Mötesplats Skåne

Mötesplats Skåne samlar företrädare från region, kommun, stat, myndighet, idéburen sektor och näringsliv från hela Skåne. Mötesplats Skåne är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Varje år i augusti arrangerar Region Skåne Mötesplats Skåne. Här visar vi som utvecklar Skåne vad som har gjorts och vad som behöver göras för att uppnå målen i utvecklingsstrategin Det öppna Skåne.

Det är genom att agera tillsammans som vi kan uppnå verkliga resultat. För att alla ska dra åt samma håll krävs också gemensamma arenor och ett pågående samtal. Mötesplats Skåne är en sådan gemensam arena och ett pågående samtal.

2015 anordnades Mötesplats Skåne för tredje året i rad, och lockade närmare 1500 personer. Mötesplats Skåne 2016 kommer att hållas 19 augusti. 

Se hela programmet här

Möts redan nu på vår digitala mötesplats

Motesplats.skane2030.se är Mötesplats Skånes digitala mötesplats och community. Här samlas allting som diskuteras om Mötesplats Skåne under hashtaggen #motesplatsskane. Ta del av diskussionen, se vilka som kommer och boka möten med andra deltagare, arrangörer samt talare idag. 

Gå med i nätverket motesplats.skane2030.se 

Vinnaren av Imagine Open Skåne 2030 utses på Mötesplats Skåne

Imagine Open Skåne 2030 är en idétävling och ett samarbete mellan Region Skåne och Sveriges Arkitekter, med ambitionen att öppna för en breddad debatt om Skånes framtid och de många olika möjliga vägarna dit. Tävlingen har tagit utgångspunkt i Det Öppna Skåne 2030. 

Närmre 70 bidrag har inkommit som identifierar en samhällsutmaning, lokal, nationell eller global, beskrivit på vilket sätt den påverkar Skåne som region, och erbjudit en arkitektur eller formgivning som diskuterar eller löser samma utmaning.

Bidragen spänner över fysiska gränser, migration och integration, social hälsa, stadsutveckling, matproduktion, vattenhöjning med mera och ett urval visas nu på vernissage på Form/Design Center i Malmö. Utställningen är öppen till 12 juni och vinnaren annonseras den 19 augusti på Mötesplats Skåne. 

Läs mer om tävlingen här

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter