Region Skånes kulturpalett

Region Skånes kulturpalett är ett vandringspris som delas ut av kulturnämnden. Kulturpaletten tilldelas en juridisk person eller verksamhet som med framgång utvecklat sin kulturverksamhet för barn och unga. 

Kulturnämnden vill med kulturpaletten premiera och stimulera kulturutveckling för, med och av barn och unga. Region Skånes kulturpalett ersätter den tidigare särskilda kulturutmärkelsen.

För att ge mottagaren möjlighet att utveckla och sprida kunskap och erfarenhet om den premierade verksamheten tilldelas mottagaren en prissumma. Prissumman fastställs årligen i budget, 2016 är prissumman 100 000 kronor.

Vandringspris

Region Skånes kulturpalett är ett vandringspris i form av skulpturen Häpnad. Skulpturen är framtagen av Staffan och Enid Björklund, på uppdrag av Region Skåne.

En referensgrupp, bestående av utvecklare från Kultur Skåne samt kommunala kulturtjänstemän, bereder förslag på mottagare inför kulturnämndens beslut. Val av mottagare ska följas av en motivering. Referensgruppsuppdraget är ettårigt.

Referensgrupp 2016

Chantal Kronberg Pushnik, Åstorp kommun
Helena Magnusson, Kristianstad kommun
Christel Molin, Skurups kommun
Annelie Krell, Kultur Skåne
Bibbi Miegel-Sandborg, Kultur Skåne
Camilla Sjöstrand, Kultur Skåne (sammankallande)

Tidigare pristagare

 • 2015 Clownronden

  Region Skånes kulturpalett 2015 gick till Clownronden. Foto: Kennet Ruona

  Region Skånes kulturpalett 2015 går till Clownronden som i mötet med unga på Skånes barnkliniker outtröttligt bejakar livskraft och närhet.
  Med lyhördhet och fingertoppskänsla utgår clownerna från barnets situation och känslor och öppnar nya vägar för kommunikation – också för personalen och anhöriga.
  Magiska ögonblick uppstår när barnets tillit, glädje och egen gnista väcks.

  Clownronden

 • 2012 Dansstationen

  Peter Sunesson, Lars Eidevall och Christel Molin från Skånes dansstation. Region Skåne premierar Dansstationen som med absolut gehör för barn och unga skapar världar där kropp och rörelse, tanke och känsla blir till mångfacetterade föreställningar och upplevelser.

  Med mod, nyfikenhet och idérikedom utmanas dansen till nya uttrycksformer och möten med en ung publik.

  Region Skånes kulturpalett 2012 går till Dansstationen för ett experimentellt och synnerligen fruktbart samspel mellan Turnékompaniet, gästspelsscenen och dansfestivalen Salto!

  Dansstationens webbplats

 • 2013 Teater Sagohuset

  Stefan Hansen, Margareta Larson, Lina Bertilsson och Ilkka Häikiö på rad. Region Skånes kulturpalett hyllar en veteran inom skånsk barnteater, som i mötet med tusentals barn i Skåne, Sverige och världen gestaltar det enkla och det svåra med största respekt och kunskap.

  Konsten att leka fram en berättelse. Tron på scenkonstens kraft är orubblig, liksom engagemanget för utsatta grupper i samhället.

  Region Skånes kulturpalett 2013 går till Teater Sagohuset för deras unika förmåga att med teaterns olika uttrycksmedel gestalta myter och berättelser för alla åldrar, med mod, humor och ömsinthet.

  Teater Sagohusets webbplats

 • 2014 Drömmarnas Hus

  Lotta Lundgren och Liza Fry med höstträd i bakgrunden

  Region Skånes Kulturpalett 2014 tilldelas Drömmarnas Hus, som med ett starkt socialt engagemang tar sig an barns och ungas delaktighet och kreativitet.

  Under många år har denna kraftkälla för barn- och ungkultur visat prov på sin förmåga att med konstnärliga och pedagogiska processer ge nya generationer verktyg att uttrycka sina tankar och erfarenheter.

  Med sin tilltro till unga människors skaparkraft och med lyhördhet för deras behov visar Drömmarnas Hus på nya vägar för barn- och ungdomskulturen i Skåne.

  Drömmarnas hus webbplats

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter