Region Skånes miljöbevis

Verksamheter som får bidrag om minst sex prisbasbelopp per år, det vill säga 268 800 kronor (2017), ska uppfylla en checklista med kriterier som speglar Region Skånes miljöarbete och miljömål.

Alla som får bidrag ska varje år fylla i checklistan med grundkriterier. Ni som får bidrag flera år i rad ska från och med 2017 fylla i checklistan med utvecklingskriterier, där ni själva väljer vilket/vilka utvecklingskriterier ni vill arbeta med.  

Besvara och skicka in checklistan via vårt webbformulär nedan (se länk nedan) senast sex månader efter att bidrag har beviljats. Region Skåne gör årligen stickprov på ca en tredjedel av de verksamheter som uppfyller miljöbeviset. Vid frågor ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner.

Tips om arbete för en bättre miljö och ekonomi

Vi hjälper gärna din verksamhet att uppfylla målen och har därför tagit fram ett informationsmaterial om hur ni kan bidra till bättre miljö och ekonomi.
Information och tips för ert miljöarbete, del 1 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Information och tips för ert miljöarbete, del 2 om utvecklingskriterierna (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fyra gånger per år skickar vi ut ett nyhetsbrev med tips och goda exempel. Se länk till de senaste nyhetsbreven här på sidan.

Checklista för miljöbeviset

För att få ett godkänt miljöbevis ska ni svara ja på alla frågor i checklistan. Kan ni inte svara ja än, skriver ni en kommentar om hur ni arbetar för att uppnå kriteriet.
Till checklistan för miljöbeviset

Checklista för er som är miljöcertifierade

Har ni ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 eller motsvarande fyller ni istället i en speciell checklista framtagen för miljöcertifierade verksamheter: 
Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet

Checklista med utvecklingskriterier

Har ni fått bidrag flera år i rad ska ni från och med 2017, förutom att fylla i någon av ovanstående checklistor, välja ett utvecklingskriterium för att fortsätta förbättra ert miljöarbete.
Till checklistan med miljöbevisets utvecklingskriterier

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter