Skåne Innovation Week 2017

Under veckan kommer hela Skåne vara en öppen arena för aktiviteter som utforskar hur vi ska bli världens mest innovativa region.

Fler än 180 aktörer arrangerar i år över 100 aktiviteter på 25 orter runt om i Skåne.

Region Skåne har en egen konferens under veckan; Skåne Innovation Day. I år äger den rum den 31 maj.

Hela programmet på Skaneinnovationweek.skane.com

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter