Skånes Dansteater berättar om sitt Ung kraft och Dance across borders

Projektbidraget som gör unga delaktiga i kulturlivet

Sju unga fick genom Region Skånes bidrag ”Ung kraft” möjlighet att utveckla verksamhet med och för unga på några skånska kulturinstitutioner.

Genom projektbidraget "Ung kraft" vill Region Skåne främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i kulturlivet. Bidraget gav de fem kulturinstitutionerna möjlighet att projektanställa unga och unga vuxna i åldrarna 16-25 år för att arbeta med verksamhetsutveckling inom folkbildning, bibliotek/spel, teater, dans och musik/allmän kultur. Projekten följs av forskare vid Lunds universitet.

För kontakt med de unga i "Ung kraft" och deras handledare, kontakta Camilla Sjöstrand, utvecklare barn och unga på Kultur Skåne.

Verksamheter som anställt unga vuxna

Malmö Live

"Live 040" heter Malmö Lives nätverk med ett 30-tal unga som projektleds av en av de sju Ung kraft-aktörerna. Projektledaren har under våren i samarbetat med nätverket planerat och producerat, och hösten 2016 är det dags att genomföra. Först blir det en turné till fem av Malmö Kommunala Bostäders bostadsområden där "Live 040" gör olika kulturarrangemang. Det kan till exempel vara en trumpedagog som håller workshops. "Live 040" har släppt ett höstprogram med bland annat livebandstävling, temakväll om Drake, catwalk och finalkonsert.

Genom projektet Ung kraft på Malmö Live stärks unga och unga vuxnas delaktighet i Malmö Lives utbud och programsättning.

Live 040 på Malmö Live

Malmö Stadsbibliotek

Ung kraft-aktören som Malmö stadsbibliotek projektanställde har under våren i samarbete med föreningar och nätverk bland annat arrangerat spelkvällar på stadsbiblioteket och filialerna i hela Malmö. Detta kommer att fortsätta under hösten, utöver nördkvällar med workshops, paneldiskussioner och aktiviteter som anknyter till nördkultur.

En av kvällarna kommer lokala spelutvecklare och berättar om hur man startar sin egen spelstudio. Vid ett annat tillfälle blir det cosplay-workshop för kostymer och accessoarer. Även föreläsning om näthat och inkludering i spelcommunity kommer att erbjudas.

Följ verksamheten genom att lyssna på poddcasten Frispel. 

Information om nördkvällarna på Malmö stadsbibliotek

Ung kraft på stadsbiblioteket ska utveckla verksamheten kring ungas spelkultur och undersöka vilka arrangemang som passar på bibliotek och kulturhus. Genom projektet vill biblioteket även söka samarbete med föreningar och organisationer för att se hur de vill vara med och utforma spel- och populärkulturen på biblioteket.

Månteatern

Under våren och sommaren har en Ung kraft-aktör projektanställts och nätverkat med andra unga och skapat "Unga Mån". Genom "Unga Mån" har man bland annat arrangerat ett musikteaterkollo för ungdomar på Mejeriet som avslutades med en föreställning på stora scenen.

Under hösten ska "Unga Mån" arbeta med ett gästspel av unga grupper som befinner sig i gränslandet mellan amatörer och professionella. Syftet är att knyta till sig unga scenkonstnärer. Under hösten framför "Unga Mån" sin föreställning 3XOspelat och Musikteaterkollot ger sin Utopiföreställning.

Genom Ung kraft-projektet ska de idéer och visioner som unga i "Unga Mån" tar fram tillsammans med Månteatern förverkligas. Samarbetspartners är Tamam (en ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna för mångfald, anti-rasism och ungas samhällsengagemang) och Kulturhuset Mejeriet.

Månteaterns hemsida

Skånes Dansteater

Under våren 2016 projektanställdes en ung asylsökande som Ung kraft-aktör för projektet "Dance across borders" som drog igång aktiviteter och workshopar vilket resulterade i föreställningar.

Under hösten 2016 fortsätter aktören att arrangera dans- och teaterworkshopar för asylsökande, ensamkommande och för alla som vill uttrycka sig med dans och musik. Resultatet kommer att bli en föreställning med dans och musik. Det kommer också att arrangeras dansklubbar ett par gånger per månad under hösten, träffar som kommer att innebära olika aktiviteter och events varje gång.

"Dance Across Borders" ska skapa en neutral mötesplats mellan asylsökande ungdomar, ensamkommande flyktingbarn och andra ungdomar boende i Malmö. Projektet är ett samarbete med Drömmarnas hus.

Dance across borders 

Studiefrämjandet

Tre unga cirkelledare arbetar runt om i Skåne med musikcirklar för nyanlända unga. Alla tre har av Studiefrämjandet utbildats till cirkelledare för att använda ett speciellt musikpaket "Riggen".

Under hösten kommer deltagare från HVB-hem ta del av musikcirklar i Studiefrämjandets olika musik- och kulturhus i Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Hässleholm. Ambitionen är att konceptet ska spridas till fler orter under hösten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter