Folkhälsorapport Skåne 2013

Folkhälsoenkät Skåne 2012 besvarades av drygt 28 000 skåningar, som därigenom medverkade till att ta fram ett omfattande underlag för hälsoläget i Skåne.

Omslag Folkhälsorapport Skåne 2013Rapporten är ett led i den fortlöpande rapporteringen om hur hälsa, hälsorisker och hälsorelevanta levnadsförhållanden fördelar sig i olika delar av den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en bild av hälsoläget och hälsoriskernas utbredning i Skåne, hur detta har förändrats över tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige.

Statistik från rapporten finns sedan 2015 också tillgänglig på en öppen QlickView-sida.

Dokument

  • Folkhälsorapport Skåne 2013

    ( .pdf, 7 mB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter