Kulturbidrag

Region Skåne fördelar bidrag till kulturverksamhet och kulturprojekt för att utveckla kulturlivet i Skåne. 

Bidragsgivningen omfattar såväl regionala bidrag som statliga.

Region Skåne stödjer i huvudsak professionell verksamhet. Områden som särskilt uppmärksammas är barns och ungas rätt till kultur, kvalitet och konstnärlig förnyelse, tillgänglighet samt samverkan mellan institutioner och det fria kulturlivet.

Ansökningsperioder

Utvecklingsbidrag

Den 9 januari 2017 är det möjligt att söka utvecklingsbidrag nästa gång. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2017

Välkommen att söka bidrag till utvecklingsprojekt!

Beslut om vilka som beviljas bidrag meddelades på hemsidan den 27 mars.

Beviljade utvecklingsbidrag hösten 2016

Verksamhetsbidrag

Den 1 januari 2017 öppnar kulturdatabasen är för ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 och redovisning av verksamhetsbidrag 2016. Support gällande kulturdatabasen ges från 15 februari.

Redovisning och ansökan svara vara inskickade i kulturdatabasen senast 15 mars 2017.

Bidrag till biblioteksutveckling

Mellan den 26 april och den 20 juni 2016 var det möjligt att söka bidrag för biblioteksutvecklingsprojekt. Beslut om vilka som beviljats bidrag meddelades på hemsidan den 9 september. 

Beviljade bidrag till biblioteksutveckling 2016

Bidrag till digital utveckling

Mellan den 9 juni och den 31 augusti 2016 var det möjligt att söka bidrag för att anställa en developer-in-residence. Beslut om vilka som beviljades bidrag meddelades på hemsidan den 13 oktober. 

Beviljade bidrag till digital utveckling 2016

Bidrag för att underlätta integration

Mellan den 22 augusti och den 19 september 2016 var det möjligt att söka bidrag för att med konst och kultur underlätta integration och interkulturella möten. Beslut om vilka som beviljades bidrag meddelades på hemsidan den 12 oktober 2016.

Beviljade bidrag för att underlätta integration 2016

Bidrag till internationell residensutveckling

Mellan den 22 augusti och den 19 september 2016 var det möjligt att söka bidrag för att bjuda in professionella konstnärer och kulturutövare. Beslut om vilka som beviljats bidrag meddelades på hemsidan den 27 oktober 2016. 

Beviljade bidrag till internationell residensutveckling 2016

Bidrag till nationella minoriteter

Innan ansökan för bidrag till nationella minoriteter skickas in ska handläggare på Kultur Skåne kontaktas. Sen sker ansökan via kulturdatabasen.se. Ansökningarna behandlas löpande under året. 

Beviljade bidrag till nationella minoriteter 2016

Bidrag till kultur i vården

Innan ansökan till kultur i vården-projekt skickas in ska handläggare på Kultur Skåne kontaktas. Sen sker ansökan på särskild blankett. Ansökningarna behandlas löpande under året. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter