Öresundsbron och bostadshus

Öresund och Östersjön

Region Skåne arbetar på flera olika fronter för att driva på integrationen och främja tillväxten i Öresunds- och Östersjöområdet.

Arbetet sker dels genom interregionala organisationer och samarbeten, dels genom olika interregprojekt, men även i vår dagliga verksamhet och utvecklingsarbete inom samhällsplanering och näringsliv.

Våra mångsidiga samarbeten handlar i huvudsak om att skapa kontakter och förtroende mellan offentliga aktörer, organisationer och företag, vilket är en grund för långsiktigt utvecklingsarbete.

Att stärka Skånes roll som en dynamisk gränsregion är en prioriterad uppgift för Region Skåne.

Greater Copenhagen & Skåne Commitee

Region Skåne är medlem i Greater Copenhagen & Skåne Committee tillsammans med Region Hovedstaden och Region Själland, samt samtliga 79 kommuner inom området.

Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och främja näringslivet genom att skapa fler arbetstillfällen och att ta bort gränshinder.

Mer om Greater Copenhagen and Skåne Commitee

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter