Organisation

Region Skåne arbetar med regionala utvecklingsfrågor kopplat till samhällsplanering, näringslivsutveckling, kollektivtrafik, kulturutveckling, miljöutveckling, folkhälsa och marknadsföring.

Avdelningen för regional utveckling

Avdelningen för regional utveckling består av sex enheter med olika inriktning, till exempel samhällsplanering, samhällsanalys och internationella relationer. I avdelningen ingår även en ledningsstab, en administrativ enhet,  och den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Avdelningen har ungefär 120 anställda och den leds av utvecklingsdirektör Mikael Stamming. Avdelningen är en del av Region Skånes förvaltning Koncernkontoret.

Kontaktuppgifter avdelning regional utveckling 

Kultur Skåne

Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. Förvaltningen arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter för att utveckla Skåne som kulturregion.

Kultur Skånes förvaltningschef är Gitte Wille som rapporterar till utvecklingsdirektör Mikael Stamming.

Kontaktuppgifter Kultur Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter