Kultur- och hälsaområdet i Norden

Region Skåne har på uppdrag från Nordiska Ministerrådet genomfört en kartläggning av praxis, forskning och utbildning inom kultur- och hälsaområdet Norden. 

Rapporten Vändpunkt – Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan har överlämnats till Nordiska Ministerrådet i samband med kulturministrarnas möte under hösten 2014.

Uppdraget var att öka kunskapen om kultur och hälsa-området som en betydelsefull faktor i en hållbar nordisk välfärd. Det handlar ytterst om att skapa nya och innovativa lösningar för hur den nordiska välfärdsmodellen kan vidareutvecklas. 

Rapporten innehåller exempel på hur fakta om kultur- och hälsaområdet i norden 

Ett av förslagen som lyfts fram till Nordiska Ministerrådet är att inrätta en sammanhållande kompetensfunktion i Norden.

Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter