Mötesplats Skåne

Mötesplats Skåne samlar företrädare från region, kommun, stat, myndighet, idéburen sektor och näringsliv från hela Skåne. Mötesplats Skåne är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Varje år i augusti arrangerar Region Skåne Mötesplats Skåne. Här visar vi som utvecklar Skåne vad som har gjorts och vad som behöver göras för att uppnå målen i utvecklingsstrategin Det öppna Skåne.

Det är genom att agera tillsammans som vi kan uppnå verkliga resultat. För att alla ska dra åt samma håll krävs också gemensamma arenor och ett pågående samtal. Mötesplats Skåne är en sådan gemensam arena och ett pågående samtal.

Mötesplats Skåne 2016 hölls 19 augusti. Välkommen tillbaka 2017. 

Se alla bilder från mötesplatsen 2016 (flickr)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter