Seminarium om internationella residens som metod för kulturutveckling

Den 29 maj bjuder Region Skåne in till ett halvdagsseminarium om internationell residensutveckling och vad ett artist-in-residence-program kan innebära - för konstnären, för den mottagande kulturaktören, för det omgivande samhället.

Här får du bland annat möjlighet att ta del av några residenssatsningar i Skåne. Hur gick de till väga? Vilka erfarenheter ha de gjort? På vilket sätt kan man arbeta med residens som metod för lokal kulturutveckling?

Målgrupp

Vi välkomnar kulturchefer eller motsvarande i kommunerna, representanter för institutioner och organisationer med regionalt verksamhetsbidrag samt tidigare sökanden av bidrag till internationell residensutveckling.

Bakgrund

Region Skåne satsar under treårsperioden 2015-2017 på internationella konstnärsresidens i Skåne för att stärka befintliga och utveckla fler residens för konstnärer och kulturutövare från andra länder.

Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i Skåne och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare. Residenssatsningen ska bidra till att utveckla Skåne som en öppen och attraktiv region och en intressant produktionsplats för konst och kultur.

Program

På seminariet deltar några av de verksamheter som fått bidrag från Region Skåne för att utveckla sina program för internationella konstnärer. De kommer att dela sina erfarenheter från projekten. Dessutom berättar Region Halland om sin residensinstitution Art Inside Out och Konstnärsnämnden om residensverksamhet och konstnärsperspektiv.

Medverkande:

Kerstin Jakobsson, ARNA i Fågelriket
Ulf Eriksson och Christian Skovbjerg Jensen, Inkonst respektive Inter Arts Center
Rachel Tess och Albin Hillervik, Milvus Artistic Research Center
Sanna Lilie, Landskrona Foto, Landskrona kommun
Johan Pousette, IASPIS, Konstnärsnämnden
Petra Johansson, Art Inside Out, Region Halland

Praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.
Inbjudan har skickats ut till aktuella målgrupper för seminariet.

Sista anmälningsdag var den 18 maj. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter