Nominera till miljöpriser och stipendium

Nominera pristagare till Region Skånes Miljöpris, hederspris eller miljöstipendier senast 15 maj.

Nomineringsformulär

Vad nominerar du till?
Kontaktuppgifter till den/de som du nominerar:

Kontaktuppgifter till dig som nominerar:

Hur har du fått information om Region Skånes miljöpriser
Om du har fyllt i formuläret korrekt kommer du nu till en bekräftelsesida. Tack för din nominering!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter