller och där improvisation blandas med komponerat material.

  • Doc Lounge: Moving Docs (150 000 kr)

   Doc Lounge har beviljats bidrag för samarbete i projektet Moving Docs. Moving Docs är ett europeiskt initiativ skapat för att undersöka nya sätt att distribuera dokumentärfilm. Genom en paneuropeisk lansering av ny-producerad dokumentärfilm vill projektet nå en ny och bred publik såväl i städer som på landsbygden i Europa.

   Genom samarbetet i Moving Docs knyter man samman den skånska dokumentärfilmsbranschen med den europeiska. Med hjälp av projektet kommer skånska dokumentärfilmer få internationell distribution i europeiska länder och allmänheten i Skåne kommer få ta del av ett breddat utbud av europeiska dokumentärfilmer via Doc Lounge. 

  • Drakamöllan AB: Draken Kjetils hemlighet (200 000 kr)

   Drakamöllan i Degeberga beviljas bidrag för uppsättningen av en nyskriven kammaropera för barn, "Draken Kjetils hemlighet", 2015 och 2016. Operan bygger på fyra barnböcker om drakbarnet Kjetil och hans vänner och har barn mellan 6 och 10 år som främsta målgrupp. Föreställningen är ett nordiskt samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark och Norge. Efter premiären på Drakamöllan ska operan turnera i Skåne och ute i landet, samt Danmark och Norge. Premiären planeras äga rum i augusti 2015.

  • Folkets Bio Malmö: Kompetens- och digital utveckling för Skånes biografer och filmfestivaler (200 000 kr)

   Föreningen Folkets Bio i Malmö beviljas bidrag för ett projekt som syftar till att utveckla ett regionalt distributionssystem av film via internet för skånska biografer, filmfestivaler och andra visningsarrangörer i kommunerna som till exempel bibliotek, föreningsliv.

   Projektet inkluderar även delar av en uppbyggnad av ett digitalt labb tillsammans med Folkets bio i Lund. Projektet innebär att visningsarrangörerna runt om i Skåne kommer att få tillgång till ett större utbud av kvalitetsfilmer.

  • Föreningen armar&ben: Doris do or don’t (200 000 kr)

   Föreningen armar&ben beviljas bidrag för projektet ”Doris do or don’t” som är såväl en dansproduktion, ett koreografiskt experiment som ett publikutvecklingsprojekt i samarbete med koreograf och arrangerande föreningar inom Riksteatern Skåne. Doris Humphrey var en av den moderna dansens urmödrar och hon skrev i slutet av sitt liv en handbok för koreografer.

   ”Doris do or don’t” undersöker om bokens koreografiska regler och råd fungerar i mötet med en nutida publik. Projektet vill även undersöka vad som händer med ett koreografiskt verk och koreografens arbete om hens referensgrupp består av medlemmar i fem olika riksteaterföreningar som följer det koreografiska arbetet.

  • Författarcentrum Syd: Ny väg för litterära arrangemang (75 000 kr)

   Författarcentrum Syd beviljas bidrag för att genom utbildningsinsatser, bidrag och marknadsföring, inspirera och stödja arrangörer av litterära evenemang att utveckla sina arrangemang.

   Föreningen vill bryta trenden där ett lyckat arrangemang är lika med en stor publik och att ett fåtal kända författare framträder på merparten av litterära uppläsningar och bokpresentationer. Istället vill man öka intresset för litteratur i bred bemärkelse, nå fler publikgrupper och erbjuda en större mångfald litteraturupplevelser. 

  • Imagenes del Sur/Bilder från Söder: Film & Bibliotek i samverkan – kvalitetsfilm med genusperspektiv in på biblioteken i Skåne (100 000 kr)

   Föreningen Imagenes del Sur beviljas bidrag för ett projekt som tillsammans med ett antal folkbiblioteken i Skåne ska sätta igång en process för att nå ut till målgrupper som inte ser film på biograferna. Projektet avser även att öka möjligheterna att kunna erbjuda allmänheten filmer med genusperspektiv från International Female Film Festival i Malmö. Projektet har förutom fokus på genus även ett särskilt fokus på mångfald i samhället samt syfte att utveckla en modell för filmvisningar för bibliotek.

  • Kameleont KulturProduktion: Mitt namn är Kassandra (150 000 kr)

   Kameleont KulturProduktions sceniska verk "Mitt namn är Kassandra" är en poetisk och musikalisk nytolkning av den klassiska grekiska myten om Kassandra, sierskan som inte blev betrodd av sin omvärld. Med dikt, musik och sång samt scenisk design och visuella element gestaltas Kassandra-myten av den konstnärliga gruppen Lena Måndotter & Skin to Skin. Verket ska ha premiär i Malmö 2015 för att sedan turnera i Skåne och övriga landet.

  • KKV Textiltryck Malmö: On your Marks! (200 000 kr)

   KKV Textiltryck Malmö, PRINT BLOCK Studio i Dublin, Ulster University och Konstfrämjandet Skåne samarbetar i syfte att stärka den professionella basen för textil konst i södra Sverige även i ett internationellt perspektiv. Projektet innefattar forskning och studier av linets historia och betydelse i båda länderna. Workshopar i Sverige och Irland ger konstnärlig och experimentell samverkan mellan deltagarna vilket kommer att resultera i utställningar och föredrag i båda länderna under 2015 och 2016. 

  • Kollaborativet: …när vi lyser för varandra… (200 000 kr)

   Scenkonstgruppen Kollaborativet beviljas bidrag för projektet ”… när vi lyser för varandra…” - en scenkonstföreställning för och med barn som undersöker teckenspråkets potential som sceniskt uttrycksmedel.

   Föreställningen skapas i nära samarbete med teckenspråkiga barn och pedagoger från Malmö – där barnen är en målgrupp som sällan kan ta del av scenkonst/kultur. Kollaborativet är en scenkonstgrupp som arbetar i gränssnittet mellan dans, performancekonst och teater samt med till exempel pedagogiska uppdrag. Projektet består även av workshopar och ett seminarium tillsammans med Språkrådet.

  • Kulturfjesk: Scen Ystad 15 Internationell teaterfestival (100 000 kr)

   Den ideella föreningen Kulturfjesk i Ystad får bidrag för att för andra året i rad arrangera en fyra dagars teaterfestival, i augusti 2015, i sydöstra Skåne. Föreningens ambition är att ge invånarna i Skåne tillgång till klassisk dramatisk scenkonst med professionella internationella, nationella och regionala teatergrupper.

   Genom att erbjuda ett varierat och attraktivt utbud med hög kvalitet och bredd vill de attrahera nya målgrupper att ta del av dagens scenkonst. Klart är i dagsläget att Shakespears Globe kommer uppföra Shakespeares ”Much Ado About Nothing”. Föreningen hoppas även kunna kontraktera grupper från Mocambique och Polen.

  • Kulturföreningen Inkonst: Sisters Academy – The Boarding School (250 000 kr)

   Inkonst får bidrag för projektet ”The Boarding School” som innebär att i samarbete med den danska gruppen Sisters Hope producera en storskalig, interaktiv performance. En scenkonstproduktion där text, fysisk performance, skådespeleri och storslagen scenografi smälter samman i en produktion och där publiken spelar en aktiv roll.

   ”The Boarding School” blir en fiktiv internatskola i form av en fyra veckor lång storskalig och interaktiv föreställning med titeln Boarding School. Manifestationen sker i september 2015 i Malmö. Projektet som avser att uppmärksamma värdet av den estetiska dimensionen av kunskaps-produktion kombinerar scenkonst, pedagogik och forskning.

  • Kulturföreningen Jacob/Galleri 21: Translation Theme Park, Del 2 (50 000 kr)

   Kulturföreningen Jacob/Galleri 21 har beviljats bidrag för projektet "Translation Theme Park" som är ett utställningsprojekt som innehåller utställningar, seminarier och möten mellan konstnärer i Skåne och i Japan. I projektet undersöks vad ett utbyte mellan svenska och japanska konstnärer innebär.

   2014 visades utställningar med japanska konstnärer i Malmö. 2015 sker utställning i Tokyo på Watari Museum of Contemporary Art, med elva konstnärer från Skåne. Projektet beviljades 2014 ett bidrag som nu kompletteras då utställningen blivit betydligt större än först tänkt.

  • Larm: Utan filter – en scenisk improvisation utifrån Bob Hanssons roman Gunnar (160 000 kr)

   Utan filter är en föreställning baserad på Bob Hanssons bok ”Gunnar” som också utmynnar i en workshop i dialog och kommunikation. Utan filter är en monolog som spelas av tre improvisationsskådespelare som växelvis spelar Gunnar.

   Samtliga skådespelare kan hela manus och avbryter varandra i en gemensam överenskommelse om att ge och ta plats på scenen. Tio stycken föreställningar planeras att uppföras i Lund, Månteatern; Malmö, Bastionen och Landskrona, Landskrona teater. Utan filter riktar sig till målgruppen 15 år och äldre.

  • Litteraturhus Lund: Novellfest 2015 (60 000 kr)

   Föreningen Litteraturhus Lund får bidrag för att genomföra en två dagars novellfestival sista helgen i oktober 2015. Ambitionen är ett årligt återkommande arrangemang. Syftet är att lyfta novellen som genre och ge publiken möjlighet att möta landets främsta novellister.

   Trots att novellen lämpar sig väl till scen och högläsning är novellfestivaler mindre förekommande än t ex poesifestivaler. Föreningen planerar samarbete kring seminarier med Författarskolan vid Lunds universitet, kring novellfilm med Folkets bio och med Novellix förlag.

  • Lund Comedy Festival/Anagram Live: Lund Comedy Festival 2015 (200 000 kr)

   Lund Comedy Festival/Anagram Live beviljas bidrag för att i samband med 2015 års humorfestival utöka de internationella nätverken i syfte att fortsätta etablera och befästa Lund Comedy Festival som en internationell aktör på humorscenen. Tillsammans med redan etablerade kontakter och nya inter-nationella comedy-festivaler vill Lund Comedy Festival/Anagram Live utveckla utbyten och samverkansmodeller.

  • Lunds Domkyrka/Svenska kyrkan: Den gyllene flätan (50 000 kr)

   En unik utomhusinstallation på Lunds Domkyrkas fasad, ett projekt som omvandlar stadsrummet och visas dygnet runt för Lunds invånare hela hösten 2015. Verket består också av en ljudinstallation i domkyrkans krypta, baserad på hjärtslag från Lunds invånare.

   För insamling av hjärtslag sker samarbete med sjukhuspersonal, läkare och patienter i Lund. Gymnasieelever i Lund är delaktiga i verkets utförande. Maja Spasova är en internationell pionjär inom ljudkonst, installationer och performance.

  • Malmo Arab Film Festival: MAFF Malmö och Skåne 2015 (200 000 kr)

   Projektet syftar till att genomföra minifestivaler av Malmö Arab Film Festival i de skånska kommunerna samt att genomföra Arabisk Skolbio Skåne till minst tio av de skånska kommunerna. Festivalen som startades 2010 har under kort tid etablerat sig som en av Skånes viktigaste film-festivaler och fått nationell och internationell genomslagskraft. Projektet innebär en utvecklad och större förankring av festivalens erbjudande och utbud i samverkan med de skånska kommunerna.

  • Milvus Artistic Research center: Extended programming (180 000 kr)

   Milvus Artistic Research center beviljas bidrag för projektetExtended programming”. Centret arbetar med ett dansresidens och projektet är en vidareutveckling av arbetssättet kring detta. Projektet består dels av ett mentorsprogram, dels av ett internationellt utbytesprogram.

   Mentorsprogrammet vänder sig till nyligen utexaminerade danskonstnärer/koreografer och dansare som vill etablera sig som koreografer som får en erfaren och etablerad koreograf som mentor för att därigenom utveckla sin egen praktik. Projektets andra del projektet ”All The Way” är ett internationellt utbytesprogram mellan Portland Oregon, där Rachel Tess har ett starkt nätverk, och Skåne/Sverige.

  • Möjlighetsministeriet: Donnie (50 000 kr)

   Möjlighetsministeriet beviljas bidrag för projektet ”Donnie” som är en produktion av dans- och musikföreställningar av och med: Ofelia Jarl Ortega koreograf, Siri Jennefelt ljud och musik, Kali Malone musiker/artist, Zinzi Buchanan dansare. Projektgruppen vill ha fokus på processen, arbeta med feminiteter och samtidigt groteskhet i uttrycket.

   Projektet är en samproduktion mellan Dansstationen i Malmö, Atalante i Göteborg och MDT i Stockholm. Premiären äger rum i november 2015 och föreställningar spelas även våren 2016. Föreställningarna i Malmö ges på Dansstationen.

  • Plattform: Plattform 2015 (130 000 kr)

   Den ideella föreningen Plattform har beviljats bidrag för projektet "Plattform 2015". Projektet vill nå ut med samtidskonst till platser i Skåne som vanligtvis inte möter konst. I stadsdelarna Nydala i Malmö och Koppargården i Landskrona, ska konstnärer på plats med boende skapa gemensamma tillfälliga konstverk.

   Projektet vänder sig primärt till barn och unga. Projektet har karaktären av en experimentell plattform som är tänkt att kunna användas för utvecklingen av tankar kring konstnärers delaktighet i gestaltandet av det offentliga rummet. Projektet pågår i Malmö och Landskrona under 2015.

  • Rámus förlag: Post-digitala berättelser (30 000 kr)

   Rámus förlag beviljas bidrag för att undersöka, utveckla och demonstrera nya berättelseformer i det digitala publiceringslandskapet. Genom ett post-digitalt/multimedialt litteraturprojekt i samarbete med Malmö stadsbibliotek och Mediaverkstaden samt en förstudie av hur man kan etablera en publiceringsmiljö bestående av skånska småförlag vill man testa nya samarbetsformer inom litteraturfältet. 

  • Rani Nair: Lund International Choreography Week – Bodies in social contexts (190 000 kr)

   Rani Nair beviljas bidrag för projektet ”Lund International Choreography Week” som består av en veckas arrangemang, föreställningar och möten mellan koreografer/dansare, praktiker och teoretiker med migrationsbakgrund.

   Målet är att dela med sig av konstnärliga och teoretiska verk inom temat "Bodies in social contexts" såväl sinsemellan i seminarie-form som med publik i Lund. Detta sker i samarbete med bland annat Swedish South Asian Studies Network vid Lunds universitet och kultur-förvaltningen i Lund. Evenemangen kommer att äga rum under maj och juni 2015.

  • Riksteatern Skåne: Länk Skåne 2016 (60 000 kr)

   Riksteatern Skåne får bidrag för projektet ”Länk Skåne 2016” med avsikt att tillgängliggöra den professionella scenkonstvärlden för en ung målgrupp bl. a. genom att beställa nyskriven och angelägen dramatik för unga ensembler, utöka antalet nätverk och mötesplatser inom scenkonstområdet för unga aktörer samt stärka och inspirera unga scenkonstutövare i deras konstnärliga uttryck.

   I ”Länk Skåne 2016” möter professionella scenkonst-arbetare unga amatörer. Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 15 - 20 år. Festivalen ska genomföras den 2 - 3 april 2016 i Helsingborg. Den innebär uppspel av ca sex föreställningar/ensembler samt workshops, mingel, kost och logi under en helg.

  • Skarhults kulturminne: Den dolda kvinnomakten och barnen på Skarhult slott (150 000 kr)

   Den ideella föreningen Skarhults kulturminne får bidrag för att genomföra utställningsprojektet ”Barnen på Skarhults slott”. Utställningen är en vidareutveckling av den befintliga utställningen om kvinnorna på slottet och innebär att ett barnperspektiv lyfts in.

   Underlaget baseras på de femtiotal barn som under historiens lopp har vuxit upp på slottet. Utställningen framställs tillsammans med en referensgrupp med elever i mellanstadium och gymnasium från Eslövs kommun. Utställningen pågår 1 april - 20 september 2015.

  • Skillinge Teater: Bobby Fischer bor i Pasadena (250 000 kr)

   Skillinge Teater får bidrag för att sätta upp Lars Noréns pjäs ”Bobby Fischer bor i Pasadena”, ett thrillerdrama om generationskonflikter och skuld. Pjäsen spelas sommaren 2015 i Skillinges teaterloge på Österlen. Arbetet har förankrats i den till Skillinge Teater kopplade Teater&Psykologgruppen.  

  • Skånes hembygdsförbund: Hembygdens år (170 000 kr)

   Sveriges Hembygdsförbund firar 100-årsjubileum under hela året 2016. Skånes hembygdsförbund får bidrag till projektet ”Hembygdens år” för att med en brett deltagande genomföra den skånska delen av 100-årsjubileet.

   Genom aktiviteter kopplade till huvudtemat ”Landskap som kulturarv” uppmärksammas bland annat lokalföreningarnas arbete med den europeiska landskapskonventionen och deras möjligheter att delta i samhällsplanering. Projektet kommer visa på lokalföreningarnas bredd genom ett mycket stort antal aktiviteter som äger rum i hela Skåne. 

  • Sommarteater på Krapperup: Blodsbröllop (250 000 kr)

   Sommarteatern på Krapperup får bidrag för att på Fredriksdal i Helsingborg skapa en platsspecifik vandringsföreställning av García Lorcas pjäs ”Blodsbröllop”, i samarbete med Helsingborgs Stadsteater och Fredriksdals museer och trädgårdar.

   I föreställningen medverkar både professionella skådespelare och amatörer. Spelperiod blir under oktober 2015, omedelbart efter den stora Mikaelifesten på Fredriksdal och tre veckor framåt. 18 föreställningar är planerade.

  • Stiftelsen Wanås Utställningar: Claying – expanded investigation near and far (200 000 kr)

   Med ”Claying” vill Wanås Konst ge plats för såväl utövande konstnärer som allmänhet att upptäcka keramik och ge utrymme för materialets spännvidd från konstverk till konsthantverk. Syftet är att förbättra konstnärliga förutsättningar för keramiker genom att vara en ny utställningsplats på Wanås.

   Projektet vill utveckla kunskapen om interregionala utövare och skapa internationell utblick med möten mellan såväl konstnärer/keramiker som objekt från Skåne och Sydafrika. "Claying" sker i samarbete med Konsthantverkscentrum Skåne och Kim Sacks Contemporary Gallery & School of Ceramics i Johannesburg. Utställningarna kommer att pågå under 2015 och 2016.

  • Teater Foratt: ARG Revolutionens och ungdomens röst (180 000 kr)

   Teater Foratt får bidrag för produktionen ”ARG Revolutionens och ungdomens röst”. Här undersöks spännvidden i vad ilskan innebär och hur vi människor lyckas eller misslyckas med att kanalisera denna ilska.

   Föreställningen bygger på autentiska intervjuer från medverkande ungdomar som blandas med fristadsmusikern Ramy Essams mångfacetterade upplevelser. En musikalisk teaterföreställning arbetas fram för unga 13-19 år.

   Projektet bygger på ett nära samarbete med tre högstadieskolor i Malmö samt två högstadieskolor i Kairo. Projektet fokuserar på social, personlig och politisk ilska bland unga och vill nå tonåringar i Skåne genom turné  

  • Teater Insite: Manipulerad (200 000 kr)

   Teater Insite får bidrag för produktionen ”Manipulerad”, ett samarbete med performancegruppen Nyxxx. Projektet vill undersöka de begär som drar medborgarna till antidemokratiska rörelser i vår samtid och spegla det genom George Orwells berättelse ”1984”.

   I produktionen är publiken de huvudsakliga aktörerna. Likt avatarer styrda av röster i hörlurar eller i rummet, blir de vägledda av skådespelare och växelvis fria eller styrda i sitt sätt att förhålla sig till situationer som skapas av skådespelare.

   Premiär och spelperiod blir november och december 2015.  Sammanlagt tio offentliga föreställningar på Bastionen i Malmö och sex dagföreställningar riktade till gymnasieskolor i Skåne. Det planeras även en turné i landet under våren 2016.

 • Utvecklingsbidrag hösten 2014
  • Allaktivitetshuset Älvkullen Höörs kommun: UKM-Regional Festival (100 000 kr)

   UKM-Regional Festival är en årlig sammankomst där vinnarna från de lokala festivalerna i tio kommuner framträder. Ungdomarna är delaktiga i genomförandet av festivalen och det kulturella innehållet. Festivalen är en viktig mötesplats för ungdomar från hela Skåne. 2015 kommer den stora Riksfestivalen att äga rum i Helsingborg.

  • Artscape: Artscape – Centre for contemporary Urban Art (Förundersökning) (65 000 kr)

   2014 genomfördes projektet Artscape i Malmö - den första fullskaliga gatukonstfestivalen i Sverige. Föreningen Artscape ska nu genom en förundersökning undersöka möjligheten att etablera ett världsledande projekt som tar spets och visar vägen i utvecklingen av gatukonst och urban kultur. Målet är att skapa ett centrum för gatukonst i Malmö.

    

  • Banditsagor: Robins bok (150 000 kr)

   Banditsagors föreställning bygger på Robins bok som skildrar Robins mammas dagboksanteckningar från den dag hon fått veta att hennes son är döende. Pjäsen vill spegla hur katastrofer kan föra människor samman och rycka dem ur invanda mönster. Övergripande avsikt med projektet är att ta fram en föreställningsform för vuxna, en utveckling av den sagoform som Banditsagor med framgång byggt upp i samverkan med biblioteken genom sina barnproduktioner.

    

  • Bombina Bombast: Projekt Portal (100 000 kr)

   Teatergruppen vill producera en föreställning som låter publiken testa ny teknik som möjliggör en berättarupplevelse på 360 grader. Med hjälp av Oculus Rift, en speciell hjälm, vill de utforska både ett nytt sätt att berätta och att förmedla berättelser på. Bombina Bombast utgår från kända verk och avser att undersöka hur användningen av hjälmen Oculus Rift påverkar innehållet. Oculus Rift är en hjälm för att visa virtuell verklighet.

  • Centrum för dramatik: Dramatik i Skåne – en regional satsning (175 000 kr)

   Målet med projektet är att pröva olika vägar för att bredda arbetsmarknaden för dramatiker och manusförfattare. Att aktivt söka upp nya arbetsgivare för att möjliggöra olika samarbeten. Man vill hitta fler finansieringsmöjligheter bl a genom att initiera projekt med skolor/ kommuner. Man vill starta samarbeten med aktörer som Teatercentrum, Film i Skåne, Författarcentrum och den expansiva dataspelsbranschen. Det finns redan en projektledare på Resurscentrum för scenkonst/Ystad studios och en styrgrupp med erfarna dramatiker/manusförfattare.

    

  • Digiscen: Digiscen (200 000 kr)

   Digiscen arbetar med streaming av scenkonst och får bidrag för att utveckla och testa en finansieringsmodell för scenkonst via digital distribution. De ska även undersöka förutsättningarna och villkoren för hur en scenkonstproduktion på bästa sätt fångar och förmedlar de konstnärliga värdena i verket. Detta ska de göra genom att utveckla och testa modeller, dels för hur publiken kan betala för att se scenkonstföreställningar via nätet. Projektet ska skapa underlag för en ansökan av EU-medel via Kreativa Europa i oktober 2015.

    

  • Doc Lounge: Doc Lounge Connect (200 000 kr)

   Doc Lounge söker bidrag för att kunna erbjuda bibliotek och kulturhus i mindre orter på den skånska landsbygden att ta del av Doc Lounges program via digital livestreaming. Tillsammans med ett kulturhus, ett bibliotek och en teknikpartner utvecklas en metod för streaming via internet genom vilken man sedan kommer att nå ut till tio kulturhus/bibliotek. Projektet fungerar som en förstudie genom praktik och modellbygge.

    

  • Döviana konsult & tjänster, ek. f: Vidgad kulturdelaktighet för teckenspråkiga (200 000 kr)

   Döviana vill tillsammans med Malmö Museer utveckla nya metoder för att döva och hörselskadade på lika villkor som hörande ska få tillgång till konst- och kulturutbud. Projektet har en styrka i att det utgår ifrån befintlig kunskap om tillgänglighetsarbete för att utveckla nya metoder och verktyg som är specifikt anpassade utifrån museiverksamheternas ambition att nå fler besökare i gruppen döva och hörselskadade. Modellen ska kunna spridas till andra museer i och utanför Skåne.

    

  • Författarcentrum Syd: Litteratur- och filmskapare i samverkan (50 000 kr)

   Författarcentrum Syd och Filmcentrum Syd beviljas bidrag till en förstudie för att undersöka möjligheterna för ökad samverkan mellan sig. I det gemensamma projektet "Berätta på sitt eget språk" vill verksamheterna lyfta fram författare med annat modersmål än svenska. Genom gemensamma fortbildningsinsatser för medlemmarna och en ökad samverkan mellan föreningarna hoppas de generera nya idéer, förstärka organisationerna och bättre utnyttja sina resurser.

    

  • Heart Archive: Anaayafågeln (75 000 kr)

   Syftet med projektet är att gestalta berättelsen Anaayafågeln både med hjälp av dans, gatukonst, ljudinstallation och till sist som bok. Föreställningen kommer att ske på olika platser i staden. Målgruppen är barn från 5 år och äldre. I centrum för Anaayafågeln står drömmen om att kunna flyga och röra sig obehindrat genom tid och rum. Projektet vill förändra barnens upplevelse av staden och ge den en poetisk dimension.

    

  • Huaröds Kammarorkester: Musikmöte på Isidors Kulle – vidga vyer och förena genrer 2.0 (100 000 kr)

   Syftet med Isidors Kulle är, enligt Huaröds Kammarorkester, "att skapa ett musikmöte mellan publik och musiker, mellan första klassens artister oavsett genrer, mellan natur och kultur, mellan glesbygd och storstads-människor. Mellan unga och gamla, mellan himmel och jord". Musikmötet på Isidors Kulle är ett unikt arrangemang, där klassisk musik möter jazz och pop i en avspänd miljö på en åker utanför ett stall i byn Huaröd, sydväst om Kristianstad.

    

  • Hörby Museum: Kjoltyg & Kreativitet – Kvinnans Kliv ut i Offentligheten. (150 000 kr)

   Projektet omfattar en utställning med ett pedagogiskt program som vill utforska, undersöka och lyfta kvinnors erfarenheter och berättelser från industrisamhällets första decennier. Projektet fokuserar på frågeställningar om hur den tidiga industrialiseringen inverkade på kvinnors villkor i och utanför hemmet samt hur utvandringen till Amerika påverkade kvinnors villkor. Utställningsserien kommer att öppna för allmänheten i juni 2015 med tillhörande pedagogiska program för Hörbys, Eslövs, Höörs och Sjöbos skolor med fokus på elever i Åk 8.

    

  • Karavan: Plattformen Karavan 2015 (150 000 kr)
  • KKV Grafik Malmö: Höja blicken (40 000 kr)
  • KKV Monumental, Stiftelsen Konstnärernas Kollektivverkstad i Malmö: Från 3D till konstnärlig produktion (80 000 kr)

   3D-verkstaden är i dagsläget under uppbyggnad genom ett mindre utrustningsbidrag från Statens kulturråd. Genom 3D-tekniken kan konstnärer på ett nytt tekniskt vis ta fram modeller digitalt som sedan enkelt kan överföras till skulpturala verk inom t.ex. brons, gips, glas, metall eller trä. Tekniken underlättar även för samverkan nationellt och internationellt. KKV Monumental kommer för bidraget att genomföra fortbildning och kompetens-utveckling i 3D-teknik för konstnärer.

    

  • Klostret i Ystad/Ystads kommun: Kulturhistorien.se (80 000 kr)

   Projektet är en förstudie som undersöker förutsättningarna för hur den delregionala webbportalen Kulturhistorien.se kan utvecklas och spridas till fler i Skåne. Projektet är ett brett samarbete mellan lokala och regionala kulturarvsaktörer.

    

  • Kulturföreningen Inkonst – ett samarbete mellan Inkonst och Inter Arts Center: del 2 (200 000 kr)

   Syftet med projektet är att skapa nya tvärkonstnärliga strukturer för produktioner med fokus på gränsöverskridande. Genom IAC´s medverkan ska forskning kopplas samman med konstnärligt arbete. Dessutom ska publika möten med konstnärerna och deras projekt skapas samt unika världs-premiärer och platsspecifika produktioner erbjudas. 

  • Kulturföreningen Inkonst: Internationellt musiksamarbete mellan Unsound, CTM, Goethe Institut, Polska Institutet och Inkonst (100 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst i Malmö vill inleda ett internationellt musik-samarbete med två festivaler i Tyskland respektive Polen, CTM och Unsound. Dessa internationellt etablerade festivaler inom samtida experimentell musik ska kurera och gästa Inkonst med artister från sina respektive nätverk, samtidigt som programpunkterna varvas med svenska musiker. Målet är bl.a. att fördjupa Inkonsts internationella profil samt öka kontaktytorna mot den internationella scenen.

  • Malmö Konsthall: LIVING LABORATORY (50 000 kr)

   I samband med utställningen "The Alien Within - A living laboratory of Western society" ska Malmö konsthall genomföra ett processbaserat konstpedagogiskt projekt: "Living Laboratory", som belyser olika ämnen i utställningen. Projektet fungerar som ett kreativt och levande laboratorium där besökare i olika åldrar får mötas kring frågor som rör migration och integration. Den New York-baserade konstnären Tania Bruguera står för projektets ramverk. Det beviljade bidraget finansierar arvoden för externa konstnärer inom ramen för det konstpedagogiska arbetet samt kostnader för aktiviteter med "Konstpedagogiskt nätverk i Skåne".

    

  • Memory Wax: Crisálida (120 000 kr)

   Crisálida är ett konstnärligt samarbetsprojekt med Danza Teatro Retazos på Kuba. Det är en utomhusproduktion för en bred målgrupp som både är ett "site specifikt"-verk som tack vare vissa flyttbara scenografielement och ett samarbete med lokala arrangörer som kommer att kunna turneras till flera platser. Projektet är en fördjupning av tidigare samarbeten kompanierna mellan. Den Malmöbaserade musikgruppen Lur skapar ljud och musik.

    

  • Miscellaneous AB: MISCtool, MISCplay (75 000 kr)

   Syftet med projektet är en vidareutveckling av två mjukvaruapplikationer som kan användas var för sig och tillsammans. MISCtool är ett verktyg för koreografi som möjliggör skapandet och testandet av koreografier för bl.a. mycket stora grupper. MISCplay är en applikation som kan laddas ner i en smartphone. Den möjliggör deltagandet i en gemensam dansupplevelse med en grupp som aldrig dansat tillsammans och inte repeterat koreografin innan.

    

  • Moderna Museet Malmö : Bästa Biennalen! En konstfestival för barn, unga och andra nyfikna 2015 (800 000 kr)

   En pilot av Barnens Bästa Biennal genomfördes tillsammans med 27 aktörer i 13 kommuner i Skåne under vecka 44, 2013. Festivalen var en unik samverkan mellan konstinstitutioner via regionalt konstpedagogiskt nätverk. Moderna Museet Malmö får bidrag för att tillvarata, utveckla och skapa nya kontakter och samarbeten samt för att genomföra festivalen i oktober 2015. Temat för 2015 är "Förvandlingar" och hittills har 37 aktörer visat intresse att delta.

  • Musik i Syd: Digitala scener (600 000 kr)

   Musik i Syds treåriga utvecklingsprojekt Digitala scener – Utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv avslutas 2015. Projektet fokuserar på barns och ungas skapande och konstnärlig utveckling. Under 2015 ska Musik i Syd bland annat ta fram ett digitalt verktyg för rörelse till musik i förskolan, vidareutveckla platsspecifika kompositioner på fler orter i samarbete med lokala arrangörer, lansera Musik i Syd CHANNEL samt genomföra en undersökning av jämställdheten inom kulturens digitalisering. 

  • Popkollo IMPRA: Popkollo Jazz (40 000 kr)

   Syftet med Popkollo Jazz är att stärka unga tjejer (14-18 år) som vill spela eller spelar improviserad musik. Under en veckas kollo på Fridhems folkhögskola i Svalöv sommaren 2015 får 20 kvinnliga deltagare inspireras och tillsammans prova på att improvisera, skriva musik, spela i band, ha konsert, spela in i studio m.m. Det långsiktiga målet är en jämställd musik-/jazzscen.

    

  • PotatoPotato: Sedlar – eller priset på allt men inget av värde (200 000 kr)

   Sedlar är en föreställning om nationalstaten Sverige och dess före-trädare. Syftet med pjäsen är att problematisera begrepp som representation, värdesättande, avsaknaden av mångfald och Sveriges självbild. Detta görs genom att gruppen ur ett konstnärligt perspektiv belyser valet av motiv på Sveriges nya sedlar och hur dessa val har gått till. 

  • Rörelsen-koreografer i Skåne: Hej då Campanella! (160 000 kr)

   Hej då Campanella! är en dansföreställning för vuxna, unga och barn från 10 år. Utgångspunkten är den japanska författaren Miyazawa:s berättelse Milky Way Railroad från slutet av 1920-talet. Tematiken i föreställningen kretsar kring kulturella skillnader och gemensamma nämnare, värderingar och traditioner relaterat till dagens sätt att leva i Sverige och Japan. Förutom genom dans kommer föreställningen att på scenen gestaltas genom live-musik och videoprojektioner.

    

  • Skånska Operan: Carmen (175 000 kr)

   Skånska Operan sätter sommaren 2015 upp Carmen av Georges Bizet, för turné i åtta kommuner i Skåne. Uppsättningen vill undersöka det mänskliga, med utgångspunkt i de två kvinnliga karaktärerna i operan, Carmen och Michaela. Istället för flamenco blir dansen tango, och musiken får därför en ny dräkt i uppsättningen. Med ledorden "vitalt, dansant och elegant" tas ett nytt orkester-arrangemang fram för ackordeon, violin, viola och kontrabas.

    

  • Smockadoll/Dracopis/Språka/Bushwick Book Club: Bushwick Book Club: Fun ways of promoting reading – international & intercultural strategies (60 000 kr)

   Projektet söker efter roliga sätt att främja läsande, experimentera med olika sätt att involvera sin publik och lyckas nå en yngre målgrupp, 18-25 år, som ofta saknats i publiken på traditionella arrangemang. Nu vill man utveckla sina arrangemang i Malmö/Helsingborg med gemensam planering med sina motsvarigheter i New York och Seattle via nätet och på plats i USA genom videoproduktioner med Seattle där svenska artister tolkar amerikansk litteratur och amerikanska artister svensk.

    

  • Spelkultur i Skåne (Studiefrämjandet Skåne Blekinge): Digital Folkbildning på riktigt (150 000 kr)

   Studiefrämjandet och ABF vill gemensamt utforska digital folkbildning och hur den kan genomföras med hjälp av moderna metoder. De ska undersöka befintliga plattformar på nätet och testa hur det genom dem går att genomföra digitala studiecirklar och nya former för kulturarrangemang. Det skapas möjligheter för fler att delta på samma kurs men på olika geografiska platser. Detta kan man redan göra men för att det ska kunna fasas in i det befintliga folkbildningssystemet måste vissa saker säkerställas vilket man vill göra i det här projektet.

    

  • Staffan Björklunds Teater: Pegasus International (200 000 kr)

   Staffan Björklunds Teater skapar en internationell dockteaterfestival, Pegasus International, i Hög, Kävlinge kommun. Festivalen planeras att bli återkommande.

    

  • Stiftelsen Moomsteatern: Crossing the Line – 2 årigt samarbetsprojekt inom ramen för EU:s Creative Europe (160 000 kr)

   Creative Europe-projekt är ett samarbete med två andra europeiska teatrar som är baserade på skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Syftet med projektet är gemensamt utvecklingsarbete på flera områden såsom utvecklingsmöjligheter och ny kompetens för funktionshindrade skådespelare, publikutveckling, utveckling av affärsmodeller. Vidare ett samarbete med andra parter för att dela lärande och erfarenheter. Man vill skapa en digital plattform för att utbyta idéer, information och utvärderings-material samt skapa ett Projekt Show Case.

  • Teater JaLaDa: Drömmarnas väg (200 000 kr)

   "Drömmarnas väg" ska spelas för målgruppen 13-15 år på arabiska, svenska och persiska. Föreställningen har nykomponerad musik och bygger på autentiska berättelser som tar avstamp i ensamkommande barns erfarenhet av flykt. Manus bygger på intervjuer med ensamkommande barn och personer, organisationer och myndigheter som jobbar med/tar emot ensamkommande flyktingbarn. JaLaDa är med sin nyskapande mång-språkiga inriktning en angelägen utvecklingsaktör av barnteatern.

    

  • Tomelilla kommun: Tillgänglighet till våra kulturarv (50 000 kr)

   Tomelilla kommun vill genom att använda den digitala mobil-telefonsapplikationen Tidsmaskinen tillgängliggöra kommunens kultur och naturmiljöer. Projektet ska arbeta med kulturhistoriska vandringar som bland annat kan innehålla en guide till kommunens offentliga konstverk. Förväntade effekter med projektet är att fler besökare kommer att ta del av kulturlandskapet.

    

  • Woodpecker Projects: We will meet in the blind spot (110 000 kr)

   Woodpecker Projects (SE) och Maj Hasager (DK) ska arrangera ett internationellt symposium 25-26 april 2015 på Inter Arts Center och Malmö konstmuseum. Symposiets tema är migration, historieskrivning och konstnärens roll som forskare. Nationell identitet och vilken funktion arkitektur har i att skriva om historien efter andra världskriget problematiseras. Arrangörerna vill med symposiet försöka förstå hur Europa utvecklas.

    

  • Östra Göinge kommun: UTSTRÅLNING (90 000 kr)

   Med ledorden: identitet, integritet och innovation - vill man i projektet "UTSTRÅLNING" visa att konsten har en förenande kraft som inte kräver något särskilt språk eller regelverk. I 2015 års ljusprojekt vill man för-verkliga fler kunskaper av "ljusberättande" i olika ljuskonstverk, i och kring kulturhuset Vita skolan i Broby. Till projektet knyts en konstnär, en skåde-spelare och en filmare. Ett symposium genomförs som vänder sig till studenter, konstnärer, tekniker, tjänstemän och designers med intresse för ljus i offentlig miljö, samhällsplanering och i den samtida konsten.

    

 • Utvecklingsbidrag våren 2014
  • Adekwat: There are no such things as silly things (200 000 kr)

   Philippe Blanchard, en av Sveriges mest namnkunniga koreografer, vill etablera verksamhet i Malmö och Skåneregionen.

   Under 2014 genomförs workshops, research och planering för att under våren 2015 genomföra tre visningar för publik i Malmö. En turné med sex visningar planeras i samarbete med Riksteatern Skåne och lokala arrangörer, kulturhus, konsthallar etc.

  • Ajabu: Sounds of Middle East, år 1 (150 000 kr)

   Projektet är tänkt att pågå under tre år och handlar om att skapa utbyten mellan musiker och konstnärer från Skåne och Mellanöstern, bygga en plattform samt utveckla nätverk i framför allt Egypten och Libanon.

   Bidrag har beviljats till det första året för research, kompetens-utbyte, samtal, seminarium i Mellanöstern samt aktiviteter inför publik på olika platser i Skåne under 2014.

   Ajabu.com

  • Artscape: Artscape (140 000 kr)

   Artscape blir den första fullskaliga gatukonstfestivalen i Sverige. Under ett par veckor i maj-juni 2014 kommer gator och torg i Malmö att vara en skapande zon för konstnärer. Femton av de största namnen inom den internationella gatukonstvärlden kommer att medverka.

   Artscape innehåller, förutom konst i det offentliga rummet, publika aktiviteter så som workshops för barn, unga och vuxna samt paneldebatter. Projektet sker i samarbete med bland andra Moderna Museet Malmö, Malmö stad, Malmö högskola och ett flertal av Malmös fastighetsägare.

   Artscape.se

  • Femtastic: Dam Dutchess – Female Urban Exchange (100 000 kr)

   Female Urban Exchange är ett musikutbyte mellan musikerkollektiven Femtastic (Sverige) och Dam Dutchess (Holland). I utbytet sammanförs kvinnliga artister inom hiphop/urban-genren för att skapa musik, bygga nätverk och sprida inspiration med det övergripande målet att öka jämställdheten i branschen.

   Aktiviteter äger rum både i Holland och Skåne.

   Femstastic.se - Femtastic // Dam Duchess - Female Urban Exchange

  • Föreningen Armar & Ben: The life and times of ms Karen Henderson (100 000 kr)

   Projektet omfattar ett allmängiltigt tema runt kulturell identitet/etnicitet och förutfattade meningar i förhållande till dessa. Researchfasen kommer att ske i residens i Malmö, Köpenhamn och Bangalore, Indien.

   Projektet utvärderas kontinuerligt genom publika samtal i samband med work in progress-visningarna.

   Föreställningen kommer att marknadsföras genom Dansstationen och via Facebook.

  • Föreningen för Mixkultur: Bumerang (120 000 kr)

   Projektet Bumerang syftar till att stärka kvinnors plats i det professionella musiklivet.

   Genom uppbyggnaden av ett arrangörsnätverk i Skåne vill föreningen skapa en turnéslinga med ett antal konserttillfällen för kvinnliga musiker och grupper. Projektet, som genomförs under tiden augusti 2014 - december 2015, består även av en utbildningsdag för arrangörer, en samtalsserie, ett slutseminarium och en metodbok om jämställdhet i musiklivet. 

   Bidraget avser artistkostnader/turnéstöd.

  • Galleri 21: Translation Theme Park (100 000 kr)

   Translation Theme Park är en utställningsplattform som innehåller utställningar, workshops, seminarier och möten i Malmö och Tokyo.

   I projektet undersöks vad ett utbyte mellan svenska och japanska konstnärer kan leda till och vad som uppstår när två vitt skilda bildkonstfält närmar sig varandra i tv�� städer, som båda inrymmer nöjesfält.

  • Havtorn Records: Havtorn Records Festival (20 000 kr)

   Skivbolaget och musikerkollektivet Havtorn Records ska genomföra en festival med ung samtida jazz- och improvisationsmusik i november 2014.

   Festivalen vill komplettera jazzscenen i Malmö och särskilt lyfta fram unga musiker.

   Projektet är ett exempel på när unga musiker själva blir arrangörer, utifrån egna förutsättningar, för att bygga upp en publik.

  • Höörs kommun: UKM – Regional festival (100 000 kr)

   UKM Skåne är en festival som arrangeras för, av och med barn och ungdomar i Skåne. Höörs kommun har från och med 2013 tagit på sig rollen att arrangera och samordna den regionala festivalen.

   Vid årets festival, som äger rum den 10-11 maj, utses ett antal ungdomar att delta i den nationella festivalen i Halmstad. Ungdomarna utövar framförallt musik och konst och får möjlighet att knyta kontakter med ungdomar från andra kommuner och med andra kulturuttryck.

   Cirka 10-12 kommuner planeras delta i årets festival.

  • Insite: Morfar (200 000 kr)

   Produktionen Morfar bygger på verkliga upplevelser och handlar om två män och deras morfäder som kämpade på var sin sida i andra världskriget.

   Föreställningen är en fusion mellan teater och levande musik. En trombonist och en skådespelare agerar i en föreställning med vandrande publik.

   Föreställningen kommer att framföras på svenska, tyska, ryska, engelska och hebreiska och för turné.

  • Karavan: Karavan som plattform (75 000 kr)

   Projektets syfte är att Karavan ska stärka och utveckla sin roll som plattform för verksamma cirkusartister i Skåne.

   Daglig träning för professionella cirkusartister och öppen träning för avancerade amatörer kommer att ingå. En sammanhållande koordinator, som ska arbeta med administration och vissa fortbildningsaktiviteter, är en viktig del av projektet.

  • KKV-Textiltryck Malmö: En plattform för gestaltningsuppdrag (100 000 kr)

   Projektets syfte är att förstärka kommunikationsvägarna mellan konstnärer och beställare och i förlängningen stimulera möjligheterna för konstnärer att utföra gestaltningsuppdrag på KKV Textiltryck Malmö.

   Visionen är att företag och institutioner ska se konstnärer och verkstad som en självklar tillgång för uppdrag av hög konstnärlig kvalitet och specialkunskap inom området textila material och tekniker.

   KKV Textiltryck Malmö

  • Konsthantverkscentrum (KHVC): Utvalt i Skåne, fas 2 (115 000 kr)

   KHVC och Skånes Hemslöjdsförbund vill utveckla ett långsiktigt samarbete i syfte att stärka konsthantverk och slöjd i Skåne.

   Utövare och publik ska bjudas in till ett återkommande kvalitetsevenemang - en jurybedömd utställning vart tredje år - som ska stimulera till och premiera nytänkande och utveckling inom området.

   Första utställningen äger rum 2015 och kommer att visas på Form/Design Center, Tjörnedala konsthall och Dunkers kulturhus, Helsingborg, med föredrag och levande verkstäder inom området konsthantverk, slöjd och handgjord form.

   Konsthantverkscentrum (KHVC)
   Hemslöjden.org - Skånes Hemslöjdsförbund

  • Kulturen: Skånes moderna kulturarv (150 000 kr)

   Projektet inriktas på efterkrigstidens kulturarv med utgångspunkt i temat "kök" och har ett särskilt fokus på kvinnornas roll i samhället under efterkrigstiden.

   Bidraget ska stärka samarbetet mellan folkhögskolor och museer och säkerställa folkhögskolornas engagemang i projektet.

   Bidraget avser den inledande delen av projektet som bland annat består av en inspirationsdag med föreläsare samt studiecirklar.

   Kulturen

  • Lilith Performance Studio: Lagos, Västafrika – Malmö, Norden (150 000 kr)

   Lilith Performance Studio i Malmö genomför under 2015 ett stort samarbetsprojekt med fokus på västafrikansk och nordisk performance.

   Projektet Lagos, Västafrika – Malmö, Norden drivs tillsammans med Centre for Contemporary Art (CCA) i Nigeria och den konstnärliga ledaren för Oslo Kunstforening.

   Syftet är att skapa ett utbyte mellan Norden och Västafrika för att lära mer om performance som konstnärlig uttrycksform genom möten och workshops samt visa fyra nyproducerade performanceverk i Malmö.

   Lilith Performance Studio

  • Malmö Arab Film Festival: MAFF 2014 (150 000 kr)

   Malmö Arab Film Festival har blivit en stor filmangelägenhet i Europa. Inom huvudfestivalens verksamhet ska minifestivaler för barn och unga äga rum i bland annat Helsingborg, Landskrona och Kristianstad.

   Minifestivalerna ska innehålla långfilmer, dokumentärfilmer, ett kortfilmspaket och ett seminarium.

   Genomförandet beräknas få långsiktiga effekter och ha stor betydelse för mångfalden av filmkulturell utveckling för barn och unga, lokalt och regionalt.

   Malmö Arab Film Festival

  • Malmö museer: Musund 2014 (100 000 kr)

   Musund är den enda mötesplatsen i regionen som kontinuerligt sammanför medarbetare från arkiv-, biblioteks- och museisektorn i Öresundsområdet. Mötesplatsen är ett av få exempel på samarbete kring kompetensutveckling mellan Skåne och Själland.

   Genom att möta kända föreläsare från regionen, nationellt och internationellt, skapas förutsättningar för innovativa arbetsmetoder för museerna.

   Musund 2014 äger rum i 30 september-1 oktober 2014.

   Musund.net

  • Memory Wax: Sound & silence (120 000 kr)

   Dansteater för målgruppen 1-3 åringar i samarbete med Teater Sagohuset, Lund.Föreställningen görs med rörelse och ljud/tystnad som främsta uttryck.

   Under förarbetet besöks förskolor för att prova delar av föreställningen och förskolegrupper bjuds in till teatern för publika repetitioner. Produktionen görs tillgänglig för turné.

   Memory Wax

  • Moriska Paviljongen/Re: Orient: Jewish Cultural Season (250 000 kr)

   Projektet syftar till att lyfta fram bredden av judisk kultur idag, genom återkommande högkvalitativa program inom musik, film och litteratur på Moriska Paviljongen i Malmö.

   Genom att synliggöra och manifestera den judiska kulturen vill Moriskan göra skillnad och skapa förändring på lång sikt.

   Projektet planeras i samarbete med Föreningen för Judisk kultur i Sverige och äger rum från oktober 2014 t.o.m. mars 2015.

   Moriska Paviljongen

  • Rörelsen - Koreografer i Skåne: Under (200 000 kr)

   Syftet är att skapa ett fysiskt "totalteater"-verk med element av improvisation och "äkta skeenden" på scenen. För research och utvecklingsarbete har projektet fått residens i Lissabon, Liverpool, London och Inkonst i Malmö.

   Projektgruppen har möjligheter att möta publik under arbetsprocessen på de olika residensorterna. Premiär i Malmö, därefter föreställningar i Helsingborg, Lund, London och Edinburgh.

  • Skillinge Teater: Måsen (200 000 kr)

   Föreställningen Måsen av Anton Tjechov ska göras i samarbete med den franska teatergruppen Collectif Masque och utöver 25 föreställningar på hemmascenen, planerar man att spela i Frankrike.

   Skillinge Teater vill i denna produktion förena det svenska naturalistiska scenspråket med det mångkulturella formspråket från Paris.

   Skillinge Teater

  • Skånes Hemslöjdsförbund: Framtiden för hemslöjdens samlingar i Skåne (225 000 kr)

   Hemslöjdsrörelsen förvaltar ett värdefullt och unikt kulturarv som ofta förbises, inte minst gäller det textilhantverket - ett hantverk som framför allt engagerat kvinnor.

   Projektet fullföljer digitaliseringen av hemslöjdsarkiven i Skåne och gör samlingarna tillgängliga genom portalen www.digitaltmuseum.se.

   Projektet delfinansieras bland annat av Nämnden för Hemslöjd och planeras pågå till och med 2016. Bidraget avser aktiviteter till och med år 2015.

   Hemslojden.org - Skånes Hemslöjdsförbund

  • Smockadoll/Dracopis/Språka/Bushwick Club: Bushwick Book Club Pocket (50 000 kr)

   Smockadoll ska ta fram ett mindre format av sitt Bushwick Book Clubkoncept för att göra det ekonomiskt överkomligt för bibliotek och andra mindre scener runtom i regionen.

   Erfarenheterna från samarbetet med Garaget i Malmö ska utvecklas med bland annat bokcirkel och mindre arrangemang. Dialog pågår med flera bibliotek i regionen.

   Smockadoll förlag

  • Smockadoll/Dracopis/Språka/Bushwick Club: Fun ways of promoting reading – international workshops (40 000 kr)

   Bushwick Book Club, Malmö, ska möta sin amerikanska förlaga i New York för konceptutveckling och workshop. Man vill undersöka vägar till en yngre publik och en större etnisk bredd samt genomföra en Bushwick Book Club-kväll med två svenska artister.

   Smockadoll förlag

  • Stiftelsen Wanås Utställningar: WRAP (150 000 kr)

   Med WRAP - Wanås Residency Arts Program - vill Wan��s utforma ett samtida ateljévistelseprogram med tre grenar: Artist in Residency, Educational Artist in Residency och Writer in Residency. Syftet är att ge förutsättningar för fler kulturområden att stärka förutsättningarna för konstnärligt och kulturellt skapande genom vistelse på Wanås.

   Primär målgrupp är konstnärer och författare. Sekundär målgrupp är kulturutövare i Skåne samt barn i åldrarna 12-18 år som möter konstnärerna i workshopssammanhang.

   Wanås

    

  • Teater Foratt: Anti – Friheten på barrikaderna (150 000 kr)

   Friheten på barrikaderna är ett projekt vars syfte är att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter och politiska utveckling i den arabiska världen genom att kombinera opera, teater och dokumentära inslag.

   Det blir en musikalisk föreställning med barockmusik från Händels Rinaldo till den nyare egyptiska genren Mahraganat. Huvudtema är revolution och emancipation.

   Produktionen görs i samarbete med bland annat Folkoperan i Stockholm och Malmö Opera.

   Teater Foratt

  • Teater Frank: Ta vad du behöver (150 000 kr)

   Ta vad du behöver är en nyskriven satirisk show, en metamusikal om livets och konstens villkor.

   Föreställningen ska spelas på Teaterlogen i Yngsjö, Kristianstadstraktens sommar-scen, och handlar om hur man gör en föreställning. Huvudpersonen är den ryskfödda entreprenören Tatjana Galejvna som fått uppdraget att producera en galaföreställning för att hylla Kristianstads 400-årsjubileum.

  • Teater JaLaDa: Tyst (200 000 kr)

   Tyst är en föreställning om flickan Nadja som slutar tala efter att hon kommit till Sverige. Företeelsen kallas elektiv mutism och inträffar när någon utsätts för psykisk påfrestning och reagerar med att tiga.

   Teatergruppen vill undersöka vilka svårigheter och hinder som kan finnas när barn ska tillägna sig ett nytt språk. För barn i åldern 3-5 år.

   Jalada

  • Teater Variant: Jordägarna (125 000 kr)

   Jordägarna är en fri tolkning av Björn af Kleens reportagebok Jorden de ärvde med nyskriven musik.

   Avsikten med projektet är att problematisera värderingar, privilegier och uppfostringsmetoder.

   Föreställningen riktar sig i huvudsak till elever i högstadiet och gymnasiet men kommer även att spelas offentligt. Produktionen görs i samarbete med bl.a. Malmö Stadsteater och Turteatern i Stockholm.

  • Teaterrepubliken: Tårta och terrorister (150 000 kr)

   Tårta och terrorister är en föreställning som problematiserar det politiska våldet, självförsvar och demokrati. Pjäsen börjar som en monolog för att gå över i ett kapardrama där publiken tas som gisslan.

   Diskussioner förs med skånska riksteaterföreningar för spelningar på turné.

   Teaterrepubliken

  • Ystads konstmuseum: Samtidskonst för barn (220 000 kr)

   Syftet med projektet är att göra en högklassig samtidskonstutställning med ämnen som är angelägna för barn.

   Utställningen curateras utifrån ett konstpedagogiskt perspektiv som lyfter konstpedagogiska frågor och prövar nya metoder och arbetssätt. Genom samtal med barn i åldern 6-12 år ska Ystads konstmuseum, tillsammans med konstnärer, hitta angelägna ämnen och ingångar att presentera samtidskonst.

   Projektet kommer att vara ett bidrag till det regionala samarbetsprojektet Barnens Bästa Biennal 2015.

   Ystad.se - Ystads konstmuseum

Bidrag till biblioteksutveckling

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2016
  • Båstad bibliotek: Vi läser film (100 000 kr)

   Båstad bibliotek beviljas 100 000 kronor för projektet "Vi läser film". Syftet är att lyfta fram skönlitteraturen ur ett annat perspektiv. I läsprojektet gör man ett urval av romaner som är eller ska bli filmatiserade och vill på så vis nå nya målgrupper genom att göra kopplingen med rörlig bild. Målgruppen är unga och vuxna i Båstad kommun med specifikt fokus på nya svenskar. Samverkan sker med lokala aktörer som till exempel Bjäre bokhandel, men också samarbeten med föreningen Film i Båstad, Lilla Filmfestivalen, skolor och vuxenutbildningar. En mängd olika lässtimulerande aktiviteter kommer att erbjudas inom projektet.

  • Eslövs bibliotek: Kreativiteket (100 000 kr)

   Eslövs bibliotek beviljas 100 000 kronor för att snabbare kunna utveckla sin satsning på bibliotekets maker space – Kreativiteket. I projektet ska olika aktiviteter genomföras, både planerade och genomförda av bibliotekspersonal men också på initiativ av biblioteksanvändarna. Syftet med projektet är att öka användarnas engagemang och delaktighet i bibliotekets verksamhet och att skapa en mötesplats där besökare kan utbyta kunskaper och information. En hel del av projekttiden kommer att användas till nätverkande för att öka delaktigheten och att utveckla biblioteket till en plats där sociala kontakter skapas mellan besökare och ett lärande mellan besökarna sker.

  • Folkbiblioteken i Lund: Lund läser (100 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund beviljas 100 000 kronor för "Lund läser", ett stort stadsläsningsprojekt med mål att bli Lunds största bokcirkel. Genom en rad insatser, författarbesök, cirklar, föreläsningar, pop-up bibliotek, teater och musik vill man nå nya besökare. Gymnasieskolan är involverad liksom nybörjarklass i svenska. Samarbete med bland annat Buschwick Book Club. Alla bibliotek i kommunen är med i projektet och böcker kommer att delas ut på oväntade ställen. Man planerar en uppföljning kallad "Lilla Lund läser" som skall kopplas till Litteralund. Projektet har även fått finansiering av Statens kulturråd.

  • Helsingborg bibliotek: Min första tid i Helsingborg – min nya stad (200 000 kr)

   Helsingborg bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Min första tid i Helsingborg – min nya stad". De vill genom projektet få stöd med att prova och utforska hur biblioteken kan utveckla sin roll för nyanlända och som aktör för integration. Helsingborgs bibliotek samlas kring temat: Lyssna, berätta, uppleva, lära och förstå. Genom att knyta Helsingborgs historia till var och ens egen kulturhistoria kan språket, tekniken och det sociala umgänget förena livsvärldar. I projektet bygger de vidare på det samarbetet som redan finns med Volontärcenter genom att fördjupa och utvidga språkcaféerna. Även studieförbunden har en roll i samarbetet.

  • Landskrona bibliotek: Börja ladda fortsätt läsa (300 000 kr)

   Landskrona bibliotek beviljas 300 000 kronor för projektet "Börja ladda fortsätt läsa". Syftet med projektet är att personer med försvagad syn ska få lära sig att själva ladda ner e-böcker på en läs- eller surfplatta på vilken de fritt kan välja textstorlek. På så sätt slipper de bära hem tunga böcker och kan dessutom låna utan att behöva ta sig till biblioteket. Framförallt får de tillgång till bibliotekens hela utbud av e-media. Landskrona bibliotek ska i samarbete med tio bibliotek i nordvästra Skåne ta fram en metodik som även andra bibliotek i Skåne enkelt ska kunna lära ut. Projektet ska även utbilda en grupp ambassadörer inom till exempel pensionärsföreningar, studenter eller anhöriga så att de i sin tur kan sprida och lära ut metoden till fler.

  • Landskrona bibliotek: Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg (200 000 kr)

   Landskrona bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg". De tio kommunerna i Skåne nordväst-samarbetet deltar i projektet. Projektet bygger på det tidigare läslyftprojektet i Landskrona och vänder sig till nyanlända som genomgår Komvux. Det syftar till att ge bättre läsförståelse och skapa läslust. Genom projektet vill man inom Familjen Helsingborg nå fler vuxna med svenska som andraspråk. Samverkan kommer att ske med författarna av de lättlästa böckerna samt ett utvecklat samarbete med Komvux-lärarna.

  • Malmö stadsområdesförvaltning Öster: Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga (50 000 kr)

   Malmö stadsområdesförvaltning Öster beviljas 50 000 kronor för projektet "Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga". Projektet vill underlätta för barn som har anhöriga som drabbats av allvarliga svårigheter. Genom att utbilda personalen och utöka samverkan med andra parter vill biblioteket bli bättre på att stödja barn och deras föräldrar med hjälp av insatser med litteratur och olika kulturaktiviteter.

  • Sjöbo bibliotek: Läsfrämjande i förskolan (150 000 kr)

   Sjöbo bibliotek beviljas 150 000 kronor för pilotprojektet "Läsfrämjande i förskolan". Ett samarbete mellan förskolor och bibliotek (380 barn och 74 personal) för ökad tillgång till litteratur och konst för att bryta negativ attityd till läsning och sociala mönster. Biblioteken ger sig ut i förskolorna och även föräldrarna skall vara en målgrupp. Återkommande workshops med kulturutövare för att utveckla läsfrämjande metoder. Utbildning med läsambassadör för föräldrar och förskolepersonal, familjeträffar på dagis och bibliotek. Kontinuerligt arbete med barngrupperna. Språken uppmärksammas. Projektet har också fått finansiering av Statens kulturråd.

  • Skurups kommun: Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer (50 000 kr)

   Skurups kommun beviljas 50 000 kronor för projektet "Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer". Skurups bibliotek vill starta en bokcirkel som ett led i integrationsprocessen och som ett sätt att skapa en mötesplats för kvinnor från olika kulturer för att träffas och utbyta tankar utifrån böcker som väljs att läsa tillsammans. Deltagarna ska dessutom fungera som referensgrupp för bibliotekets inköp av mångspråkslitteratur.

  • Staffanstorp bibliotek: Förstudie - Digital skillshare (49 000 kr)

   Staffanstorp bibliotek beviljas 49 000 kronor för projektet Förstudie - Digital skillshare. De vill göra en förstudie för ett eventuellt framtida projekt med syfte att höja bibliotekspersonalens kompetens inom det digitala området. I förstudien ska de undersöka om projektet går att genomföra för alla biblioteken i sydvästra Skåne, vad det skulle kosta och om vinsterna med projektet matchar kostnaderna.
   Genom projektet vill de möjliggöra kollegialt lärande där de kan lära av varandra och genomföra ett mer omfattande erfarenhetsutbyte. Innehållet ska grundas på personalens egen kompetens och deras behov av ny kompetens.

  • Svedala bibliotek: Barn i det meröppna biblioteket (80 000 kr)

   Svedala bibliotek beviljas 80 000 kronor för att undersöka hur det meröppna biblioteket i högre grad kan tillgängliggöras för barn i åldern 7-12 år, bibliotekets prioriterade målgrupp. Genom att fördjupa kunskapen om meröppna bibliotek ur ett barnperspektiv vill de kunna stödja barnen när de besöker den obemannade biblioteksmiljön. De vill ge barnen inflytande och tillsammans med dem skapa en biblioteksverksamhet som är relevant. De vill titta på metoder som kan förmedla bibliotekariernas kompetens under meröppettiden. I projektet vill de också undersöka om det krävs nya sätt att kommunicera med barnen på och om de kan använda sig av digitala lösningar i kommunikationen.

  • Åstorps kommun: Fantastiska filialer (75 000 kr)

   Åstorps kommun beviljas 75 000 kronor i bidrag för "Fantastiska filialer" för att göra en förstudie hur man kan utveckla filialerna i kommunen. Filialerna i kommunen behöver göra en översyn av sina verksamheten och aktivt hitta strategier för att inte i förlängningen bli renodlade skolbibliotek eller endast ett hämtställe för reserverade medier. Åstorps kommun har en ambition att arbeta mot den nationella trenden och ombilda filialerna till levande närbibliotek som möjligen inte skall ha en traditionellt brett och aktuellt bestånd, utan mer fokusera på att bli besökta och angelägna för medborgarna i närsamhället, som aktivt lokalt förankrade kulturhus i mindre skala.

  • Örkelljunga bibliotek: Biblioteket - en möjliggörare (50 000 kr)

   Örkelljunga bibliotek beviljas 50 000 kronor för projektet Biblioteket - en möjliggörare. I projektet vill man stimulera kommunens invånare att bidra med sina kunskaper istället för att enbart passivt ta emot det som erbjuds. De vill undersöka hur de kan utveckla sin roll som möjliggörare. Syftet med projektet är att synliggöra och lyfta delningskulturen och arbeta fram metoder som förstärker detta.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2015
  • Svedala bibliotek: Profilbibliotek för seniorer (30 000 kr)

   Svedala bibliotek beviljas bidrag om 30 000 kr för projektet "Profilbibliotek Senior". Projektet syftar till att utveckla metoder och samverkan för att utveckla den uppsökande biblioteksverksamheten. Biblioteket ska i samverkan med omsorgsförvaltningen, brukare, personal och anhöriga utveckla ett målgruppsanpassat arbetssätt genom att arbeta fram en pilot: profilbibliotek senior. Metoden/piloten ska sedan kunna användas i andra sammanhang för att komma närmare invånarna och kunna erbjuda bättre service för invånare med begränsad möjlighet att ta sig till ordinarie bibliotekslokaler.

  • Lindängenbiblioteket, Malmö stad: Förstudie till ett nytt bibliotek/kulturhus på Lindängen (200 000 kr)

   Lindängenbiblioteket, Malmö stad, beviljas stöd om 200 000 kronor för projektet "Förstudie kring ett nytt bibliotek/kulturhus på Lindängen". Lindängenbiblioteket och stadsområdesförvaltning söder ska i samverkan med medborgare och aktörer i lokalsamhället undersöka hur framtidens mötesplats/kulturhus kan bidra till ett socialt hållbart Lindängen. Genom kunskapsutveckling, lokalt och internationellt, metodutveckling, brukarinvolvering och nätverk ska projektet rusta biblioteket att bättre möta en mångspråkig befolkning och stärka bibliotekets roll i ett interkulturellt lokalsamhälle. Projektet ska också undersöka och utveckla förutsättningarna för möten mellan bibliotekspersonal och invånare, i samarbete med forskare på Malmö högskola, och hur återkoppling kan ske till dem som har deltagit i medborgardialog.

  • Kristianstads stadsbibliotek: Mångspråk Skåne NO 3.0 (100 000 kr)

   Kristianstads stadsbibliotek beviljas bidrag om 100 000 kronor för kompetensutveckling kopplat till utvecklingen av den mångspråkiga biblioteksverksamheten. Med utgångspunkt från erfarenheterna av tidigare, regionalt finansierade, mångspråksprojekt i Skåne nordost, ska biblioteket arrangera en seminarieserie för bibliotekspersonal i Skåne för att höja kvaliteten på arbetet gentemot den prioriterade målgruppen som är personer med annat modersmål än svenska. Seminarierna kan fokusera på läget i världen, områden eller länder som människor flyr eller har flytt ifrån, olika läsvanor, analfabetism och bemötande av personer med olika språklig, kulturell eller utbildningsbakgrund.

  • Folkbiblioteken i Lund: Förstudie gemensam katalog och mediesamarbete Skåne sydväst (85 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund beviljas 85 000 kronor för projektet "Förstudie gemensam katalog och mediesamarbete Skåne sydväst". Syftet är att undersöka möjligheten för en katalogsammanslagning i Skåne sydväst och utveckla mediesamarbetet mellan biblioteken i kommunerna Eslöv, Höör, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Biblioteken ska inom projektet undersöka befintliga samarbetsmodeller och hur arbetet med en gemensam katalog ska organiseras när det gäller exempelvis ekonomi, transporter, låneregler och systemparametrar.

  • Ystads bibliotek: Medieplan för Bibliotek Skåne Sydost (240 000 kr)

   Ystads bibliotek beviljas bidrag om 240 000 kronor för projektet "Medieplan för Bibliotek Skåne Sydost". Syftet är att ta fram en gemensam medieplan för biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommun. Arbetet är ett steg i ett fördjupat kommunöverskridande mediesamarbete. Biblioteken ska inom projektet bland annat undersöka om funktioner (till exempel medieinköp) kan samordnas, utvecklingsmöjligheter kring logistiken som minimerar transporternas negativa miljöpåverkan samt påbörja ett gemensamt mediestrategiskt arbete i syfte att ta fram en gemensam medieplan för de fem kommunerna.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2014
  • Biblioteken i Skåne NO

   För utveckling och fördjupning av arbetet med mångspråk vid biblioteken i Skåne NO (Bromölla, Hörby, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge).

  • Biblioteken i Skåne NO

   För utveckling och fördjupning av arbetet med mångspråk vid biblioteken i Skåne NO (Bromölla, Hörby, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge).

  • Biblioteken i Skåne NV

   För en förstudie kring möjligheterna att visualisera det mångspråkiga beståndet på de lokala biblioteken i Skåne NV (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) genom digitala skyltar.

  • Biblioteken i Skåne SO

   För en genomförandeplan för övergång till klassifikationssystemet Dewey för biblioteken i Skåne SO (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad).

  • Folkbiblioteken i Lund

   Kulturnämnden har beviljat Folkbiblioteken i Lund ett anslag om 130 000 kronor för projektet Banditsagor på bibliotek. Biblioteket vill i samarbete med teatergruppen Banditsagor ta fram en föreställningsform för vuxna som är anpassad för att spelas på bibliotek runt om i Skåne. Föreställningen skall utnyttja bibliotekets möjligheter med form och innehåll anpassat efter biblioteksmiljön och göra det till en “magisk” spelplats. Inte enbart genom att med den färdiga pjäsen släppa in scenkonsten på ett nytt sätt, utan att även skapa en ny form för samtal om konst och kultur på biblioteket, som bjuder in till dialog och delaktighet. 

  • Kävlinge bibliotek

   För mångspråksprojektet Språkfrämjande aktiviteter i kommunsamarbete.

  • Lomma kommun

   Kulturnämnden har beviljat Lomma bibliotek ett anslag om 80 000 kronor för projektet Lomma kulturarv som digital hembygdsbok. I projektet ska biblioteket arbetat tillsammans med olika aktörer för att formulera och tillgängliggöra hembygdshistorien med hjälp av digitala verktyg. Bland möjliga samarbetspartners nämns kommunens arkiv, hembygdsföreningar, studieförbund samt lokala företag. 

    

  • Malmö kommun

   Kulturnämnden har beviljat Bellevuegårdsbiblioteket i Malmö 35 000 kronor för att arbete med projektet Biblioteket för dig. Inom projektet ska biblioteket arbeta för att öka mångfalden bland besökarna genom samarbete med föreningar i närområdet. På så sätt vill de motverka segregation och utanförskap. Ett annat mål för biblioteket är att utveckla sina arbetsmetoder med hjälp av tekniska möjligheter.

  • Malmö stadsbibliotek

   Kulturnämnden har beviljat Malmö stadsbibliotek ett anslag om 150 000 kronor för följeforskning av verksamhetsutvecklingen av lilla slottet bibliotekets barnavdelning. Syftet med projektet är att, i samarbete med forskare från Göteborgs universitet och Borås Högskola, under utvecklingsprojektet Lilla slottet genomföra en följeforskning med fokus på barn och delaktighet.

   Bidrag beviljas till de delar av projektansökan som syftar till att i samverkan med målgruppen skapa ett kvalitativt, varierat och innovativt kultur- och medieutbud för alla Malmös 0-8 -åringar samt etablera Stadsbiblioteket som en attraktiv mötesplats för åldersgruppen och deras vuxna. Denna utvecklingsprocess ska följas av forskare som sedan ska återkoppla sina resultat till verksamheten.

  • Skurups bibliotek

   För mångspråksprojektet Många språk i förskolan.

 • Kulturhusprojekt 2013
  • Bromölla kommun

   Kulturnämnden har beviljat Bromölla kommun 70 000 kronor för folkbibliotek som kulturhusprojekt på Bromölla bibliotek.

   Inom projektet ska Bromölla bibliotek:

   • Bygga upp en förstärkt biblioteksrelation till ungdomar i Bromölla.
   • Etablera biblioteket som en naturlig plats för berättandet i muntlig såväl som skriftlig form.
   • Etablera aktiviteter som stärker Bromölla bibliotek som kulturhus via aktiviteter som skrivande, fotografering design, med mera.
   • Etablera en biblioteksanknuten ung redaktion, som producerar och sprider sina produkter i kommunen.
  • Burlövs kommun

   Kulturnämnden har beviljat Burlövs kommun 66 000 kronor för projektet "Arlövs bibliotek som kulturhus". Arlövs bibliotek fortsätter arbetet med att utveckla biblioteket till ett kulturhus för alla. Liksom i det tidigare kulturhusprojektet är målgruppen kommuninvånare med annat modersmål än svenska, och som inte tidigare brukat använda biblioteket.

   Inom projektet ska Arlövs bibliotek:

   • Ytterligare utveckla och etablera metoder för att nå nya målgrupper och öka invånarnas engagemang och delaktighet.
   • Ytterligare utveckla samverkan med andra aktörer i lokalsamhället.
   • Ytterligare bredda bibliotekets programverksamhet t ex genom att biblioteksbesökarna får ta del av och delta i olika kultur- och konstformer.
   • Utveckla bibliotekets roll i ett mångkulturellt samhälle. Arlövs biblioteks verksamhet ska efter projektet bättre spegla och samspela med det mångkulturella samhälle man verkar i.
  • Kristianstads kommun

   Kulturnämnden har beviljat Kristianstads kommun 25 000 kronor för sin ansökan om att förändra och förbättra biblioteksservicen på Vilan/Charlottesborg.

   Vilan/Charlottesborg är två sammanväxta stadsdelar i Kristianstad. Där bor cirka 3000 invånare, varav en stor andel har mångkulturell bakgrund. I området finns inget bibliotek men ett aktivitetshus med ett program från pyssel och läxhjälp till språk caféer. Bokbussen stannar där varannan tisdag.

   Bidrag beviljas till de delar av projektansökan som syftar till att:

   • Utveckla samarbetet mellan biblioteket och allaktivitetshuset Vilan.
   • Utveckla samarbetet med föreningar och studieförbund som är aktiva i området.
   • Arbete för att göra besökarna delaktiga. Förarbete till "Kultur på Vilan"- programverksamhet i bokbuss och på slottet.
  • Malmö stad

   Kulturnämnden har beviljat Malmö stad 100 000 kronor till Oxie bibliotek för att fortsätta arbetet med "Berättarrummet" med fokus på innehållet och metodutveckling.

   Oxie bibliotek fick utvecklingsmedel inom "Bibliotek som kulturhus" hösten 2012 för att utforska och utveckla ett digitalt berättarrum. Tillsammans med andra professionella aktörer, som skådespelare, författare och dramapedagoger, ska bibliotekspersonalen utveckla verksamheten i Berättarrummet.

   Bibliotekets olika målgrupper ska kunna delta aktivt i utvecklingsarbetet och i projektet ska biblioteket också arbeta för att nå nya målgrupper.

  • Osby kommun

   Kulturnämnden har beviljat Osby kommun 150 000 kronor för projektet "förstudie Osby Bibliotek som ungt kulturhus". Osby bibliotek vill utifrån ett deltagar- och medproducerande perspektiv utveckla biblioteket som en mötesplats för unga och unga vuxna.

   Syftet med projektet är att hitta metoder för att bredda användandet av biblioteket samt hitta nya brukare/brukare som inte hittar till verksamheten idag. Undersöka unga och unga vuxnas behov och intresse inom kulturområdet i Osby kommun samt undersöka hur biblioteket kan bli attraktivt för dessa grupper.

   Inom projektet ska Osby bibliotek:

   • Ta fram en förstudie med fokus på delaktighet och unga/unga vuxna i syfte att utveckla biblioteket till kulturhus, där ung kultur är en bas i samklang med nuvarande befintlig biblioteksverksamhet.
   • Ta fram en handlingsplan utifrån unga/unga vuxnas behov och önskningar baserad på processen med förstudien.
  • Åstorps kommun
 • Kulturhusprojekt 2012
  • Burlöv kommun

   I Burlöv har 37 % invånare med utländsk bakgrund, få personer ur denna målgrupp kommer till bibliotekets program. Biblioteket vill koncentrera sig på att nå dem som vanligtvis inte besöker arrangemangen – i första hand nysvenskar.

   Det nya för Burlövs bibliotek är dels greppet att göra gruppen nya svenskar delaktiga genom att skapa en referensgrupp via ett språkcafé, dels göra arrangemang på andra språk. Detta passar väl in med huvudprojektets ambitioner till delaktighet och samarbete med lokalsamhället.

   Inriktningen på arrangemang på de olika hemspråken harmonierar också med den regionala kulturplanens strävan att ge ökad synlighet för författare som skriver på sitt modersmål – viktigt både för delaktighet och för språkutveckling.

  • Dalby (Lunds kommun)

   Dalby har en kraftig befolkningsökning och från att ha haft en etniskt homogen befolkning ökar nu andelen personer med utländsk bakgrund. Biblioteket behöver identifiera nya behov och utöka sin verksamhet för att möta de nya målgrupperna.

   De flesta program eller aktiviteter för vuxna är idag på kvällstid. Genom programaktiviteter under dagtid riktade mot vuxna ser man en möjlighet för nyinflyttade Dalbybor att mötas och utbyta tankar och idéer och utveckla biblioteket till ett lokalt kulturhus.

   Man vill undersöka hur ett mindre filialbibliotek kan utvecklas till kulturhus, och söker samarbete med medborgarkontoret i Dalby, ABF Lund och Studieförbundet Vuxenskolan för föreläsningskafé med föreläsningar, konserter och program under dagtid.

  • Helsingborg kommun

   Helsingborgs bibliotek profilerar utbud och aktiviteter till fyra målgrupper: Nya i Sverige, Mediasugna, Föräldrar och Barn & unga. Inom projektet Sagoworkshop – min e-bok, ska bibliotekets personal skapa berättelser på iPad tillsammans med barn mellan 4-6 år, i ett led att nå målgruppen föräldrar. Projektet kombinerar användandet av ny teknik och eget skapande för små barn.

  • Kävlinge och Lomma kommun

   Under 2011/12 har biblioteken i Kävlinge och Lomma arbetat med att utveckla digitala visningsmiljöer. Det projektet är av undersökande karaktär eftersom användning av och innehåll i ett digitalt visningsrum inte är självklart.

   Tillsammans med en producent ska man nu utveckla konceptet genom att kartlägga målgrupper och tillsammans med målgrupperna skapa ett innehåll till de digitala visningsmiljöerna. Projektet syftar också till att öka medborgarnas delaktighet samt att skapa samarbeten för att bilda en stabil organisation, som fortsättningsvis kan arbeta med program och innehåll i de digitala visningsmiljöerna.

  • Landskrona kommun

   Landskrona stadsbibliotek har under 2011/12 arbetat med ett utvecklingsprojekt som fokuserar på att fortbilda personalen inom spelområdet och att utveckla spel, fysiska och digitala, tillsammans med barn. För att vidareutveckla spelprojektet ska stadsbiblioteket samverka med biblioteken i Helsingborg, Lomma, Osby och Oxie samt med Sagomuseet i Ljungby.

   Projektet innehåller kompetensutveckling för personalen när det gäller diskussioner med barn, berättarworkshops och workshops med barn för att utveckla spelmotorn. Projektet är ett sätt för biblioteken att försöka nå nya målgrupper, det lägger fokus på barns och ungas eget skapande och öka barns möjlighet till delaktighet.

  • Oxie kommun

   Projektet syftar till att utveckla ett digitalt programrum för berättelser genom gestaltning. Bland annat vill projektet öka personalens kompetens genom att fördjupa förståelsen av gestaltning genom att knyta till sig kulturpedagog, scenograf eller motsvarande kompetens. Projektet vill stimulera till läsning/berättande genom att låta biblioteket bli en scen för gestaltningar och komplettera berättelser med ljus, ljud, bild och den egna upplevelsen av berättelsen.

   Ett mål är en berättarfestival våren 2013, där målgruppen barn och unga deltar och blir medskapande i projektet. Det här är ett intressant projekt som är väl förankrat i Oxies behov av att kunna erbjuda kulturupplevelser som bygger på egen delaktighet, bland annat i syfte att stimulera de stora grupper av barn och unga som idag saknar mening i sin fritid. Det är även intressant som metodutveckling av gestaltning på bibliotek.

  • Perstorp kommun

   Projektet vill bygga upp en filmstruktur (visning, produktion) i Perstorp som på sikt kan fungera som en motor för den lokala kulturutvecklingen. Kommunen har tidigare fått utvecklingsmedel för filmprojekt i samverkan mellan skolan, ABF, biblioteket och aktörer inom fritids- och näringsliv.

   Som en utveckling av tidigare projekt vill man utöka möjligheter för de ungas egets skapande genom att addera musik och kunskaper om filmproduktion till projektet och då också öka sin samverkan med den kommunala musikskolan med flera. Rörlig bild har en tydlig plats i den nya läroplanen och biblioteket ser mediet som viktigt för demokratins utveckling och har därmed en naturlig plats i biblioteksverksamheten.

   Projektet vill också utveckla formerna för Perstorp Film Fest. Projektet är intressant genom att de tidigare projekten visat på en rörelse och dynamik kring filmen som fört med sig en stark samverkan mellan olika aktörer i Perstorp samt ökat barn och ungas eget skapande.

   Uppbyggnaden av filmstrukturen har en stark potential till att bli den dynamo för den kulturella tillväxten som man hoppas på. Projektet ska också titta på framtida finansieringsmodeller.

  • Skurup kommun

   Projektet är ett led i att förstärka Skurup som filmkommun och visa på bibliotekets möjligheter som nod och drivkraft i att skapa samverkan mellan fritidsgård, folkhögskola, biograf, skola, kulturskola, CinéSkåne, näringsliv, ABF med flera.

   Under tre års tid har grundskolelärare i kommunen utbildats i Rörlig bild och lärande av Dramatiska institutet i Stockholm. Datorer med filmredigeringsprogram finns. Projektet vill nyttja och utveckla den resurs som nu är uppbyggd till att starta en manusskrivarcirkel på biblioteket tillsammans med författare och samverkan med Skurups folkhögskolas film- och skrivarlinje.

   Projektet omfattar också ett filmprojekt för årskurs 6 med fokus på utanförskap och främlingsfientlighet i relation till att vara barn eller ung som flykting i Skurup/Skåne/Sverige/Världen - frågor kring identitet och tillhörighet. Projektet vill bygga upp en modell där tematiken behandlas genom rörlig bild integrerad med studieplanerna för mellan- och högstadiet.

   Projektet är intressant utifrån sin breda samverkan och professionella ingång, där biblioteket som plats och rörlig bild som media kan fungera som katalysator för de aktuella problem som uppstår i kommunen och/eller i omvärlden. På så sätt strävar projektet efter att ge barn och unga, men även andra kommuninvånare, en demokratisk röst och plats. Projektet betonar vikten av uppföljning och utvärdering för att se över en framtida organisation av verksamheten. Projektet är väl förankrat hos intressenter och verksamma aktörer.

  • Åstorps kommun

   Åstorp diskuterar att eventuellt slå samman biblioteksverksamheten med det existerande kulturhuset. .Det finns inget beslut i ärendet, men redan det inledande diskussionsstadiet ställer en rad frågor om bibliotek och kultur och hur verksamheter kan samverka och förstärkas. En viktig aspekt i Åstorp är filmverksamheten eftersom det saknas en biograf i samhället.

   Samverkan och partnerskap med föreningar och enskilda i samhället är avgörande och strategiskt grundläggande, samtidigt som det skall samspela med det offentliga uppdraget. Att testa en dialogorienterad och användarstyrd verksamhetsutveckling i skapandet av kulturhuset är en viktig aspekt.

  • Ängelholms kommun
    

   Ängelholm ska bygga om det existerande folkbiblioteket till ett kulturhus. Det ställer en rad viktiga frågor om ett modernt biblioteks roll och funktion. Inte minst blir det viktigt att undersöka hur biblioteket kan fungera som utvecklingsmotor i processen.

   Samverkan och partnerskap med föreningar och enskilda i samhället är avgörande och strategiskt grundläggande, samtidigt som det skall samspela med det offentliga uppdraget. Att testa en dialogorienterad och användarstyrd verksamhetsutveckling i skapandet av kulturhuset är en viktig aspekt.

Läsfrämjandeprojekt

 • Läsfrämjandeprojekt 2015
  • Studiefrämjandet: Läsfrämjande spelkultur (75 000 kr)

   Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge får 75 000 kronor för projektet ”Läsfrämjande spelkultur” som riktar sig till ungdomar intresserade av japansk ungdoms- och spelkultur. Projektet ska öka nyfikenheten på att både läsa och skriva den japanska diktformen Haiku samt att läsa och skriva scenario för spel. 

  • Höllvikens bibliotek: Ett eget rum (100 000 kr)

   Höllvikens bibliotek, Vellinge kommun, beviljas 100 000 kronor för projektet "Ett eget rum". Inom projektet ska Höllvikens bibliotek utveckla det läsfrämjande arbetet för unga i åldrarna 9-13 år. Biblioteket ska genom att inhämta kunskap, idéutveckling och utveckling av målgruppsarbetet, hitta vägar att bättre stimulera barnen att hitta sin läslust och kreativitet.

  • Landskrona stadsbibliotek: LäslyftVux i Landskrona (45 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek beviljas bidrag om 45 000 kronor för projektet "LäslyftVux i Landskrona". Syftet är att utveckla metoder och samarbeten för att ge eleverna inom vuxenutbildningen bättre läsförståelse och väcka deras lust till läsning. Dels genom att stärka samarbetet mellan pedagoger och bibliotek, dels genom bokprat och författarträffar. Målgruppen är vuxna med svag läsförståelse och annat modersmål än svenska. Projektet ska också skapa en gemensam pedagogisk grund för det lässtimulerande arbetet för vuxenstuderande, för att bättre utnyttja den unika kompetensen hos bibliotekarier och pedagoger. Samverkan ska ske med SFI, GRUV (Grundläggande vuxenutbildning) och GY (gymnasieutbildningen) i Landskrona.

  • Malmö stadsbibliotek: Litteratur för läsare från Somalia och somalisk litteratur för läsare (200 000 kr)

   Malmö stadsbibliotek beviljas bidrag om 200 000 kronor för projektet ”Litteratur för läsare från Somalia och somalisk litteratur för läsare”. Syftet är att stärka läsintresset i den somaliska språkgruppen och öka kunskapen om somalisk litteratur/författare bland läsare. Projektet rymmer aktiviteter som Festival på Garaget, läsecirklar, sagostunder, författarbesök, studieresa till ”Somali Week Festival” i London samt samverkan mellan stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken, somaliska litteratur- och kulturfestivalen och somaliska kulturföreningar i regionen.

 • Läsfrämjandeprojekt hösten 2014
  • ABF Österlen: Flerspråkig bokcirkel i Borrby (30 000 kr)

   Projektet syftar till att bilda en flerspråkig studiecirkel för unga vuxna där alla utgår från samma material på det egna modersmålet, medan diskussionen sker på svenska. Genom skönlitterära texter vill man öka läskunnighet och läsförståelse hos målgruppen nyanlända unga vuxna.

  • Bilda Syd: Word! - The Story (50 000 kr)

   Projektet syftar till att skapa läs- och skrivlust hos ungdomar genom hiphopens fyra element – dans, rap, DJ-ing och graffiti. Man vill utveckla förmågan att i ord och genom musiken utforska hinder och möjligheter. Genom projektet ska kreativa möten mellan de deltagande ungdomarna i Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Staffanstorp äga rum. Detta är en fortsättning av vårens projekt.

  • Kristianstads stadsbibliotek: Litterär Salong för unga (75 000 kr)

   Projektet vänder sig till unga vuxna 16-25 år. Upplägget är fem salonger med minst två inbjudna författare var gång, bokcirklar, skrivworkshops och inspelade podcast. Var salong har ett tema med hög aktualitet för målgruppen som ungas arbetsvillkor, poesi som politisk handling, etnicitet och kulturellt kapital. Projektet sker i samarbete med kulturhuset Barbacka, gymnasieskolor, Folkuniversitetet och Kristianstadsbladet.

  • Landskrona stad: LAB – Lära Arbeta Bo (75 000 kr)

   Med avstamp i vandringsutställningen Varning! Läsning pågår, ska man utveckla en metodik för att via olika aktiviteter locka fram berättelser och väcka lust till läsning som i sin tur kan bidra till ökad språkförståelse och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Målgrupp är i första hand flickor och unga kvinnor i socialt utsatta familjer och grupper i Landskrona. Projektet vill hitta hållbarhet och synergieffekter i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, fria kulturarbetare och organisationer i den idéburna sektorn.  Projektet löper över flera år och har även fått stöd av Kulturrådet. Projektet beviljades 25 000 kronor i vårens projektomgång.

  • Malmö stadsbibliotek: Litteratur i mellanrummen (80 000 kr)

   Stadsbiblioteket vill i samarbete med Folkuniversitetet testa olika metoder för att skapa och använda mellanrum i staden där läsfrämjande och folkbildande broar eller möten kan uppstå och generera ett ökat intresse för läsning.

   • Genom att organisera insatser i studiecirkelformat genom film, böcker och studiebesök/samtal
   • Genom att samla målgruppen till nya oväntade platser i staden
   • Genom att arbeta uppsökande med pop-up-bibliotek, i detta fall i form av en lådcykel

   Målgrupp för projektet är unga vuxna i åldern 19-26 år.

  • Staffanstorps bibliotek: Språkglädjen (50 000 kr)

   Barn 0-6 år utgör 10 procent av Staffanstorps befolkning. Staffanstorps bibliotek vill tillsammans med familjecentralen, öppna förskolan, BVC-mottagningar och kommunens resurscentrum skapa hållbara strukturer för samarbete runt små barns språkutveckling.

   Utifrån projektmedlemmarnas erfarenheter och kunskap tänker man göra ett urval av media som sedan ska finnas i språkstimulerande väskor att låna från institutionerna. Instruktionsmaterial på olika språk, i text och som film, kommer att produceras och projektet marknadsföras via logoped och utvecklingspedagog till bl a förskolor, dagbarnvårdare och demonstreras för föräldrar och personal.

 • Läsfrämjandeprojekt våren 2014
  • ABF Malmö: Brev från verkställigheten (50 000 kr)

   Genom en skrivarcirkel i brevform inspirerad av bland annat Writers in Prison Network vill man främja skrivande hos kvinnliga fångar, skapa gemenskap, sprida berättelser samt öka samarbetet mellan kulturlivet och olika sociala skyddsnät i regionen. Samarbete etableras mellan poeter, författare, forskare och kriminalvården.

  • ABF Skåne: Fram för boken hör och häpna (50 000 kr)

   För att öka lust och läsvana bland vuxna och unga vuxna vill ABF Skåne introducera högläsning som metod och konstform både i studiecirkel och publikt. I projektet kommer samverkan kring läsfrämjande öka mellan ABF och biblioteken i Skåne.

  • Bilda Syd: Word 2.0 (50 000 kr)

   Projektet syftar till att skapa läs- och skrivarlust med hiphopens fyra element som verktyg (dans, rap, DJ-ing och graffiti). Bilda syd vill utveckla förmågan att i ord och genom musiken utforska hinder och möjligheter.

   En grupp med inriktning på litteratur, läsande och skrivande ska stödja och inspirera gruppernas arbete. Man skapar mötesplatser där ungdomar från olika städer kan utbyta erfarenheter och idéer. Projektet ska utveckla samarbetet med studieförbundet Bilda och bibliotek som är aktiva i de aktuella områdena.

  • Burlövs bibliotek: Utformning av läsprojekt när ungdomar själva får bestämma (30 000 kr)

   Biblioteket vill, tillsammans med en referensgrupp av ungdomar från högstadiet på skolor i Åkarp och Burlöv, utforska nya sätt att arbeta läsfrämjande och reflektera över metoder.

   Målet är att utveckla arbetet mot en grupp som biblioteket har svårt att nå för att få in det i ordinarie verksamhet och man vill göra ungdomarna delaktiga från planeringsstadiet.

  • Folkuniversitetet: Flerspråkiga bokcirklar (20 000 kr)

   Genom en flerspråkig studiecirkel där alla utgår från samma material men från sitt eget modersmål och diskussionen sker på svenska vill man öka läskunnighet och läsförståelse för att kunna tillgodogöra sig främst skönlitterära texter.

   I projektet ska man öka samverkan mellan bibliotek, familjecentral och Folkuniversitetet i några stadsdelar i Helsingborg samt utveckla metoden för flerspråkig studiecirkel.

  • Hässleholms bibliotek: Cirklar på vattnet (15 000 kr)

   Många som är inskrivna på behandlingar eller har andra kontakter med socialtjänsten har också läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans med Socialförvaltningen ska biblioteket genomföra två bokcirklar med lättläst för vuxna klienter, varav en grupp invandrarkvinnor. I läsecirklarna kommer bibliotekarie och terapeut att arbeta tillsammans.

  • Höganäs bibliotek: Handplockade böcker för dig (35 000 kr)

   När föräldrar väntar på barn som tränar på Höganäs Sportcenter har de ofta yngre syskon med. För dem vill man göra en inbjudande bokhörna och ta fram färdiga bokpåsar att läsa på plats och låna hem med hjälp av centrats personal. Det kommer också att finnas bokpåsar för vuxna. Aktiviteter kring läsning kommer att genomföras på centrat och det kommer att tas fram information om läsning.

  • Landskrona stad: LAB Lära Arbeta Bo (25 000 kr)

   Med avstamp i vandringsutställningen "Varning! Läsning pågår", ska man utveckla en metodik för att via olika aktiviteter locka fram berättelser och väcka lust till läsning som i sin tur kan bidra till ökad språkförståelse, och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

   Projektet vill hitta hållbarhet och synergieffekter i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, fria kulturarbetare och organisationer i den idéburna sektorn. Målgrupp är i första hand flickor och unga kvinnor i socialt utsatta familjer och grupper i Landskrona. Projektet löper över flera år och har även fått stöd av Statens Kulturråd.

  • Studiefrämjandet Skåne/Blekinge: Läshundar och folkbildning (40 000 kr)

   Genom att genomföra läsfrämjande åtgärder med läshundar för ungdomar inom högstadiet undersöks hur man inom ordinarie verksamhet och tillsammans med en av medlemsorganisationerna kan stödja elever i skolan. Man vill tillsammans med Brukshundsklubben utveckla konceptet med läshundar i alla studiefrämjandets avdelningar i Skåne.

  • Trelleborgs bibliotek: Läsjakten (50 000 kr)

   Projektet syftar till att på ett kravlöst och lustfyllt sätt öka läslusten och läsförmågan hos pojkar som vistas i idrottsmiljö och är ett samarbete mellan biblioteket och Trelleborgs kultur- och fritidsförvaltning. Ishockeyföreningen Trelleborg Vikings skall utmana en eller flera andra idrottsklubbar i kommunen i läsning. Böcker placeras ut i idrottshallarna och tas med på läger, matcher etcetera. 

Kultur i vården

 • Kultur i vården 2016
  • BUFF: Buff på sjukhus (100 000 kr)

   BUFF är en internationell filmfestival för barn och unga som äger rum varje år med Malmö som bas. Utöver festivaldagarna i mars verkar festivalen även med filmvisningar och andra aktiviteter under året för att främja film för barn och unga.

   BUFF får 200 000 kronor i bidrag för att genom projektet Buff på sjukhus i samarbete med barnsjukvården och sjukhusskolorna i de fyra kommunerna arbeta fram ett koncept så att barn och unga som ligger inne på sjukhusen ska kunna ta del av BUFFs filmutbud och aktiviteter kring film. Projektet finansieras med 100 000 kronor vardera från områdena film och rörlig bild respektive kultur i vården.

   Under 2016 testvisade BUFF några filmer för barn på sjukhus. Genom projektet Buff på sjukhus vill verksamheten bygga en plattform inspirerad av en liknande verksamhet i Belgien för att arbeta mer långsiktigt med utbudet för inneliggande barn.

  • Kristianstad kommun: Kultur gör skillnad i äldreomsorgen (70 000 kr)

   Omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstad kommun har under flera år arbetat med kultur och socialt innehåll i äldreomsorgen. Förvaltningen vill nu göra en film för att ytterligare förankra och implementera arbetet. Målet är att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling och varaktiga strukturer. Filmen ska visa vikten av satsningar på kultur i äldreomsorgen genom att lyfta goda exempel. Målgruppen är bred och filmen ska till exempel visas för politiker, chefer och personal i den egna kommunen. Andra målgrupper är studerande på vårdutbildningar samt andra kommuner i Skåne för att på så sätt sprida Kristianstad kommuns sätt att arbeta med kultur i äldreomsorgen.

  • Malmö stad: Malmö i mitt minne (125 000 kr)

   I Malmö har en kulturstrategi för hela Malmö stadens organisation. Som ett led i detta arbete vill man genomföra ett projekt i äldreomsorgen i södra delen av Malmö. Med utgångspunkt i temat "hemmet" ska äldre malmöbor få möjlighet att vara delaktiga och skapande i kulturaktiviteter som handlar om deras minnen av Malmö. Materialet som produceras och dokumenteras inom ramen för projektet ska synliggöra målgruppens minnen och berättelser om sitt liv och om deras stad. Genom möten, samverkan och praktiskt samarbete mellan brukare, vårdpersonal och professionella kulturaktörer skapas kunskap och erfarenhet kring hur kulturaktiviteter kan bidra till god hälsa och en bättre vardag bland äldre. Projektet kan även ses som ett led i förbättringsarbetet i äldreomsorgen, samt som metodutveckling bland medverkande kulturaktörer. Medsökande: Malmö Stadsarkiv, Malmö konsthall, tre äldrevårdsboenden i SoF Söder, Guldstunder i de äldres vardag och FoU Malmö Stad.

  • Skånes Dansteater: Dans för Parkinson steg 2 (150 000 kr)

   Skånes Dansteater får 150 000 kronor i bidrag för projektet "Dans för Parkinson steg 2". Detta är en fortsättning på projektet "Dans för Parkinson" som dansteatern tidigare fått bidrag till från Region Skåne. Projektet innebär regelbundna dansworkshoppar för personer med Parkinsons sjukdom. Responsen har varit mycket positiv och efterfrågan på att delta i workshopparna är stor.

   Skånes Dansteater får bidrag för att kunna fortsätta utveckla verksamheten under 2017. På så sätt får såväl workshopdeltagarna som workshopledarna möjlighet till fördjupade kunskaper om konceptet och metoderna.

   Skånes Dansteater dokumenterar arbetet och presenterar resultaten efter projektets slut. De kommer också medverka vid konferenser och temadagar för att berätta om sitt arbete.

  • Skånes Dansteater: Dans för Parkinson (100 000 kr)

   Inspirerade av projektet Dance for Parkinsons, ett initiativ från danskompaniet Mark Morris Dance Group i New York, har Skånes Dansteater genomfört ett antal dansworkshoppar på försök för personer med Parkinsons sjukdom. Responsen var mycket positiv och efterfrågan stor. Därför fortsätter Skånes Dansteater att utveckla verksamheten genom att under 2016 erbjuda regelbundna workshoppar för personer med Parkinsons och dess anhöriga. Dansarna som leder workshopparna ska inom ramen för projektet få relevant fortbildning. Konferensen Dansa för livet ska också genomföras inom projektet.

  • Skånes universitetssjukhus, Lund: Vaggvisor och barnvisor som verktyg i barnsjukvården (190 000 kr)

   Skånes universitetssjukhus får 190 000 kronor i bidrag för projektet "Vaggvisor och barnvisor som verktyg i barnsjukvården". Projektet fokuserar på vaggvisor och barnvisor och tanken är att personalen ska känna sig mer bekväma med att sjunga vaggvisor så att de även kan förmedla detta till föräldrar och övrig vårdpersonal. Ett av målen är att lära ut vaggvisor som kan underlätta kommunikation över kulturella gränser.

   De musiker som håller i personalutbildningen ska också ge musikföreställningar för patienterna inom barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus i Lund. Några barn kommer att få erbjudande om att vara med i en inspelning av sångerna. De inspelade sångerna ska användas så att det skapas en länk till musikmötet på sjukhuset och barnens hemmiljö. En interaktiv musikstation på en centralt belägen plats på sjukhuset ska också skapas.

   Förväntningarna inför projektet är att fler barn ska känna sig lugna och trygga och känna igen sig i mötet med sång. Personalen ska få en breddad visrepertoar och föräldrarna stöd till anknytning via sång.

   Erfarenheterna från projektet kommer att spridas till övrig barnsjukvård inom Region Skåne, till exempel genom ett seminarium och/eller en digital presentation.

  • Örkelljunga kommun: Musik och teater som trigger och verktyg (150 000 kr)

   Äldreomsorgen och kultur- och fritidsförvaltningen i Örkelljunga kommun satsar tillsammans på ett projekt där man med musik, teater och gamla bilder, kombinerat med den så kallade reminiscensmetoden, väcker minnen, stärker självkänslan och känslan av tillhörighet hos de äldre. Projektet involverar äldre i kommunens två äldreboenden, Tallgården och Södergården. Satsningen innebär också att en arbetsgrupp mellan äldreomsorgen och kultur och fritidsförvaltningen bildas som stärker satsningen också på sikt.

   Syftet med projektet är att stärka kommunens arbete med kultur och hälsa och främja äldres rätt att ta del av professionell kultur. Projektet genomförs i ett samarbete med Musik i Syd och Riksteatern Skåne, men också det lokala kultur och föreningslivet.

 • Kultur i vården 2015
  • Fragment av liv, Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden (160 000 kr)

   Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden får bidrag för att samordna och administrera projektet "Fragment av liv" som vänder sig till äldreboenden i fyra kommuner; Lund, Vellinge, Trelleborg och Staffanstorp. En pilotversion av "Fragment av liv" prövades med framgång under 2014 inom äldreomsorgen i Landskrona och flera kommuner har anmält intresse för att få del av projektet.

   Det är Kulturföreningen Viva som arrangerar och genomför "Fragment av liv". Projektet består av en förberedande workshop, en gemensam teaterföreställning samt en fotoutställning. Innehållet baseras på intervjuer med ett stort antal personer som växte upp under krigsåren 1939-1945. Projektet bygger på reminiscensmetoden, som kortfattat går ut på att de äldre genom att komma i kontakt med sina minnen och sitt förflutna, bekräftas som individer samt stimuleras att aktivt dela med sig av sin historia. Syftet är att fånga upp de berättelser som finns hos de äldre om vardagslivet under tiden för andra världskriget samt att ge personalen verktyg att samtala med de äldre om ämnet.

   Projektet kan leva vidare genom att boken "Fragment av liv", som tidigare tagits fram, används för högläsning samt genom att personalen använder sig av samtalsmetodiken de fått lära sig. Insatserna följs upp och utvärderas i en redovisning av vad som gjorts, hur många som deltagit och hur de upplevde det samt genom samtal med personalen.

  • Digitalt interaktiva sagor och rörelse utomhus, Barnsjukvården Skånes Universitetssjukhus (147 900 kr)

   Barnsjukvården vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) får bidrag för att ta fram en App för att ge unga patienter och unga anhöriga möjlighet till en aktivitet som främjar lek, rörelse och lärande utomhus. Appen ska vara interaktiv och locka till fantasi och lek längs rutter där familjerna rör sig på sjukhusområdet och till närliggande gröna ytor och parker.

   Projektet äger rum på sjukhuset i Lund. Genom workshopar, dels med interaktionsdesigners, dramaturg/skådespelare, pedagoger, sjukgymnaster och övrig personal och dels med barn, ska idéer om teman, utformning och innehåll vaskas fram. En grupp barn ska vara med och utforma berättelserna i interaktionen.

   Erfarenheterna från projektet ska spridas till övriga sjukhus i Skåne. Projektet är ett pilotprojekt och om allt går bra kan konceptet lätt spridas och anpassas till de andra sjukhusen.

  • Artist in residence, Hälsostaden Ängelholm (100 000 kr)

   Hälsostaden Ängelholm får bidrag för att undersöka hur en konstnärlig utövare kan bidra till att utveckla den salutogena interaktionen mellan patienter, närstående och vårdpersonal. Projektet genomförs i samarbete med Medicon Village. Projektet innebär att en konstnärlig utövare får möjlighet att verka på sjukhuset under 3-6 månader. De sökande konstnärliga utövarna kan vara konstnärer, musiker, författare eller skådespelare.

   Utbytet ska komma alla involverande till godo, ett önskvärt utfall är att projektet mynnar ut i att 1) kulturutövaren får genomföra sitt konstnärliga utvecklingsprojekt, 2) personer som söker vård upplever ökad livskvalité och 3) ett nytt agerande/arbetssätt från personalens sida.

   Projektet vill undersöka förutsättningarna för att "artist in residence" på sikt kan blir en del av en hälso- och sjukvård där en helhetssyn råder och både kropp och själ tas i beaktande.

   Hälsostaden Ängelholm och Medicon Village Advisory Board ska tillsammans stå för urvalsprocessen med hjälp av sakkunniga inom relevant kulturområde.

  • Att delta i sagornas värld med musik, drama och dans- ett kulturprojekt för äldre, Burlövs kommun (150 000 kr)

   Burlövs kommun får bidrag för att förbättra de äldres livskvalitet genom deltagande i kulturella aktiviteter. Tillsammans med Teater Sagohuset och ABF ska vård och omsorg och kultur i Burlöv, utifrån den interaktiva metoden Sagogestaltning, arbeta med musik, dans och berättande. Utgångspunkten är temat "Yrken som försvunnit-framtidens yrken", som även är temat för kommande utställning på Möllegården Kultur.

   I projektet ingår även utbildning för personalen på äldreboendena i kommunen för att de ska kunna fortsätta arbeta med kultur och skapande för de boende. Ett samarbete med högläsningsombuden via biblioteket i Burlöv ingår, samt utbyte mellan barn- och äldreomsorgen.

   En kultur för äldre-grupp ska bildas i kommunen med representanter från utbildnings- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen. Gruppen ska träffas regelbundet och gemensamt ta fram programaktiviteter för kommunens äldre. Tanken är att man ska inspireras och lära av den struktur och organisation som finns inom barnkulturen. Projektet ska dokumenteras fortlöpande i text och bild och ett mål är att sprida metoderna och inspirera andra till liknande insatser.

  • Haikudikter för flera sinnen, Kristianstads kommun (90 000 kronor)

   Kristianstads kommun får bidrag för att poesi ska finnas med i det övergripande arbetet med litteratur för äldre. I projektet ska poeten Tom Sebastian göra poesi tillgänglig för äldre på vård- och omsorgsboenden, för deltagare på mötesplatser samt för personalen. Tom Sebastian har utvecklat metoden "Praktisk poesi" som går ut på att läsa en haikudikt med flera sinnen. Han har tidigare arbetat med metoden inom barn- och ungdomspsykiatrin med lyckat resultat. Syftet med projektet är att berika vårdvardagen och att prova metoden där äldre och personal tillsammans ska kunna hitta en ny väg till upplevelser och sin koppling till språket.

   I Kristianstads kommun samarbetar omsorgsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen om kultur i vården. Kommunen arbetar aktivt med att föra in musik, konst, teater och litteratur i vårdvardagen. Kommunen har ett nätverk för kulturombud med temat litteratur, för att inspirera till att aktivt använda litteraturen i vården.

  • Animerad film på lekterapin, Helsingborgs lasarett (22 500 kronor)

   Helsingborgs lasarett får bidrag för att med hjälp av en mediepedagog, ge barn och unga på lekterapin möjlighet att göra animerad film. Att jobba med animerad film är en helt ny metod för lekterapin i Helsingborg. Precis som annat som görs på lekterapin blir detta ett välbehövligt avbrott för barnen. Det ger en möjlighet att vara kreativ och fokusera på något annat än anledningen till att de är på sjukhus.

   På lekterapin ser man projektet som en möjlighet att prova ett nytt verktyg. Personal från lekterapi och sjukhusskola ska delta vid animeringstillfällena. Även övrig personal ska känna delaktighet i projektet. Projektet ska presenteras för sjukhusets ledning och även uppmärksammas genom en utställning på sjukhusets bibliotek och på internet.

  • Filma så det hörs till världens ände, Psykiatri Skåne SUS Malmö (70 000 kronor)

   I projektet ska ungdomar på BUPs regionala slutenvård i Malmö ges möjlighet att gå en dokumentärfilmskurs. Under kursen ska de få lära sig grunderna i dokumentärt berättande, filma med iPad, regissera och till slut göra en egen kortfilm.

   Filmkursen ska vara rolig, inspirerande och kreativ. Ungdomarna ska få praktisk filmkunskap, men också ytterligare ett verktyg att kommunicera och bearbeta personliga upplevelser med.

   Även personalen ska få möjlighet att lära sig hur kameran och redigeringsprogrammet i iPad fungerar. Vilket ger dem en ökad förståelse för kulturella uttryck i vården och en ökad kulturkompetens.

 • Kultur i vården 2014
  • Att åldras i annat land, Studieförbundet Vuxenskolan Malmö (180 000 kronor)

   Reminiscensmetoden är en beprövad metod inom äldreomsorgen, där man medvetet arbetar med att aktivera minnen och sinnen. Projekt ”Att åldras i annat land” kommer att använda film och rörlig bild som ett verktyg i reminiscensprocesser. Målgrupp är den växande del av äldre som har sin bakgrund i andra länder än Sverige.

   I Skåne drabbas cirka 3 300 personer av demenssjukdom varje år. Av dessa är det en stor grupp som kommer från andra länder och har en annan kulturell bakgrund. En person med demenssjukdom har ett nedsatt minne och kan behöva hjälp att stimulera sina sinnen för att komma ihåg saker som hänt tidigare i livet.

   Filmmaterialet arbetas fram i samverkan mellan personal på kommunala äldreboenden och Studieförbundet Vuxenskolans sakkunniga inom det utbildningsområde som rör människor med funktionsnedsättningar.

   Projektets genomförande bygger på att ett antal kommuner (med sina äldreboenden) i Skåne ingår som samverkande parter i genomförandet. Projektet ska vara förankrat och godkänt av ansvarig vård- och omsorgsförvaltning eller motsvarande i respektive kommun. Ur kommunernas synvinkel är detta ett led i att medvetandegöra och lyfta fram behovet av ökad kunskap hos vårdpersonal om mångfalden av kulturella, religiösa och etniska tillhörigheter hos äldre vårdtagare.

  • Ge vardagen ett innehåll, Åstorps kommun (25 000 kronor)

   Projektet ska implementera ett arbetssätt med kulturella inslag i äldreomsorgens vardag och samtidigt bidra med kunskap och inspiration till personal inom äldreomsorgen i Åstorps kommun. Målet är att ge äldre en mer meningsfull vardag utifrån Socialförvaltningens vision ”Ge varje dag ett innehåll”.

   Projektet består av flera delar: en inledande och en avslutande inspirations-föreläsning samt studiecirklar av studieförbundet ABF och utbildning kring minneskorgar av Skånes hemslöjdsförbund. Den första föreläsningen hålls för all personal inom äldreomsorgen, under rubriken ”Våga förändra”, och ska ge ett underlag för fortsatt dialog kring förändring av normer och arbetssätt.

   Föreläsare är Birgitta Andersson, musikterapeut och uttryckande konstterapeut. Del två i projektet innebär studiecirklar vid Vidåsens särskilda boende, under ledning av ABF, i syfte att ta fram ett koncept som kan bli ett permanent inslag i vardagen. Dessutom kommer några medarbetare få en utbildning kring minneskorgar.

   Projektets sista del är en inspirationsföreläsning för all äldreomsorgspersonal under rubriken ”Konkreta lyckade exempel”. Jane Lindell Ljunggren, från demensboendet Hattstugan på Gotland, berättar om metoder och tekniker kring reminiscens, musik, gymnastik med mera.

  • Express yourself!, Centralsjukhuset i Kristianstad (50 400 kronor)

   Express Yourself! – en dokumentärfilm- och musikkurs för unga 12-18 åringar som har regelbunden och långvarig kontakt med barn- och ungdomssjukvården. Deltagarna får lära sig grunderna i dokumentärt berättande och genom det få ett verktyg att bearbeta och behandla personliga upplevelser.

   Kursledarna utgår ifrån det friska i människan och värnar om den personliga integriteten, det är deltagarna själv som styr hur och vad de vill att deras filmer handlar om.

   Deltagarna lär sig grunderna för dokumentärt berättande. Därefter får de prova på olika typer av filmskapande. Kursen avslutas med att alla gör en egen kortfilm. Även arbete med att skapa egen musik, spela in den och ljudsätta den egna filmen ingår i kursen. Högst 6-8 personer deltar i kuren i en grupp. I slutet av kursen presenteras filmerna, för en större publik.

  • Konstens Kraft, Förenade Care, Malmö (80 875 kronor)

   Förenade Care vill åstadkomma förbättrad fysisk och psykisk hälsa och ökad livskvalitet samt en mer aktiv vardag för de äldre, män och kvinnor över 65 år, som bor på demensenheter i Lomma kommun. Genom att arbeta i nära samspel med bildkonstnärer, som kommer ut på boendet och stimulerar eget skapande hos de äldre, lockas kreativitet och initiativförmåga fram.

   Förenade Care har tidigare mycket goda erfarenheter av detta sätt att arbeta med personer med tidig demens och vill nu utveckla metodiken ytterligare.

   Förenade Care vill även utbilda och motivera vårdpersonalen att arbeta vidare med konst och konstnärligt skapande i vardagen. En föreläsare med konstpedagogisk utbildning kommer att knytas till processen för inspiration. Projektet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som har en omfattande verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.

   Efter projektets slut kommer all deltagande personal att träffa konstnärer och föreläsare för gemensam utvärdering. Dessutom kommer en utvärderingsenkät att riktas till de boende. Utifrån dessa resultat skrivs en slutrapport.

  • Clownmöten för seniorer, Malmö stad (100 000 kronor)

   Clowner i äldreomsorgen har visat sig vara ett omtyckt kulturinslag som höjer livskvaliteten för såväl boende som personal. Clownronden har inom ramen för projektet ”Kultur för äldre inom vård och omsorg” tidigare fått möjlighet att testa sin clownkommunikationsmetod inom äldreomsorgen.

   Ett av de äldreboenden som ingick i det projektet var Apelrosens demensboende i Malmö. Nu vill Apelrosen tillsammans med Clownronden fördjupa och utveckla detta samarbete i ytterligare ett projekt.

   Målet är att engagera personalen att inspireras av clownernas sätt att möta de äldre. Clownerna ska dessutom ta del av de boendes levnadsberättelser och använda sig av dessa vid mötena med de äldre. Två clowner kommer att besöka boendets tre avdelningar en dag i veckan under projektets gång.

   Vid varje besök ska personer ur personalstyrkan få möjlighet att följa clownerna och ha en dialog med dem efteråt. De som följer clownernas arbete ska sedan dela med sig av erfarenheterna till övrig personal.

  • Fragment av liv, Omsorgsförvaltningen, Landskrona Stad (66 000 kronor)

   Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad arbetar långsiktigt med att utveckla det sociala innehållet i vardagen för de boende på kommunens äldreboenden. I varje boende arbetar 4-5 aktivitetsombud som har till uppgift att anordna aktiviteter och möten för de äldre.

   Projektet ”Fragment av liv” är en påbyggnad och vidareutveckling av den metodik som tillämpas inom äldreboendena i Landskrona och som bland annat inriktas på reminiscens. Reminiscensmetoden går kortfattat ut på att de äldre genom att komma i kontakt med sina minnen och sitt förflutna, bekräftas som individer samt stimuleras att aktivt dela med sig av sin historia.

   ”Fragment av liv” som arrangeras och genomförs av Kulturföreningen Viva består i en förberedande workshop, gemensam teaterföreställning samt en fotoutställning. Tematiken baseras på intervjuer med ett stort antal personer som växte upp under krigsåren 1939-1945.

   Projektansvariga kommer att sammankalla alla 45 aktivitetsombud inför en inledande workshop där personalen utbildas och förbereds. Till den gemensamma teaterföreställningen på Folkets Hus bjuds cirka 100 äldre från nio boenden in. Projektet innehåller också en uppföljande fas där en fotoutställning cirkulerar på de berörda boendena.

   Insatserna kommer att följas upp och utvärderas av aktivitetsombud och övrig personal. Projektet kommer att redovisas för chefer inom förvaltningen samt för omsorgsnämnden Landskrona stad.

  • Värdefulla möten med kulturens kraft i äldreomsorgen, Vardaga Äldreomsorg, Lund (140 000 kronor)

   Projektet bygger på de goda erfarenheter som Vardaga har av att arbeta med musikpedagogisk verksamhet på äldreboendet Österbro i Lund. Den nya satsningen ska sprida metoden med att arbeta med en musikpedagog, till Vardagas övriga fem äldreboenden i Lund. Genom att införa musikpedagogisk verksamhet får de äldre högre livskvalitet och vårdgivaren får en möjlighet att erbjuda en mer personcentrerad vård.

   En musikpedagog visar praktiskt på de kommunikationsmöjligheter som personalen kan använda sig av, för att skapa en atmosfär av gemenskap som bygger på musikens möjligheter. Detta kan inspirera personalen att använda sig av musik och dans i den vardagliga omsorgen. Detta är välgörande för de boende, men ger också personalen arbetsglädje och gynnar den psykiska och sociala arbetsmiljön.

   Avsikten är också att införa ytterligare en aktivitet och vidareutveckling av metoden på vårdboendet Österbo. Aktiviteten har arbetsnamnet ”Nattsudd på Österbo” och ska med musikens hjälp få de äldre att bli mindre oroliga och komma till ro vid läggdags. Här involveras även nattpersonalen i arbetet, vilket efterfrågats av denna grupp.

   Insatserna kommer att följas upp med samtal, reflektion och utvärdering under projektets gång.

  • Minnesbanken, Helsingborgs stad (148 300 kronor)

   Projektet ”Minnesbanken – levande berättelser” ska skapa verktyg för de som bor på äldreboenden att använda sina motoriska och kognitiva förmågor. Syftet är att öka livskvaliteten för de boende och stimulera både boende och vårdpersonal att arbeta med sinnen och minnen.

   Projektet är ett samarbete mellan Vård och Omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad och Fredriksdals muséer och trädgårdar. Totalt omfattas åtta vårdboenden i projektet. De boende besöker tillsammans med vårdpersonal från boendet Fredriksdals muséer cirka 1 gånger/månad.

   Besöket består i en aktivitet kring ett tema till exempel traditioner, gamla leksaker och djur. Kulturpedagoger från Fredriksdal ansvarar för aktiviteten och leder den efterföljande diskussionen, där de äldres minnen dokumenteras och kopplas till de boendes egna fotografier. Dessa dokumentationer ska sammanställas till ett häfte som kommer att tryckas och spridas.

  • Express Yourself, Barn- och ungdomspsykiatrin i Ystad (120 000 kronor)

   I projektet ska ungdomar vid mellanvården inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Ystad få lära sig grunderna i dokumentärt berättande på film och genom det få ett verktyg att bearbeta och behandla personliga upplevelser. Inom ramen för kursen ska alla få göra en egen kortfilm. De kommer även få skriva musik som ska användas i filmerna. Kursledarna är Jessica Nettelbladt, dokumentärfilmare och regissör, och Cecilia Nordlund, låtskrivare, sångerska och låtskrivare.

   Vårdpersonalen ska involveras aktivt i projektet och ska även de få en kortare utbildning i hur man kan använda sig av iPads och redigeringsprogrammet iMovie.

   Syftet är att väcka deltagarnas kreativitet och berättarlust. En förhoppning är även att deltagarna ska kunna använda sig av de erfarenheter de får i samband med kursen i kombination med sin behandling. Barn- och ungdomspsykiatrin i Ystad vill också genom projektet undersöka hur kultur kan vara en resurs inom verksamhetsområdet.

  • Konst i vården, Konstfrämjandet Skåne (150 000 kronor)

   Målet med projektet är att nå ut med samtidskonst till äldre. Projekt vill också utbilda och inspirera personal inom äldreomsorgen att använda sig av konst och bildsamtal. Syftet är att förbättra de äldres livskvalitet och att fördjupa relationerna mellan de äldre och personalen.

   Stor vikt kommer att läggas på förankringsarbete och Konstfrämjandet kommer därför ha tät kontakt och dialog med kultursekreterare, aktivitetssamordnare och annan personal i äldreomsorgen i de tre kommuner som ingår i projektet.

   Projektet innebär också aktivt deltagande av konstnärer, som ska besöka boendena för att samtala om och arbeta med sin konst. Äldreomsorgspersonalens delaktighet kommer att vara stor och löpande utvärderingsmöten kommer att anordnas.

  • Poesiverkstad för ungdomarvid BUPs slutenvård i Malmö (90 000 kronor)

   I projektet ska ungdomar på BUPs slutenvårdsavdelning i Malmö ges möjlighet att bekanta sig med poesins värld genom workshops under ledning av poeten Tom Sebastian. Syftet är att utifrån ett salutogent förhållningssätt ge ungdomarna möjlighet prova olika former av skrivande. Att kunna uttrycka sig i text stärker självkänsla och förtroende, väcker fantasin och skänker hopp om framtiden.

   Skrivandet ger också nya verktyg till kommunikation och möjlighet att göra sig förstådd. Allt detta är viktiga komponenter i ungdomarnas väg till en bättre hälsa. Projektet ska också ge en ökad kulturförståelse och kulturkompetens hos avdelningspersonalen.

  • Berättelser i Burlöv – ett kulturprojekt för äldre i Burlövs kommun (150 000 kronor)

   Teater Sagohuset ska i tillsammans med Möllegården kulturhus genomföra ett musik- och berättarprojekt tillsammans med fyra särskilda äldreboenden i Burlövs kommun. Projektet innehåller olika delmoment där Teater Sagohuset ger inledande pedagogiska metoder och övningar för att inspirera vårdpersonal att på egen hand samla in material och utveckla berättandet och musiken tillsammans med de äldre på boendena.

   I ett uppföljande musik- och berättarprogram låter Teater Sagohuset de äldre delta med sina egna berättelser i ord, musik, eller med föremål. Projektet förväntas inspirera till nya musik-och berättelseteman som kan användas på äldreboendena, Teater Sagohuset och i samband med utställningar på Möllegården Kulturhus.

   Projektet avslutas med en berättarfinal där barn och unga i Burlövs kommun ger en musikföreställning som inspirerats av projektet. Projektets metoder och erfarenheter ska spridas i form av studiebesök och en avslutande temadag för att inspirera andra verksamma inom äldreomsorgen till liknande eller egna projekt, insatser och aktiviteter.

  • Musiken på Geriatriken, Skånes Universitetssjukhus (115 000 kronor)

   Vårdpersonal på Geriatriska avdelningen 31, SUS i Malmö, undersköterskestuderande och musikhögskolestuderande ska få utbildning i musik som funktion i den mänskliga kommunikationen. Kursen innehåller praktiska och kreativa övningar som syftar till att nyansera kunskapen och synen på musik, samt öka kunskapen kring musikens betydelse för människor, i synnerhet under sjukdomsperioder.

   Ett studiematerial ska ge deltagarna en repertoar med användbar musik, och hur musik kan möjliggöra ett möte mellan olika generationer och kulturer. Syftet med projektet är att öka motivation och intresse att på olika sätt vilja och våga använda sig av musikaliska uttryck i den vardagliga vården, med tonvikt på mötet med äldre. 

  • Poesiwork-shop barn, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, SUS (57 000 kronor)

   I projektet ska poeten Tom Sebastian samarbeta med personal inom sjukhus-skola, lekterapi och sjukhusbibliotek. Barn och unga som är patienter inom barn- och ungdomssjukvården i Malmö/Lund, Helsingborg och Kristianstad ska få möjlighet få möta språket och poesins värld genom att lyssna, leka språklekar, skriva egna dikter och måla.

   Möjligheten att få uttrycka sig i text stärker självkänslan och att formulera sig kan även innebära bearbetning av upplevelser och en ökad förståelse för de egna känslorna. Målet är att berörd personal ska inspireras till fortsatt användning av poesi som redskap i sjuk-husskolans och lekterapins arbete.

Projektbidrag

 • Kultursamverkansprojekt
  • Vellinge kommun, Kulturcrew i nätverket Ung Kultur Sydväst - steg 2 (100 000 kr)

   Riksteatern Skåne och Musik i Syd har under 2016 samarbetat med åtta kommuner i sydvästra Skåne för att skapa och etablera ett forum och nätverk för att främja kultur i kommunerna för målgruppen unga från 10 år. I nätverket och samarbetet ingår följande åtta kommuner; Vellinge, Skurup, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg. Syftet är att ge eleverna kompetens, ansvar och ägarskap, som fungerar utvecklande och ger inflytande och kunskap inom både arrangörskap och kulturområdena.

   Under projektets andra år vill kommunerna stärka det nystartade, delregionala nätverket, Ung Kultur Sydväst, inom området ung kultur och ungas delaktighet samt utveckla samarbetsformerna. Nätverket vill fördjupa utbytet av kunskap och kompetens och därmed uppnå fler synergieffekter.

   Under projektets första år 2016 hade Skurups kommun huvudägarskapet och det övergår från 2017 till Vellinge kommun som får uppdraget att samordna projektet och dess ekonomi.

  • Skurups kommun, Kulturcrew (100 000 kr)

   Skurups kommun får 100 000 kronor för att tillsammans med Burlöv, Vellinge, Lomma, Trelleborg och Kävlinge kommuner samt Riksteatern Skåne och Musik i Syd etablera en modell för att utveckla elevinflytande rörande kulturarrangemang på skolan. Eleverna ska få kompetens, ansvar och ägarskap, som fungerar utvecklande och ger inflytande och kunskap inom både arrangörskap och kulturområdet. Modellen är hämtad från Danmark och ska anpassas efter varje kommuns egna förutsättningar. En projektledare ska anställas och huvudägarskapet för projektet ligger på Skurups kommun som samordnar ekonomin och delar av projektet i samarbete med de övriga kommunerna, Riksteatern Skåne och Musik i Syd. Projektet är planerat att genomföras 2016-05-01 - 2017-07-01.

  • Allaktivitetshuset Älvkullen, Höörs kommun: Regional UKM-festival 2017 (125 000 kr)

   Höörs kommun får 125 000 kronor för att som samordnande kommun tillsammans med sju skånska kommuner skapa en stark bas och struktur för arbetet med den regionala Ung Kultur Möts-festivalen 2017. Höörs kommun och Allaktivitetshuset Älvkullen utgör basen för den regionala festivalen som skapas för, av och med unga kulturintresserade i åldern 13-25 år. Genom projekt ska stöd ges till andra kommuner i Skåne som vill starta egna lokala UKM-festivaler.

   Ung Kultur Möts-festivaler finns sedan många år tillbaka på kommunal, regional och nationell nivå i landet. Genom den regionala festivalen kan unga människor få kontakt med unga i andra kommuner i Skåne som de kan dela sitt intresse med, utveckla och visa upp sina talanger för. Den regionala UKM-festivalen i Skåne äger rum i mars 2017.

 • Residensutveckling 2016
  • Fritids- och kulturförvaltningen/Landskrona: Landskrona Foto Residens (150 000 kr)

   Landskrona kommun får 150 000 kronor i bidrag för att bygga upp ett årligt återkommande residensprogram som attraherar konstnärer från hela världen som arbetar med fotografi. Residenset är del av de kommunala utvecklingsprojekten Landskrona Foto och Fröfabriken Creative Space och innebär att en internationell konstnär efter ett öppet ansökningsförfarande får ett stipendium under tre månader, med bland annat ateljé, boende, viss produktionsbudget och tillgång till mentorskap.

   Residenset ligger i anslutning till Landskrona Foto Festival i augusti månad och innebär att konstnären bland annat deltar i Artist Talk under själva festivalen. Under 2017 är tanken att konstnären även bjuds in att medverka och vara del av det officiella utställningsprogrammet vid nästkommande års fotofestival.

  • Kulturföreningen Inkonst: En internationell residensplattform (250 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst i Malmö får 250 000 kronor i bidrag för att tillsammans med Inter Arts Center (IAC) fortsätta etableringen av en internationell residensplattform inom musik, i gränslandet mellan samtida konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur. Residensprogrammet ska skapa möjligheter för professionella konstnärer och grupper att arbeta och utvecklas i en högkvalitativ, aktiv och tvärkonstnärlig miljö med en tydlig länk mellan forskning och konstnärligt arbete.

   Inkonst planerar att under 2017 ta emot fyra konstnärer/grupper i residens på upp till fyra veckor vardera, för att stimulera arbetsro och goda förutsättningar för projektutveckling, kunskapsutbyten och nätverksbyggande. Publika möten med konstnärernas arbete och workshops eller artistföredrag med inbjudna gäster är en grundpelare i residensprogrammet. Det finns också en nära koppling mellan residenset och den årliga festivalen Intonal, som har en stark internationell prägel.

  • Milvus Artistic Research Center (MARC): MARC Residencies 2017-2018 (250 000 kr)

   Milvus Artistic Research Center i Kivik får 250 000 kronor i bidrag för att fortsätta etableringen av sitt internationella residensprogram för dans och koreografi. Sedan 2013 har MARC skapat samarbeten och nätverk i sitt närområde, i Skåne och Sverige. MARC:s arbetssätt utgår från konstnärens behov av mentorskap, kontinuitet, tid och plats för undersökande och experimenterande och utbyte med omvärlden.

   Under 2017 avser MARC att erbjuda residens till nya internationella konstnärer. Residenskonstnärernas möjligheter att möta en publik ska öka. Genom samarbeten med Riksteatern Skåne, Wanås Konst och lokala samverkansaktörer ska MARC skapa förutsättningar för Skånes dansliv och publik att möta residenskonstnärerna i föreställningar, workshops och dialogarbete.

  • Signal - Center for samtidskonst: Expertbesök - Residency for research (200 000 kr)

   Signal - Center för samtidskonst i Malmö får 200 000 kronor i bidrag för att starta ett residensprogram för expertbesök och bedriva ett omfattande internationellt nätverksarbete för att skapa och stödja olika samarbeten mellan Malmö-/Skånebaserade konstnärer och utländska aktörer inom bildkonstområdet.

   De internationella experterna ska erbjudas skräddarsydda besöksprogram som till exempel ateljébesök hos både etablerade och mindre etablerade konstnärer. De ska få insikt i Malmö/Skånes konstscen och involveras i publika program för att bredda kontakt- och arbetsmöjligheterna för Skånebaserade utövare. Residensen i Skåne ska spridas ut under hela 2017 och tiden för expertbesöken kan sträcka sig från fyra dagar till upp emot två veckor.

  • UNICORN - artists in solidarity: UNICORN HBTQIA (100 000 kr)

   Den ideella föreningen UNICORN i Malmö får 100 000 kronor i bidrag för att utveckla och etablera ett residensprogram för bildkonstnärer i utsatthet genom att erbjuda en fristad, arbetsro och ett stöttande nätverk av kollegor. UNICORN består av en arbetsgrupp och ett nätverk med representanter från ett brett spektrum av organisationer och institutioner, enskilda konstnärer och konstnärsdrivna ateljékollektiv, bland annat Inter Arts Center, Konstitutet, Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö, Skånes konstförening med flera.

   Residenset 2017 är inriktat på konstnärer som arbetar utifrån ett HBTQIA-perspektiv och därför befinner sig i ett utsatt läge. UNICORN har särskild kompetens och nätverk för denna inriktning och vill erbjuda en konstnär ett residensprogram som är uppdelat i två perioder, där den första äger rum i mars 2017 och den andra i augusti, samtidigt med Malmö Pride. Urvalet sker genom ett öppet ansökningsförfarande och UNICORN:s värdskap utgår från ett kollegialt möte, konstnär till konstnär.

 • Bidrag till utvecklingsprojekt inom rörlig bild 2016
  • BUFF på sjukhus: 200 000 kr

   BUFF är en internationell filmfestival för barn och unga som äger rum varje år med Malmö som bas. Utöver festivaldagarna i mars verkar festivalen även med filmvisningar och andra aktiviteter under året för att främja film för barn och unga.

   BUFF får 200 000 kronor i bidrag för att genom projektet Buff på sjukhus i samarbete med barnsjukvården och sjukhusskolorna i de fyra kommunerna arbeta fram ett koncept så att barn och unga som ligger inne på sjukhusen ska kunna ta del av BUFFs filmutbud och aktiviteter kring film. Projektet finansieras med 100 000 kronor vardera från områdena film och rörlig bild respektive kultur i vården. 

   Under 2016 testvisade BUFF några filmer för barn på sjukhus. Genom projektet Buff på sjukhus vill verksamheten bygga en plattform inspirerad av en liknande verksamhet i Belgien för att arbeta mer långsiktigt med utbudet för inneliggande barn.

  • Doc Lounge: 150 000 kr

   Doc Lounge får 150 000 kronor i bidrag för projektet "Doc Lounge och biblioteken som visningsarrangör". Projektet ska bidra till att skapa en hållbar infrastruktur för skånska bibliotek som visningsarrangörer av internationell dokumentärfilm i samverkan med Doc Lounge. Inom projektet ska man arbeta med publikfrågor, spridning, fortbildning i arrangörskap utifrån Doc Lounges koncept. 

  • Film i Skåne: 260 000 kr

   Film i Skåne får 260 000 kr i bidrag för att vidga det pedagogiska arbetet i kommunerna att omfatta även möjligheterna till lärande och skapande inom digitala spel och transmedia. Erfarenheten därifrån visar att det finns ett starkt behov hos kommunerna att synliggöra och stärka lokala resurser inom eget skapande. Att bygga infrastrukturer på hemmaplan i samverkan med regionala resurser som kan främja utvecklingen och höja kompetensen när det gäller barn och unga och eget skapande.

   Insatsen stämmer väl överens med handlingsplanens mål kring ökad regional utveckling, synliggörande av kommunernas lokala arbete inom rörlig bild-området samt öka barn och ungas möjligheter till att se, uppleva och skapa film och rörlig bild. Film i Skåne är den största regionala aktören inom filmområdet i Skåne. Som produktions- och resurscentrum samverkar och stöder Film i Skåne kommunerna i deras arbete med olika insatser inom film och rörlig bild.

  • Filmcentrum Syd: 325 000 kr

   Filmcentrum Syd får 325 000 kr i bidrag för att utveckla en kompetensplattform inom följande tre parallella områden: teknik, egen näringsverksamhet samt bygga relationer i syfte att stärka de enskilda filmskaparna och aktörerna.

   Ett mål är att integrera och göra avståndet mindre mellan semiprofessionella och den etablerade branschen för ökad möjlighet till projekt och arbetstillfällen. Insatsen stämmer väl överens med handlingsplanens mål kring produktion, talangutveckling och konstnärlig utveckling.

   Filmcentrum Syd är en betydande aktör för det regionala filmområdet. Deras basverksamhet består av att stödja talanger och projekt med olika insatser samt att förmedla arbetstillfällen till film-skapare. Årligen stödjer verksamheten ett 60-tal kort- och dokumentär-filmer, varav många får nationell och internationell spridning. Filmcentrum Syd samverkar med Film i Skåne och BoostHBG kring talangutveckling i Skåne. En större efterfrågan och behov av riktade insatser inom kompetensutveckling är aktuellt för filmskapare samt aktörer inom TV-branschen som inte är knutna till större organisationer eller företag.

  • Game City Sweden: 120 000 kr

   Game City Sweden får 120 000 kronor  i bidrag för ett projekt som ska stärka klustret kring digitala spel i Skåne. Genom projektet ska en koordinator bidra till att utveckla branschen och synliggöra södra Sverige som en ledande region inom digitala spel. Koordinatorn ska verka för att utbilda, attrahera och behålla kompetens i Skåne. 

  • Lina Linde Film/produktion: 245 000 kr

   Lina Linde Film/produktion i samverkan med Dansk Skalle får 245 000 kronor i bidrag för transmediaprojektet "Det spökar i rum 213".

   Det spökar i rum 213 är ett transmediaprojekt som i sampel med spelfilmsprojektet "Rum 213" ska arbeta med interaktivitet med barn i åldrarna 9 -12 år för att undersöka på vilket sätt rädsla skapas i den fiktiva världen inom rörlig bild. Barnen i projektet ska skapa och medverka till nya kompletterande berättelser till filmens manus, bland annat genom workshops i samarbete med Återskapa, centrum för kreativt återbruk. Projektet bygger på barn- och ungdomsboken "Rum 213" av Ingelin Angerborn. 

 • Developer in residence/digital utveckling 2016
  • Bombina Bombast, Virtual reality workshop (150 000 kr)

   Bombina Bombast får 150 000 kronor för att arrangera tre workshops om virtual reality med inslag av praktik, teori och diskussion. Sedan tidigare har konstnärsduon Bombina Bombast arbetat virutal reality i kombination med scenkonst. Deltagare på dessa workshops kommer vara skånska kulturaktörer som är verksamma inom museer, bibliotek, konst, utbildning och inom scenkonst.

  • Bästa Biennalen/Ystad konstmuseum: Konst nu! (240 000 kr)

   Ystad konstmuseum får bidrag för att under projektperioden anställa en digital utvecklare som ska ta fram en digital plattform för att visa och tillgängliggöra samtidskonst för barn och unga inom ramen för  Bästa Biennalen. Plattformen ska även kunna användas som ett digitalt utställningsrum för konstnärer som arbetar med digital konst. Andra mål med projektet är att långsiktigt öka Bästa Biennalens närvaro på sociala medier och att stärka samarbetet med och mellan sina många samarbetspartners bland Skånes konstaktörer. Huvudmålgrupp för projektet är barn och unga.

  • Historiska museet vid Lunds universitet: Winstrups värld - Lundabo på 1600-talet (189 000 kr)

   Historiska museet vid Lunds universitet får bidrag för att under projektperioden anställa en digital utvecklare med kompetens inom 3D-visualisering. I projektet vill museet arbeta med 3D-visualisering som utställningsinslag för att levandegöra hur Krafts torg i Lund var på 1600-talet. Projektet har ett tydligt fortbildningsmål och det är en möjlighet för museet att utvärdera 3D-modellering som arbetsmetod i tolkningsprocessen att återskapa en historisk miljö.

   Museet kommer bland annat att samarbeta med Lunds Domkyrka, Domkyrkoforum, SWECO och Kungshuset i projektet. Huvudmålgrupp för projektet är barn och unga. 

  • Malmö Museer: 342 000 kr

   Malmö Museer får 342 000 kronor från Region Skåne för att tillsammans med Klostret i Ystad och med hjälp av en "developer in residence", göra audiovisuella gestaltningar på de två museerna.

   Både Slottet Malmöhus och Klostret i Ystad är kulturhistoriskt viktiga och spännande byggnader, men de är också kulturhistoriskt känsliga. De båda museerna vill därför hitta en metod för att iscensätta berättelser utan att behöva göra ingrepp i byggnaden. Region Skåne stöder museerna arbete som sker i samarbetsprojekt "Makten och härligheten – digitaliseringens möjligheter i kulturhistoriskt känsliga rum." Malmö Museer får därför 342 000 kronor för att anställa en "developer in residence" och för teknisk konsultation.

   Med hjälp av olika tekniska lösningar vill de göra byggnaderna och deras berättelser tillgängliga för så många som möjligt. Genom att iscensätta byggnaderna och deras historia och miljöer med hjälp av audiovisuella lösningar ska besökaren få en känsla av deltagande i historien. I projektet "Makten och härligheten vill de arbeta med konstnärligt uttryck och tolkning för att skapa en upplevelse som är som en teaterföreställning. Museerna kommer att samarbeta med Musik i Syd för audiogestaltning och med tidskriften "Historiskan" för innehållsarbetet.

   Region Skåne ser de båda museerna projekt som spännande utforskande och att deras erfarenheter kan komma många andra museer till del.

  • Rámus förlag: Lokativa berättelser (115 000 kr)

   Rámus förlag får 115 000 kronor för att ta fram ett platsspecifikt litterärt verk. Bakgrunden till projektet är att förutsättningarna för berättade har förändrats. Nu finns mer amatördrivna metoder tillgängliga, så som digitala nätverk. Berättande kan även ske platsspecifikt, till exempel via mobila teknologier så som WIFI och GPS. Detta samarbetsprojekt syftar till att författare, förläggare och läsare tillsammans undersöker vad publicering och distribution kan vara i den digitala tidsåldern.

  • Seriefrämjandet: Digital utveckling för tecknade serier (225 000 kr)

   Seriefrämjandet får bidrag för att under projektperioden anställa en digital utvecklare. Genom projektet ska Seriefrämjandet skapa en helt ny digital plattform för att förbättra infrastrukturen för tecknade serier på nätet, sprida kännedom om de yrkesaktiva utövarna och medlemmarna, öka tillgängligheten för publiken och möjligheterna att tillgodogöra sig information om tecknade serier. Seriefrämjandets målgrupp är bred och består både av allmänhet och professionella.

   Projektet ska öka och utveckla samarbetena med andra serieaktörer i Skåne för att även sprida information om andras verksamhet, evenemang och liknande.

  • Teater 23: Syntolkad scenkonst (80 000 kr)

   Teater 23 får 80 000 kronor från Region Skåne för att utveckla en metod för syntolkning av en teaterföreställning. Teater 23 arbetar kontinuerligt med jämställdhet, mångfald och likvärdigt bemötande. I det aktuella projektet ska teatern fokusera på att utveckla tillgängligheten till scenkonst för personer med nedsatt syn. Upplevelsen för personer med nedsatt syn ska kompletteras och förstärkas bland annat med hjälp av ljudinspelningar.

   Projektets syfte är att utreda ett behov, utforma en metod för en inkluderande och konstnärlig syntolkning samt att genomföra en så kallad pilot som bygger på den insamlade kunskapen från projektets första delar. Syntolkningen ska genomföras parallellt med att produktionen skapas och inte som är vanligt idag, att den läggs på efter det att föreställningen är färdiggjord.

 • Bidrag för att underlätta integration 2016
  • Hörby kommun: Rookie MittSkåne (260 000 kr)

   Hörby kommun får bidrag för ett samverkansprojekt med Höörs, Eslövs och Sjöbo kommuner, Hörby Ungdomsstyrelse, Sjöbo Ungdomsråd och ABF Hörby och Österlen. Målet med projektet är att genom ett kommunövergripande och tvärsektoriellt arbetssätt skapa en kulturskapande plattform där nyanlända och lokala ungdomar möts i ett gemensamt musikproduktionsprojekt under ledning av professionella kulturutövare och artister.

   Projektet ska även främja och stimulera kommunövergripande samarbeten mellan kommuner och bildningsförbund på landsbygden för att öka graden av integration mellan och deltagande i den lokala demokratin bland nyanlända och lokala unga.

  • Kulturakrobaterna: Clowns in transit (231 000 kr)

   Kulturakrobaterna får bidrag för ett projekt inom vilket den väl beprövade arbetsmetoden, som används av sjukhusclownerna i Region Skåne, prövas och anpassas för besök på olika typer av anläggningsboenden och transitboenden för asylsökande familjer och barn. Även fortbildning av personal och volontärer på boenden ingår i projektet. Som resultat från projektet ska en handbok tas fram och en långsiktig finansiering för arbete med målgruppen säkerställas.

  • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige: Kropp och hälsa genom tiderna (140 000 kr)

   Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen, Lund) får bidrag för att tillsammans med Livets Museum ge nyanlända barn och unga som går i förberedelseklass en inblick i hur dagens Sverige har vuxit fram. Projektet beviljas bidrag under förutsättning att man i projektet genomför dialogarbete kring vad som är intressant och angeläget för målgruppen att ta del av och vad de vill göra på museet. Dialogarbetet med elever och deras lärare bör vara grund för vidare arbete mot målgruppen nyanlända.

   Genom en visning i friluftsmuseet på Kulturen förmedlas bilden av hur synen på kroppen och hälsa och livsvillkor har förändrats i Sverige från 1800-talet till välfärdssamhällets framväxt. På Livets museum gestaltas kroppens olika funktioner på ett spännande och interaktivt sätt. Guiderna från Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet har själva en bakgrund inom vården. I besöken ingår även en workshop.

  • Kulturskolan i Skurup: Nycirkus som verktyg för integration (170 000 kr)

   Kulturskolan i Skurup får bidrag för ett samarbetsprojekt med kulturskolorna i Eslöv och Simrishamn. Nycirkuspedagoger och ledning i de tre kulturskolorna ska lära av varandra och hitta effektiva sätt att använda nycirkus för att integrera unga nyanlända. I projektet ingår bland annat metodutveckling, spridning av erfarenheter och metoder samt att skapa möten mellan unga genom nycirkus. Förhoppningen är att kunna skapa kontakter och kommunikation med nyanlända familjer om kulturskolan.

  • Landskrona stadsbibliotek: Flyga drake (250 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får bidrag för ett samverkansprojekt med Helsingborgs, Höganäs och Svalövs bibliotek samt Landskrona kulturstöd, Landskrona museum och Skånes Hemslöjdsförbund. Projektet ska skapa förutsättningar för möten mellan asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna och svenska slöjdare och andra deltagare i projektets aktiviteter. Aktiviteterna skapas kring att tillsammans bygga och flyga drakar men innehåller även berättande, läsande och språkträning.

  • Stiftelsen Wanås Utställningar: WK3 - Wanås konstklubb och kollo, ett projekt med tre samverkanspartner (150 000 kr)

   Stiftelsen Wanås Utställningar får bidrag för ett projekt i samverkan med Broby bibliotek och Sibbhults scoutkår. De ska genom projektet utveckla en fritidsverksamhet som utgår från möten med konst, kultur och natur och vänder sig till barn och unga i 7-18 års ålder. Till konst- och naturklubbverksamheten rekryteras deltagare som är asylsökande, nyanlända men den är också öppen för alla barn o unga i kommunen.

  • Trelleborgs museum: New pattern (195 500 kr)

   Trelleborgs museum får bidrag för ett samarbetsprojekt med Rädda Barnen i Trelleborg. I projektet möts unga i åldrarna 15-19 år i ett skapande av ett gemensamt konstverk. Ungdomarna är dels från ordinarie gymnasieklasser, dels nyanlända från introduktionsklasser och asylsökande. Konstnären Åsa Maria Bengtsson, museets bildpedagog, grafikern Lennart Thöfner och andra pedagoger på museet arbetar tillsammans med de unga i projektet i en lyhörd demokratisk arbetsprocess. Rädda Barnens lokala verksamhet deltar i projektet med sin kompetens och kontakter med bland annat gruppen ensamkommande ungdomar.

  • Unga teatern/Malmö stadsteater: Drömmar (300 000 kr)

   Unga Teatern/Malmö Stadsteater får 300 000 kronor för projektet "Drömmar". Genom projektet ska Unga Teatern levandegöra asylsökande och nyanlända barns berättelser och ge deras röster och drömmar plats på scen. I samarbete med organisationen Individuell Människohjälp (IM) kommer Unga Teatern att engagera asylsökande och nyanlända barn, i åldrarna 6 – 12 år, i hela processen med att skapa en teaterföreställning vars utgångspunkt är barnens egna berättelser, drömmar och tankar.

   Unga Teatern använder sig av väl beprövade metoder som gör barnen delaktiga och medskapande. I projektet kommer dramapedagoger och en illustratör att hålla workshops för barnen i samarbete med IM "Barn i väntan". Olika personer i teaterns konstnärliga team involveras i arbetet med barnen. En dramaturg skapar manus ur workshopmaterialet som på så sätt utgör grunden till produktionsarbetet. Barnen fortsätter följa det konstnärliga arbetet som aktiva medlemmar i en referensgrupp som påverkar repetitionsprocessen.

   Genom projektet "Drömmar" ska Unga Teatern/Malmö Stadsteater skapa ett möte med konstnärlig verksamhet av hög kvalitet som både ser den deltagande individen och har kapacitet att sprida deltagarnas berättelser till fler barn i Skåne.

 • Bidrag till nationella minoriteter - senast beviljat överst
  • Malmö Ungdomscentral: Romska språket i fokus 2017- seminarium som främjar (30 000 kr)

   Malmö Ungdomscentral får 30 000 kronor för att med hjälp av romska ungdomar ta fram information om romska dialekter. Tillsammans utvecklar och planerar de ett endagsseminarium där olika romska dialekter presenteras. Deltagare på seminariet kommer vara ungdomar, modersmålslärare, lingvister, författare och musiker. Seminariet är öppet för allmänheten men målgruppen är romska ungdomar. Syftet är att uppmuntra romska ungdomar att använda sitt språk samt främja det romska språket.

  • TEHARA Media: Filmvisning ”Opre Roma!” (14 000 kr)

   TEHARA Media får 14 000 kronor för att visa filmen "Opre Roma!". "Opre Roma" är en film/dokumentärfilm av Pablo Bonfanti som i stort behandlar om romsk kultur, historia, musik och konst. Filmen, som ska främja och synliggöra romsk kultur och historia, inger självförtroende då Opre Roma betyder "res er romer!". Under evenemanget kommer även journalisten Erika Oldberg signera sin bok "Jag är Gina" som handlar om en romska kvinna, Gina Ionescu, som försörjer sig genom att tigga på Sveriges gator.

  • Åstorp Finska Klubb: Kalevalajuhla (10 000 kr)

   Åstorp Finska Klubb får bidrag för genomföra Kalevala-dagen den 18 februari 2017 i Billesholms Folkets park. Finlands nationalepos Kalevala har gett namn åt dagen och programmet innehåller bland annat dragspelsmusik av Aatto Väisänen, folkdans, Kalevaladikter, körsång och allsång. Dagen avslutas med finsk danskväll. Målgruppen är den sverigefinska minoriteten i Skåne men arrangemanget är öppet för alla.

  • Finska Föreningen i Landskrona: Att fira Finlands 100-års självständighet år 2017 (10 500 kr)

   Finska Föreningen i Landskrona får bidrag för att genomföra 100-årsfirandet av Finland som självständig stat den 5 december 2017. Programmet kommer att planeras under hela 2017 och fokus under högtidsdagen kommer att ligga på sång, musik och dans, berättelser och Finlands historia från 1917 och fram till idag. Firandet kommer att äga rum i Landskrona och vara tvåspråkigt - både finska och svenska. Arrangemanget är öppet för alla men prioriterad målgrupp är föreningens egna medlemmar. Programmet kommer att locka olika åldersgrupper då det innehåller allt från körsång till hip-hop.

  • Malmö Ungdomscentral: Romska ungdomar i fokus 2016 - språkutveckling genom inläsning i studion (30 000 kr)

   Malmö Ungdomscentral får bidrag för ett projekt som ska revitalisera det romska språket genom att låta ungdomar läsa in "12 frågor och svar om romer" på sex romska dialekter: Arli, Bosnisk gurbet, Polsk romani, Resande romani, Kaldarash och Lovari. Inläsningarna sker i studio och ska därefter gå att ladda ner på Malmö Ungdomscentrals hemsida så andra kan lyssna. Romani är i hög grad ett talspråk men många ungdomar behöver träna på att läsa högt. I projektet ingår högläsningsövningar för att stärka deltagande ungdomars känsla för språket. Projektet delfinansieras av Språkrådet. Cirka 40 romska ungdomar- killar och tjejer- från främst Malmö, Landskrona och Helsingborg kommer att erbjudas plats i projektet.

  • Malmö Romska Idécenter: Kulturella aktiviteter med romska barn (65 000 kr)

   Malmö Romska Idécenter får bidrag för att göra det möjligt för romer att bli delaktiga i samhällets kulturliv. Deras barn ska samtidigt ges möjlighet att jämföra och prata om likheter och olikheter mellan "majoritetskulturen" och den romska kulturen. Många romska familjer är ovana att besöka kulturinstitutioner och uppleva icke-romsk kultur och det beror enligt projektägaren till stor del på bristande kunskap om vad som finns.

   Projektet ska erbjuda en möjlighet för romska barnfamiljer att uppleva och lära sig mer om exempelvis museer, bibliotek, teater, konst och dans. Före besöket pratar gruppen om den kulturaktivitet de ska besöka och vilket mål de har med besöket. Under besöket dokumenteras upplevelsen och efter besöket reflekterar och jämför gruppen kulturupplevelsen med den romska kulturen. Projektet pågår i Malmö under sex månader och målgruppen är romska barn och unga 6-18 år samt deras föräldrar.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF: Kulturdag (6 500 kr)

   Södra Sveriges distrikt av Sverigefinska riksförbundet (SFRF) får bidrag för att arrangera en kulturdag där de kommer att informera om distriktets kommande enkätundersökning som gäller framförallt yngre icke-föreningsaktiva sverigefinnars intresse av att bevara och utveckla sitt kulturarv. För att föreningen ska överleva är det viktigt att rekrytera yngre personer till lokalföreningarna. Kulturdagen ska äga rum den 24 september i Helsingborg. Programmet innehåller även finsk musik, teater och möjlighet att dansa. Arrangemanget är en offentlig sammankomst dit alla som är intresserade av finsk kultur är välkomna.

  • Malmö Ungdomscentral: Kompetensutveckling om romer 2016 (106 219 kr)

   Malmö Ungdomscentral får bidrag för att hjälpa skolor att uppfylla skollagen genom att kompetensutveckla personalen så de är bättre rustade att undervisa eleverna om nationella minoriteter, med särskilt fokus på romer. Genom ökad kunskap hos lärarkåren kan de i sin tur stärka romska elevers självförtroende vilket kan leda till ökad motivation för eleverna att utveckla sitt romska språk och sin kultur. Ökad kunskap hos skolpersonal om romer kan också leda till en bättre kommunikation med elevernas föräldrar vilket också gynnar eleverna. Projektet leder också till att skolklasser vars lärare genomgått utbildningen får en mer kvalitativ in formation om romer och begreppet "nationella minoriteter". Projektet kommer att genomföras i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Kristianstad - fem skolor per stad.

  • Romska Kulturcentret i Malmö: Lungo drom, den länga vägen (110 000 kr)

   Romska Kulturcentret i Malmö får bidrag för ett projekt som riktar sig till skolbarn i åk 4 och uppåt. Skolbarnen och deras lärare/pedagoger kommer att genom rollspel och läromedlet ''Vi läser om romer" lära sig mer om romsk historia och romsk kultur. Romska Kulturcentret vill genom projektet skapa förutsättningar för att de många romska och resandebarn ska känna stolthet över sitt ursprung. Ett annat syfte är att öka majoritetsbefolkningens kunskaper om romer och resande. Projektet kommer att genomföras i skolor runt om i Skåne.

  • Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, SFP/RSE: Sverigefinska pensionärernas kultur och minoritetspråkutveckling samt Finland 100 år (71 000 kr)

   Sverigefinska pensionärer får bidrag för dokumentation och firande av Finlands 100-åriga självständighet som egen nation runt om i hela landet som äger rum år 2017. Inför firandet ska Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, genomföra lägerverksamhet för drygt 50 deltagande Sverigefinska pensionärer där finska folklorelekar, sånger, ordspråk och fotografier dokumenteras och bevaras för de yngre generationerna. Dokumentationen kommer att användas 2017 under 100-årsfesten som planeras äga rum i Helsingborg.

   Under jubileumsåret kommer Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, även bjuda in föreläsare och anordna kulturella aktiviteter för att informera om Finlands historia. Arrangemangen kommer att göras i samarbete med många olika Finska föreningar i Skåne och Blekinge (södra distriktet). Arrangemangen kommer att vara öppna för allmänheten.

  • Södra Sveriges distrikt av Sverigefinska Riksförbundet: "Kartläggning" (24 680 kronor)

   Antalet aktiva medlemmar i de finska lokalföreningarna i södra Sverige har under de senaste åren minskat stadigt. Föreningarna har svårt att rekrytera nya och yngre medlemmar. Projektet ska ta reda på hur nya och framförallt yngre personer och barnfamiljer med finländskt ursprung kan engageras i föreningsverksamheten och vilken typ av kulturaktiviteter som kan intressera dem.

   Hypotesen är nuvarande föreningsutbud inte är lockande för de yngre generationerna men att det kan finnas ett intresse av att starta nya aktiviteter med unga ledare och nya visioner. Projektet genomförs i form av ett frågeformulär med följebrev (på finska och svenska) som skickas till alla medlemmar i de lokalföreningar som ingår i Södra Sveriges distrikt av SFRF (Sverigefinska Riksförbundet), cirka 500 hushåll. Svar skickas via förfrankerat kuvert eller via e-post.

  • Regionmuseet Kristianstad: "Romska lägerplatser" (460 000 kronor)

   Regionmuseet Kristianstad får bidrag för projektet "Romska lägerplatser". Projektet görs tillsammans med romska grupper och ska öka romernas möjligheter att behålla sin kultur och sitt språk. Projektet synliggör även minoritetssamhället för majoritetssamhället som i sin tur kan motverka antiziganism i samhället.

   Syftet med projektet är att tydliggöra och stärka romernas identitet, synliggöra dem och deras historia – både för romerna själva och för andra. Genom att koppla personliga berättelser till lägerplatserna skapas närhet, förståelse, igenkänning och förankring i kulturlandskapet.

   Målgruppen för projektet är romer, samt elever och skolpersonal. Genom skolprogrammen vill man långsiktigt öka förståelse och respekt för andra och varandra och därigenom motverka antiziganism.

   Forskningen om de svenska romerna är begränsad. Det finns därför ett behov av att tillsammans med den äldre generationen, såväl romer som majoritetsbefolkningen, samla in berättelser och dokumentera spår kopplade till romernas liv. Denna insamling kommer att göras i östra och mellersta Skåne under 2016.

  • Malmö Museer: "Vi är romer – möt människorna bakom myten" (215 000 kronor)

   Malmö Museer får bidrag för projektet "Vi är romer – möt människorna bakom myten". Projektet synliggör även minoritetssamhället för majoritetssamhället som i sin tur kan motverka antiziganism i samhället.

   Utställningen är tidigare producerad av Göteborgs stadsmuseum och utvecklad tillsammans med Forum för levande historia. Den utsågs till årets utställning 2013 av Forum för utställare.

   Utställningen tar utgångspunkt i vandringen från Indien till Europa, språk och kulturarv. Den berättar om romers vardag och historia, om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik och framtidshopp via intervjuer, foton och filmer gjorda med eller av romer.

   Projektet i Malmö är ett samarbete mellan Malmö Museer, Romskt Informations- och kunskapscenter och Forum för levande historia.
   Utställningen kommer att visas på Malmö Museer från september 2016 till september 2017. Region Skånes bidrag ska stärka det romska inflytandet samt användas till pedagogisk verksamhet och programaktiviteter i hela Skåne.

 • Bidraget Ung kraft
  • Malmö Live Konserthus AB (230 000 kronor)

   Malmö Live ansökte om en större summa (500 000 kronor) vilket gör att beviljat anslag villkoras för projektanställning av ung/ung vuxen samt arvode till ungt nätverk. Projektet DIG MALMÖ LIVE ska stärka ungas och unga vuxnas delaktighet i programsättning och ska se till att utbud och möjligheter för och ungas och unga vuxnas utövande av kultur på Malmö Live säkerställs. Projektet innebär samarbete med en rad aktörer och bedöms att vara strategisk lämpligt för utveckla kultur för och med unga och unga vuxna i en uppbyggnadsfas av verksamheten på Malmö Live.

  • Malmö Stadsbibliotek (300 000 kronor)

   I projektet "Spelkultur på biblioteken" ska en ung projektledare anställas för att utveckla verksamheten på biblioteken i Malmö kring ungas spelkultur. Syftet är att skapa naturliga mötesplatser för spelintresserade på biblioteken, erbjuda ingångar till bibliotekets övriga resurser och höja biblioteks-personalens kompetens inom området. Tillsammans med Spelens hus ska man involvera unga spelintresserade för att ta fram önskemål för utveckling inom spelområdet. Projektledaren ska arbeta med planering tillsammans med bibliotekspersonal och genomföra aktiviteter på stadsbiblioteket och områdesbiblioteken. Arbetet innebär också att förbereda för erfarenhetsspridning i hela Skåne.

  • Månteatern (220 000 kronor)

   I avsikt att vara en teater där unga och unga vuxna kan förverkliga sina idéer och utforska begreppet scenkonst, ska projektet Månteatern Unga skapa en plattform med och för unga och unga vuxna för eget skapande i en professionell miljö. För detta anställs en ung projektledare som tillsammans med unga och unga vuxna släpps in för att arbeta praktiskt med Månteaterns verksamhet samt att förverkliga idéer och visioner. Samarbetspartners är Tamam, en organisation för nyligen anlända unga till Sverige samt Kulturhuset Mejeriet vars ungdomsverksamhet tillsammans med Månteatern Unga planeras att bli Sommarkollo 2016 och musikteaterföreställningar. Under året ska också ett växthus för unga dramatiker skapas.

  • Skånes Dansteater (300 000 kronor)

   Utifrån initiativ från unga i tidigare projekt vill Skånes Dansteater hitta former för att nå fler asylsökande unga och unga vuxna och för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Med projektet Dans över gränserna ska man skapa mötesplatser där dessa får uttrycka sig kreativt med dans och andra konstformer, tillsammans med andra kulturintresserade unga i Malmö.

   Unga ska anställas för att involvera flera unga samt för arrangera workshopar, aktiviteter och för att stödja de projektidéer som arbetas fram. Tillsammans med samarbetspartnerna Drömmarnas hus, Malmö Community Theatre och Bilda med hiphopcentralen kommer de unga arbeta med Skånes Dansteaters verksamhetsutveckling.

  • Studiefrämjandet (70 000 kronor)

   Projektet "Ny musik för nya i Skåne" innebär att man vill erbjuda musikcirklar för nya, unga svenskar i hela Skåne. I avsikt att bredda sin verksamhet och få in ett ungt perspektiv, ska man anställa och utbilda fyra unga cirkelledare som ska arbeta i socialt utsatta områden samt gentemot hem för ensamkommande flyktingbarn på mindre orter. Modellen bygger på ett arbete som en ung cirkelledare som själv varit ensamkommande flyktingbarn, har tagit fram.

 • Bidrag till gestaltad livsmiljö
  • Form/Design Center (400 000 kronor)

   Form/Design Center får bidrag till en första större insats inom området gestaltad livsmiljö. Form, design och arkitektur är områden som alla ingår i gestaltad livsmiljö.

   Alla tre områden är centrala för samhällsutvecklingen och behöver bättre möjligheter att samverka med andra kunskapsområde för att gynna en utveckling där människan och ett hållbart samhälle sätts i centrum.

   Kulturnämndens uppdrag till Form Design Center är att både fördjupa samverkan med universitet och högskola, kommunförbundet samt bransch, och att på fyra platser i Skåne utveckla forsknings- och kunskapsseminarier inom gestaltad livsmiljö.

 • Bidrag till utvecklingsprojekt inom rörlig bild 2015
  • Film i Skåne (800 000 kronor)

   Film i Skåne får bidrag för att: 

   • stimulera kommuner, bibliotek och folkbildning att verka för utveckling av film och rörlig bild med fokus på eget skapande
   • bredda Skånes filmpedagogiska verksamhet så att den också inkluderar digitala spel och transmedia
   • stimulera spridning och tillgängliggöra pedagogiska projekt inom film, digitala spel och transmedia med fokus på eget skapande.

   Film i Skåne har redan idag regional pedagogisk verksamhet för barn och unga genom samverkan med andra aktörer inom området film och rörlig bild. Samtidigt har kommunernas bibliotek, skolor och föreningsliv behov av mer kompetens och stöd för insatser när det gäller barn och ungas egna skapande inom film, digitala spel och transmedia.

   Genom kulturnämndens insats kan Film i Skåne anställa en konsulent inom det som kallas eget skapande barn och unga. Parallellt avsätter Film i Skåne medel som kommunerna i sin tur kan söka för att stimulera lokal utveckling inom film.

   Film i Skåne

  • Folkets bio Malmö (700 000 kr)

   Folkets bio Malmö får 700 000 kronor för att fortsätta utvecklingen när det gäller att tillgängliggöra kvalitativt filmutbud i samverkan med de skånska kommunerna, samt för utveckling av den regionala rollen som kunskapsnod och bas för nätverk av arrangörer i hela Skåne.

   CinéSkåne är ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Folkets bio i samverkan med Film i Skåne och ABF Skåne. Projektet består av ett nätverk av skånska kommuner och andra aktörer som arrangerar filmvisningar. CinéSkåne verkar genom att utveckla och förbättra möjligheterna för i första hand kommuner som saknar biograf att ta del av kvalitativt filmutbud.

   Genom insatsen från kulturnämnden kan CinéSkåne vidareutveckla kunskapsöverföring och öka kommunernas möjligheter att utveckla visningsarrangemang med fokus på kvalitativt filmutbud, ökat publik- och målgruppsarbete samt digital kompetens. Insatsen – CinéSkåne - visning och spridning är kopplad till insatsområden i Handlingsplan Rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020.

  • Filmcentrum Syd och Författarcentrum Syd (500 000 kr)

   Filmcentrum Syd får 500 000 kronor för att i samverkan med Författarcentrum Syd utveckla nya berättelser inom film och rörlig bild samt för fortbildning inom digital kultur.

   De båda verksamheterna gjorde en förstudie våren 2015 som visade att de har gemensamma behov av kompetensstöd, utbildning, nätverk och mötesplatser, både för aktörer inom de båda konstområdena och för branschen i stort. I insatsen ingår också att stärka barn och ungas kulturutveckling genom arbete kring en film och en bok med inspiration från Svenska Filminstitutet och läsfrämjande arbete.

 • Bidrag till kompetensutveckling inom digitalisering
  • Konstnärernas kollektivverkstad Monumentalverkstaden (100 000 kronor)

   Konstnärernas kollektivverkstad Monumental har gjort en kombiansökan, alltså sökt både kompetensutvecklingsmedel och medel för developer in residence. De kommer på olika sätt stärka kompetensen inom 3D-teknik för digital omformning, det vill säga underlätta för konstnärer att experimentera med sin konst och att ta fram modeller. På så sätt kommer de också att ge möjlighet att vidga konstnärsbegreppet genom 3D-teknik och ge konstnärer möjlighet att utvecklas och stärkas i sin konstnärsroll. De vill koppla samman verkstaden och sin 3D-satsning med en tekniskt kunnig person för att fortsätta att utveckla det digitala fältet inom 3D-teknik. Developer in residence ska utveckla tekniken för formtagning, sammankoppla ny teknik med gammalt hantverk med fokus på bronsgjutning, det vill säga det handlar om att ta en digital fil till 3D-utskrift och sedan kunna framställa ett objekt som kan användas i form-tagning för gjutning. Projektet riktar sig till anslutna yrkesprofessionella bild- och formkonstnärer och har ett internationellt fokus.

  • Konsthantverkscentrum (98 000 kr)

   Konsthantverkscentrum får bidrag för att genomföra en fortbildning för konsthantverkare i rörlig bild för att fler ska kunna berätta om och profilera sin verksamhet samt pedagogiskt visa på konsthantverkets prisbild. På så sätt vill man bidra till att bilden av konsthantverket utvecklas. Utgångspunkt för fortbildningen har bland annat varit keramikern Calle Forsbergs blogginlägg "Är koppen dyr?"

  • Inter Arts Center (100 000 kr)

   Inter Arts Center får bidrag för att stärka kompetenser inom augmented reality, virtual reality och interaktiva sensorer och se på möjligheter och utmaningar i konstnärlig användning av dem.

   De kommer också att skapa ett nätverk av institutioner, konstnärer och forskare för området och skapa möjligheter för att testa ny teknik.

 • Developer in residence 2015
  • Studiefrämjandet (245 000 kronor)

   Syftet med projektet är att skapa en studiecirkelportal där personer med gemensamma intressen kan sammanföras och genomföra studiecirklar tillsammans. Studiefrämjandet ska föra samman olika befintliga digitala system och lösningar samt skapa ett nytt gränssnitt för de som vill gå en digital studiecirkel. Projektet ska fungera som en testmiljö i lite mindre skala för att sedan kunna växlas upp till ett nationellt system.

  • Landskrona museum (375 000 kronor)

   Landskrona museum har en reklamhistorisk samling och ska göra en ny basutställning för den. I samband med det ska de komplettera utställningen med en digital plattform för att levandegöra sina samlingar. De har fått en donation som kommer att användas till produktion av utställningen och plattformen med krav på tillgänglighet för synskadade. De kommer att arbeta metodutvecklande med innovativa lösningar för att göra samlingen användarvänlig och tillgänglig för breda grupper.

  • Konstnärernas kollektivverkstad Monumentalverkstaden (265 000 kronor)

   Konstnärernas kollektivverkstad Monumental har gjort en kombiansökan, alltså sökt både kompetensutvecklingsmedel och medel för developer in residence. De kommer på olika sätt stärka kompetensen inom 3D-teknik för digital omformning, det vill säga underlätta för konstnärer att experimentera med sin konst och att ta fram modeller. På så sätt kommer de också att ge möjlighet att vidga konstnärsbegreppet genom 3D-teknik och ge konstnärer möjlighet att utvecklas och stärkas i sin konstnärsroll. De vill koppla samman verkstaden och sin 3D-satsning med en tekniskt kunnig person för att fortsätta att utveckla det digitala fältet inom 3D-teknik.

   Developer in residence ska utveckla tekniken för formtagning, sammankoppla ny teknik med gammalt hantverk med fokus på bronsgjutning, det vill säga det handlar om att ta en digital fil till 3D-utskrift och sedan kunna framställa ett objekt som kan användas i form-tagning för gjutning. Projektet riktar sig till anslutna yrkesprofessionella bild- och formkonstnärer och har ett internationellt fokus.

  • Form/Design Center (350 000 kronor)

   Form Design Center får bidrag för att med hjälp av en developer in residence fortsätta det utvecklingsarbete som de arbetat med de senaste fem åren genom att strategiskt arbeta med sin digitala närvaro. Form Design Center pekar ut tre områden man vill arbeta med, men är i övrigt öppna med vad som kan hända när deras developer in residence finns på plats. Områdena de vill fokusera på är tillgänglighet/delaktighet; digital plattform för form, design och arkitektur och vikten av kreativitet, innovation och kunskapsförmedling för samhällsutveckling. F/D C vill med kompetensförstärkningen hitta redskap för att verka som förmedlare av kunskap och inspiration i gräns-snittet mellan allmänhet, bransch/utövare och akademi.

  • Wanås Konst (250 000 kr)

   Wanås Konst får bidrag för att skapa en flerspråkig digital spegling av den fysiska platsen Wanås och av Wanås Konsts verksamhet och program. Målet är bland annat att den pedagogiska verksamheten ska kunna förlängas och fortsätta på skolorna uppkopplade mot det som kallas WK-TV.

   I developer in residence-projektet vill Wanås Konst, tillsammans med Inter Arts Center, analysera de båda institutionernas digitala kommunikativa situation och utifrån analyserna skapa plan och metod för utveckling av den digitala kompetensen.

   Inter Arts Center är en mötesplats i Malmö för lärare och studenter från Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan som bedriver experimentell konstnärlig forskning och konstnärliga utvecklingsarbeten.

  • Signal – Center för samtidskonst (200 000 kr)

   Signal får bidrag för att anställa en developer in residence för att experimentera kring och utveckla Signals digitala existens. Arbetet ska ske med en balans mellan teknik och konstnärlighet. Den tänkta utvecklaren är konstnär och Signal vill att projektet "Digital Signal" ska kunna utformas fritt utan att förhålla sig till färdigformulerade mallar. En viktig målsättning är att beakta den digitala kommunikationen som sker utåt, det vill säga i de kontaktytor som uppstår mellan professionella aktörer inom och utanför det egna konstområdet och med en bredare publik.

  • Mediaverkstaden Skåne (160 000 kr)

   Mediaverkstaden får bidrag för att utveckla sin 3D-skanningstudio med hjälp av en developer in residence med spetskompetens. Mediaverkstaden Skåne har befintlig utrustning och vill ta fram en utvecklingsplan för studion som matchar de behov konstnärer har idag.

   De vill fokusera på två användningsområden:

   • att använda 3D-tekniken för att utveckla fysisk förlaga till konstobjekt
   • att använda 3D-tekniken för att skapa visualiseringar och verklighetstrogna representationer av konstverk i webbmiljö.

   Målet är att digitalisera det fysiska föremålet, bearbeta det i en dator med nödvändig programvara och förbereda en fungerande fil för 3D-utskrift.

 • Residensutveckling 2015
  • Föreningen ARNA i Fågelriket: Se – här bor jag! (250 000 kr)

   Residensprogrammet ARNA i Fågelriket startade 2011 i Harlösa och namnet står för "Art and Nature". Syftet med projektet "Se – här bor jag!" är att utveckla ARNA:s profil som ett grönt residens som driver kulturens roll för hållbar utveckling. Den nya profilen är kopplad till visionen om Fågelriket som ett av Unesco:s biosfärområden, med kultur som en av fyra dimensioner för hållbar utveckling. För att nå visionen behöver man visa och prova hur kultur i alla dess former kan berika och engagera människor i att påverka sin omgivning och ta ansvar för sin omgivande miljö. Se – här bor jag! involverar fyra internationella konstnärer i längre residensperioder och cirka 350 barn i Sjöbo och Eslövs kommuner.

  • Föreningen Inkonst: En internationell residensplattform för samtida konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur. (250 000 kr)

   Kulturscenen Inkonst i Malmö vill tillsammans med Inter Arts Center (IAC) utveckla ett internationellt residensprogram med fokus på musik eller musik i samverkan med bild, i gränslandet mellan konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur.

   Inkonst har ett stort internationellt och nationellt nätverk av arrangörer, produktionshus, konstnärer, scener och festivaler och IAC kompletterar med nätverk inom konst- och forskningsvärlden. Genom residenssatsningen kan nätverken knytas samman och skapa möjligheter för professionella konstnärer och grupper att arbeta och utvecklas i en aktiv och tvärkonstnärlig miljö med en tydlig länk mellan forskning och konstnärligt arbete. Avsikten är att erbjuda två konstnärer/grupper ett residens som varar upp till åtta veckor, för projektutveckling, kunskapsutbyten, nätverksbyggande och publika möten.

  • Landskrona kommun: Art/photography in residence (200 000 kr)

   Landskrona Foto och Fröfabriken Creative Space är Landskrona kommuns satsningar på att stärka den kulturella och kreativa sektorn, inte bara i Landskrona utan även i regionen. Med Art/photography in residence vill Landskrona kommun inom ramen för Landskrona Foto skapa ett internationellt attraktivt residensprogram för konstfotografer i en dynamisk arbetsmiljö.

   Landskrona Foto har de senaste åren etablerat sig som en av Nordens mer intensiva satsningar på fotografi med bland annat Landskrona Foto Festival och Sveriges första fotohistoriska utställning. Landskrona Foto är ett långsiktigt utvecklingsprojekt för att skapa ett starkt konst- och kunskapsbaserat centrum för fotografi sett ur ett nordiskt perspektiv.

  • Milvus Artistic Research Center (MARC): Milvus Artistic Research Center Residencies (250 000 kr)

   MARC är ett konstnärligt forskningscentrum inom scenkonst (dans, performance med mera) med en internationell residensverksamhet under uppbyggnad i Kivik på Österlen. Syftet är att erbjuda en plattform för dialog mellan hantverk och innovation, teori och praktik samt kreativitet och kunskap genom undersökande metodik.

   MARC har en internationell konstnärlig panel som gör urvalet av residenskonstnärer tillsammans med den konstnärliga ledaren Rachel Tess. Varje residensperiod (tre per år) varar en månad och innebär minst två studiovisningar för allmänheten samt andra kontaktytor med lokalsamhället, till exempel skolor och föreningar. Ett långsiktigt partnerskap med Wanås Konst har byggts upp som bland annat möjliggör för residenskonstnärer att möta publik och deltagare på Wanås. Från och med 2016 kommer MARC att ingå i det EU-finansierade residensprojektet "Wilderness II".

  • Seriefrämjandet: Serieresidens – internationell residensutveckling (170 000 kr)

   Från 2013 till 2015 har Seriefrämjandet haft sju gästande seriekonstnärer från Belgien, Finland och Serbien som har haft plats i Seriecenters studio och deltagit i seriekulturen i Malmö. Man vill nu utveckla arbetet med internationella residensplatser för att inkludera fler länder och fördjupa nätverksarbetet med nya samarbetspartners. Ambitionen är att få ett brett spektra av gäster och ett nätverk med nya förgreningar hos olika serieaktörer runt om i världen. Varje konstnär gästar Seriestaden Malmö i en till två månader, med två gäster under våren 2016 och två gäster under hösten 2016. Man förväntar sig nya samarbeten, mellan enskilda konstnärer eller mellan organisationerna, nya serier publicerade i Sverige, svenska serier publicerade utomlands eller nya evenemang kring tecknade serier.

 • Med rätt att inspireras 2014
  • Burlövs kommun: Till salu? Om reklamen och dess påverkan (80 000 kr)

   Projektet ska med film som verktyg lyfta frågor kring identitet, genus och självbild med två olika skolors åttondeklassare. Genom ämnesövergripande arbete och eget skapande ska lärare och elever hitta metoder för att långsiktigt stärka arbetet med estetiska lärprocessers koppling till skolans läroplan och motverka sociala klyftor mellan olika sociala grupper i kommunen.

  • Eslöv kommun: Berätta på nytt sätt (100 000 kr)

   Projektet låter elever och lärare inspireras av professionella kulturupplevelser för att pröva egna vägar att förmedla en berättelse. Elevgrupper från flera stadier kommer att arbeta på olika sätt utifrån bilden, musiken och ordet för att hitta nya vägar till gemensamt kreativt lärande. Metoderna ska utvärderas för att stärka och implementeras i samspelet mellan kultur och skola.

  • Helsingborgs stad: Med rätt att inspireras Fotografiprojekt, presentation av JAG via fotografiet (80 000 kr)

   Med fotografiet och självporträttet som verktyg ska kulturpedagoger, lärare och elever i årskurs sex-nio fotografera och reflektera över berättelsen alla bygger och förmedlar kring sin person. Projektet prövar hur kreativa processer i geografiskt och kulturellt spridda skolor i kommunen kan sammanföra skolförvaltningens områden med integration och kultur. Syftet är att hitta ett fortsatt gemensamt arbete med en återkommande utställning på Dunkers kulturhus.

  • Höganäs kommun: Med rätt att inspireras – med ord och låtskrivande (80 000 kr)

   Utifrån en inspirationskonferens med artisten Petter och författarbesök ska kommunens elever, pedagogisk personal samt bibliotekspersonal arbeta med låtskrivande och låtproduktion för att främja läslust, väcka engagemang kring dyslexi och stimulera ämnesövergripande arbete. Målsättningen är att projektet ska bli en del av ordinarie undervisning i skolan.

  • Höörs kommun: Kärlek och hat på nätet – om att vara ung idag (52 000 kr)

   Utifrån önskemål från eleverna vill man prova och utveckla filmprojekt som samarbetsform och kreativ och innovativ arbetsprocess med årskurs nio och pedagogisk personal. Genom att samarbeta med professionella filmpedagoger och filmregissör kompetensstärks lärare och bibliotekspersonal vilket gör att metodiken förvaltas för liknande projekt för kommande nior.

  • Kävlinge kommun: Boken tar nya vägar (65 000 kr)

   Utifrån ett Skapande skola-projekt med fokus på film, ska projektet omsätta och vidareutveckla pedagogers och elevernas kompetens och kunskaper ämnesövergripande i manusskrivande, filmande och läsförståelse. I ett nära samarbete med olika författare kommer elever att utveckla manusarbete på olika sätt. Projektets pedagoger får förstärkta kunskaper och verktyg för att fortsätta arbeta självständigt framöver och ska kunna fungera som stöd till andra ämneslärare för liknande arbete.

  • Lomma kommun: Lärande genom estetiskt arbete (40 000 kr)

   Projektet innebär att man i samarbete med externa kulturarbetare och egna estetiska kompetenser, ska pröva nya arbetsformer och stärka lärares kompetens i kreativa lärprocesser. Genom att arbeta med olika konstformer för språkinlärning med eleverna vill man undersöka hur man kan bygga ämnesövergripande innovativa lärmiljöer. Långsiktigt vill man förse pedagogerna med fler möjligheter att själva använda sig av kreativa verktyg i undervisningen.

  • Malmö stad: Med rätt att bestämma (85 000 kr)

   Projektet ska med kreativa och estetiska arbetssätt undersöka och utarbeta modeller för att utveckla elevers delaktighet i olika former av beslutsprocesser inom skolan. Med konstnärens undersökande arbetssätt ska workshop och föreläsningar genomföras med elever och lärare där man undersöker estetiska lärprocessers möjligheter i sammanhanget. Projektet innebär också en studieresa. Projektet sker utifrån Malmö stads kommunövergripande utvecklingsarbete kring kultur i skolan och behovet att hitta modeller för hållbar och långsiktig elevdelaktighet i Skapande skola-arbetet.

  • Osby kommun: Att berätta sig till läsförståelse (100 000 kr)

   Läsfrämjandeprojektet i Osby handlar om att långsiktigt bygga ut den pedagogiska verktygslådan för berättande och för att stödja de yngsta elevernas läskunnighet och läsförståelse. I samarbete med Teater Sagohuset och i ett flerstegsprogram med fortbildning för lärare och pedagoger i sagogestaltning, teaterbesök och uppföljande övningar med eleverna, ämnar man hitta nya och kreativa metoder för att framöver arbeta med de lägre årskursernas läskunnighet.

  • Simrishamns kommun: Bokstäver, siffror & rörlig bild – låt det abstrakta bli konkret (50 000 kr)

   Delprojektet Dansmatte är ett samarbete med danspedagog och tre-fyra lågstadieklasser med respektive lärare som i ett fördjupat arbete ska pröva och utveckla metoder för hur dans kan skapa förståelse för de abstrakta matematiska begreppen. Utvärderingar av tidigare lärarfortbildning i dansmatte i kommunen visar att majoriteten av lärarna är positivt inställda att arbeta självständigt med metoden framöver utifrån att det finns ett underlag anpassat till ålderskategorin.

  • Tomelilla kommun: Dramapedagogik i särskolan (53 000 kr)

   Projektet ska hur en särskola kan använda sig av teater och dramaövningar med dramapedagog för att ge eleverna verktyg att använda i det sociala samspelet, inom gruppen och i omvärlden. Metoden ska utveckla särskoleelevernas kommunikativa, empatiska förmåga och vara identitetsstärkande. Ambitionen är att integrera arbetsmetoden i kommunens kommande kulturskola.

  • Ystad kommun: Kreativa kids på fritiden (100 000 kr)

   För att förstärka kommunens arbete med kultur för barn och unga, ska man pröva en ny modell med olika kreativa och skapande arbetsprocesser tillsammans alla fritidshem i Ystad. Genom att låta fritidspersonal, lärare och alla elever i fritidshemsverksamheten i kommunen, ta del av olika skapande processer vill man hitta långsiktiga och hållbara metoder för hur man kan arbeta med estetiska aktiveter och lärprocesser, inom såväl fritidssektor som skola.

  • Ängelholms kommun: Kreativt låtskrivande och framträdande (45 000 kr)

   För att avdramatisera, ge inspiration och verktyg till hur man skriver låtar ska elever i årskurs sex-nio och deras pedagoger sammanföras med en professionell artist och kulturskolans pedagoger. Genom detta vill man stimulera elevernas skapande och förmåga att uttrycka sig samt att få samarbete mellan aktörerna att stärka det långsiktiga arbetet med kreativa arbetsprocesser i skolan.

 • Developer in residence 2014
  • Regionmuseet Kristianstad och Musik i Syd

   Med utgångspunkt i Kristianstads 400-årsjubileum vill Regionmuseet Kristianstad och Musik i Syd gemensamt arbeta för att öka barns och ungas engagemang och deltagande med hjälp av digitaliseringsprocesser. De vill också undersöka hur aktiviteter inom Kulturnyckeln (kulturprogramverksamhet för skolorna i Kristianstads kommun) kan utvecklas genom digital teknik och ta fram metodik för hur digitala media kan integreras i verksamheterna framöver. Projektet har pågått under 2014.

  • Kulturen, Malmö Museer och Regionmuseet Kristianstad

   Kulturen, Malmö Museer och Regionmuseet Kristianstad vill med hjälp av sitt developer in residence-projekt titta närmare på sina fysiska och digitala lösningar. De ska skapa en gemensam plattform för att kunna förmedla information på likartat sätt. De vill också skapa en resursbank för digitala lösningar och ta fram en utvecklingsplan för museernas digitala behov. Projektet har pågått under 2014.

  • Malmö Opera, Skånes Dansteater och Malmö Stadsteater

   Malmö Opera, Skånes Dansteater och Malmö Stadsteater vill med hjälp av en "developer in recidence" öka medborgarnas tillgänglighet till verksamheterna med hjälp av förbättrade kommunikationskanaler på webben. Projektet har fokus på fyra delar:

   • att skapa pedagogiska undervisningsfilmer, så kallade tutorials, för olika delar av arbetet bakom scenen på scenkonstinstitutioner,
   • att förbättra det gemensamma biljettbokningssystemet,
   • att utveckla webbplatserna och
   • formulera en utvecklingslinje.

   Projektet pågår fram till sista maj 2015. 

Utvecklingsmedel inom prioriterade områden

 • Kulturella och kreativa näringar
  • KKV Grafik Malmö: Pedagogiska projekt som metod (75 000 kr)

   KKV Grafik Malmö får 75 000 kronor för projektet "Pedagogiska projekt som metod". Syftet är att stimulera och stärka kulturell och kreativ näringsverksamhet (KKN) för KKV Grafiks medlemmar. Sedan år 2011 har KKV Grafik jobbat i olika former och variationer med pedagogiska projekt.

   Projektet ska sprida och utveckla metoder och erfarenheter av pedagogiska projekt. På så sätt breddas arbetsmarknaden och nya försörjningsmöjligheter uppstår för de konstnärer som är medlemmar i verkstaden. Ett exempel är Konstlyftet, som är ett samarbete med Malmö konsthall där personer inom Daglig verksamhet LSS, ges möjlighet att arbeta med grafik i olika former.

 • Litteratur och serier
  • Poesidagarna i Malmö: Världspoesidagen 2017 (15 000 kr)

   Poesidagarna i Malmö får 15 000 kronor för att arrangera Världspoesidagen 2017. Poesi som en litteraturgenre har blivit allt mer populärt. Till arrangemanget Världspoesidagen har sex stycken poeter från fem olika länder bjudits in för uppläsning av poesi. Samtal mellan dessa inbjudna poeter kommer även att arrangeras. Uppläsningarna kommer ske på Stadsbiblioteket, på Poeten på hörnet och Östervärns antikvariat. En poesiföreställning på Malmö Amatörteater Forum kommer även arrangeras.

 • Kulturarv
  • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige: Pedagogiskt koncept för Kulturens Östarp (100 000 kr)

   Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen) får 100 000 kronor för att ta fram ett pedagogiskt koncept för Kulturens Östarp, en lantbruksmiljö från 1800-talets mitt, med byggnader, djur och trädgård i ett gammalt kulturlandskap. Kulturen vill ansöka hos Länsstyrelsen Skåne om att Kulturens Östarp blir kulturreservat. Detta skulle i så fall innebära att Kulturen tar på sig ett ansvar för att förvalta och utveckla markerna och byggnaderna på ett ansvarsfullt sätt.

   Det finns en stor potential att utveckla Kulturens Östarp som besöksmål för skolor och turister. Naturvårdspedagogiken behöver utvecklas och målet är att skapa nya upplevelser, för skolklasser, familjer och för grupper som sällan eller aldrig besöker kultur- och naturmiljöer de kan genomföra aktiviteter på egen hand eller som genomförs med pedagog på plats.

  • Statarmuseet i Skåne: En historisk tugga (50 000 kr)

   Statarmuseet i Skåne får 50 000 kronor för att med utgångspunkt i utställningen "En historisk tugga" och planerade samarbete utveckla sitt pedagogiska program genom kopplingar till mat som medium i möten mellan olika kulturer, genus och generation.

   Utställningen var ett samarbete med Riksutställningar i december 2016. Även Malmö Högskola och KFUM kiosk i Malmö bidrog till att utveckla och fördjupa kunskaperna kring temat mat och därmed utvecklades den pedagogiska verksamheten ännu mer.

  • Skånes Hembygdsförbund: Landskapande (120 000 kr)

   Skånes Hembygdsförbund får 120 000 kronor för förstärka sitt arbete med att implementera den europeiska landskapskonventionen. Det handlar till stor dela om att pröva och utvärdera erfarenheterna med etablerade samarbetsparter som till exempel skånska kommuner, bibliotek, föreningar, organisationer, museer, arkiv, studieförbund men också med nya, bland annat Centrum för dramatik, Filmcentrum och Bilda.

  • Skånes Arkivförbund: Seminarium om migration 22 februari (50 000 kr)

   Skånes Arkivförbund får 50 000 kronor för att den 22 februari 2017 genomföra ett seminarium om migration. Seminariet ska sätta in det senaste årens flyktingsituation i ett större historiskt perspektiv. Det beviljade bidraget ska i första hand gå till föreläsararvoden. Målgruppen för seminariet är yrkesverksamma inom kulturarvssektorn i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter