Skåne Innovation Week

Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa den regionala innovationsstrategi. Det är också en del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Skåne rankas redan mycket högt på listan över innovativa regioner. Men vi siktar högre; Skåne ska vara Europas, kanske världens, mest innovativa region år 2020.

Region Skåne är arrangörer för veckan,  men bakom varje aktivitet står enskilda aktörer. Gemensamt är att de alla på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne. En dag i veckan står Region Skåne själv som ansvarig och ordnar Skåne Innovation Day.

Skåne Innovation Week 2017 kommer att äga rum 29 maj-2 juni.

Vill ni delta med aktivitet?

Det är fritt fram att anmäla sig och delta i Skåne Innovation Week. Aktiviteterna ska handla om innovation, entreprenörskap och regional utveckling, och äga rum någonstans i Skåne, någon gång mellan 29 maj och 2 juni. 

Anmäl er aktivitet på Skaneinnovationweek.skane.com

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter