Välkommen till Skåne

Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt som vill öppna upp olika samhällsarenor för nyanlända i Skåne, bland annat bibliotek och museer.

Välkommen till Skåne är en del av ett etableringsprogram som nyanlända flyktingar deltar i under sin första tid i Skåne. Det innebär att de nyanlända, förutom svenskundervisning och den obligatoriska samhällsorienteringen, också får ta del av olika studiebesök. De besöker bibliotek, museer och föreningar och får möjlighet till fysisk aktivitet och att lära sig mer om arbetslivet i Sverige.

På biblioteken får deltagarna en introduktion till bibliotekens roll i samhället och alla de tjänster och varierade program som riktas till barn och vuxna.

Kultur Skåne är med och samordnar den del av projektet som rör bibliotek och museer, med fokus på erfarenhetsutbyte, metodtips och nätverk.

Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt inom Partnerskap Skåne där Länsstyrelsen Skåne samarbetar med kommuner, statliga och regionala myndigheter och organisationer samt den idéburna sektorn för ett samordnat inkluderat mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter