Mötesplats Skåne

Mötesplats Skåne samlar företrädare från region, kommun, stat, myndighet, idéburen sektor och näringsliv från hela Skåne. Mötesplats Skåne är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Varje år i augusti arrangerar Region Skåne Mötesplats Skåne. Här visar vi som utvecklar Skåne vad som har gjorts och vad som behöver göras för att uppnå målen i utvecklingsstrategin Det öppna Skåne.

Det är genom att agera tillsammans som vi kan uppnå verkliga resultat. För att alla ska dra åt samma håll krävs också gemensamma arenor och ett pågående samtal. Mötesplats Skåne är en sådan gemensam arena och ett pågående samtal.

Mötesplats Skåne 2016 hölls 19 augusti. 

Tyck till om Mötesplats Skåne 2016

Vi vill gärna ha din hjälp att förbättra Mötesplats Skåne till nästa år. Fyll därför gärna i vår enkät om årets event och berätta vad du gillade och vad som kan bli bättre:

Till enkäten

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter