EU

I vårt arbete med att utveckla Skåne spelar EU en viktig roll. Region Skåne samarbetar med flera regioner i Europa för att kunna bevaka och påverka EU:s politik. Sedan 2011 har vi ett kontor i Bryssel.

EU-samarbetet blir allt mer fördjupat och EU-förordningar gäller ofta framför svenska lagar. Därför är Region Skånes närvaro vid EU:s styrande organ i Bryssel viktig.

Via EU har Region Skåne också möjlighet att tillsammans med andra regioner och aktörer söka pengar ur EU:s fonder och program för olika utvecklingsprojekt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter