Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

Följande ledamöter deltar i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge. De representerar olika utvecklingsaktörer i båda länen.
 • Mätta Ivarsson; Region Skåne (ordförande)                                       
 • Christina Mattisson; Region Blekinge (vice ordförande)
 • Pontus Lindberg; Region Skåne
 • Ilmar Reepalu; Region Skåne
 • Cristina Glad; Region Skåne
 • Kent Mårtensson; Kommunförbundet Skåne
 • Christer Wallin; Kommunförbundet Skåne
 • Per Ola Mattsson; Region Blekinge
 • Sara Högelius; Region Blekinge
 • Lennart Förberg; Region Blekinge
 • Ingrid Hermansson; Region Blekinge
 • Gustav Nilsson; Region Blekinge
 • Jeanette Wennberg; LO, Kommunal
 • Annika Westerlund; Unionen
 • Vilmer Andersen; Sveriges Kommuner och Landsting
 • Matz Hammarström; Länsstyrelsen Skåne
 • Ingrid Lovén; Länsstyrelsen Blekinge
 • Ulrika Arvidsson; Försäkringskassan
 • Sofie Carlsson; Arbetsförmedlingen
 • Per Eriksson; Lunds universitet
 • Maria Hofvendahl Svensson; Lantbrukarnas Riksförbund
 • Magnus N:son Engelbäck; Företagarna
 • Christoph Lukkerz; Nätverket Social Ekonomi Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter