Seminarieserie Stad & land: Slutsatser

Sista seminariet i serien Stad & land. Seminariet sammanfattar tidigare seminarier och deltagarna får reflektera över och bearbeta slutsatserna från serien.

Mer information och anmälan kommer!

Strukturbild för Skåne vill bjuda in till ett samtal kring vad den fysiska planeringen kan bidra med för att förbättra möjligheterna för landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land. Därför genomförs en seminarieserie bestående av sex seminarier under hösten 2016 och våren 2017. 

Stad och land

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter