Rapport – Flerkärnighet i Skåne

Hur yttrar sig den skånska flerkärnigheten? Vilka är Skånes styrkor och svagheter och vilka regionala effekter kan kopplas till flerkärnigheten? Detta är några av de frågor som belyses i Strukturbild för Skånes rapport om flerkärnighet.

Flerkärnighet i Skåne - omslag

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter